Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Jeg har som mål å formidle litt om hvorfor Darwins evolusjonstanke ikke kan forklare hvordan universet, jorda, planter, dyr, mennesker, naturlover m.m. har blitt til.

Diskuter evolusjon/skapelse

Fint om dere holder diskusjonen saklig.

Skriv et nytt innlegg i gjesteboken

Fredrik

10. mars 2016
For de som er interessert i gamle bøker på engelsk om emnet kan jeg anbefale http://www.abebooks.com og http://www.addsomebooks.com .

Sjur Jansen

24. august 2015
Korepetycje, eksempelet ditt med møll viser ikke makroevolusjon. Evolusjonslæren går ut på at en fisk skal bli til et menneske ved hjelp av tilfeldige mutasjoner som skal forfatte nye programkoder. Det er ikke involvert noen mutasjoner i eksempelet ditt.

Du må finne eksempler som tilfredsstiller disse kravene:
1) Eksemplene må handle om mutasjoner
2) Mutasjonene må være tilfeldige (og ikke være utløst av allerede eksisterende styringsgener).
3) Mutasjonene må ikke fjerne egenskaper (det er noen ganger en fordel å miste en egenskap, men man kan ikke gå fra fisk til menneske ved å miste egenskaper).
4) DNA må ikke stjeles (da flytter man i tilfelle bare problemstillingen sidelengs).

Eksempler på resistens rammes gjerne av punkt 3 og 4. Eller det kan det dreie seg om samme fenomen som møllene du skrev om, altså at mutasjoner ikke er involvert. Man starter med både lyse og mørke møll, så er det en av typene som kommer i flertall på grunn av ytre press - men ikke noe ny programkode er skrevet. Tilsvarende kan resistente komme i flertall uten at ny avansert kode er skrevet.

Kjell Erling Hagen

24. august 2015
Hei Korepetycje

Du har rett i at enkelte er trangsynte. Også blant de av oss som mener at verden ble til over 6 dager for 6000 år siden. Jeg blir like oppgitt som deg. Men du har det sikkert slik du også, at du i noe kan skjemmes av noen du ellers er enig med.

Det er tre poenger som kanskje du har gått glipp av, og kanskje er det fordi du har møtt eller lest deg opp på noen av oss som også jeg noen ganger tenker er trangsynte kreasjonister:

1) Kreasjonister har de samme bevis, de samme funn og den samme empiri og kunnskapstørst som evolusjonister vanligvis har. Det varierer for begge selvsagt. Det er ingen av oss eller dere som forsøker å skjule noe eller lyve på noe vis, men vi ønsker å være fornuftige, åpne og redelige. Som sagt er det unntak i begge leirer. Og tro meg, jeg har navnet på flere tåpelige kreasjonister enn det du har. :-P

2) Kreasjonister tror også på evolusjon. Noe annet er også iflg forrige pkt umulig. Evolusjon observeres. Jeg trenger ikke å gå lengre enn å sammenligne mitt barn og meg selv. Du nevnte tre andre eksempler, farge på møll, bakterier resistente mot antibiotika og lusa som tåler lusemiddel. Kreasjonister mener likevel at den variajonen evolusjonen demonstrerer har grenser og at den ikke er i stand til å etablere nye slag/arter. En av grunnene til det er feks termodynamikken i naturen som medfører at alt går i oppløsning, en devolusjon, til slutt entropi, og ikke blir mer og mer kompleks. Det er flere grunner, men dette var et eksempel.

3) Kreasjonister av mitt slag mener altså at verden ble til for ca 6000 år siden. Det gir verden for lite tid for evolusjonen å gjøre sitt verk. Da hjelper det ikke om møll kan endre farge (observert evolusjon) osv, for det kunne ikke blitt noen møll i det hele tatt på den tiden.

Kjell

Sjur Jansen

11. april 2015
Til Linn. Er det en skoleoppgave du har fått? Er det på ungdomsskolen?

Det er mange som tror at en fisk kan bli til et menneske, det kalles evolusjon. Det er også mange som tror at det ikke går an.

Oppgaven går ut på at du skal finne bevis for at det går an.

Ekte bevis finnes ikke, derfor sier oppgaven «faktorer som støtter», det betyr nesten-bevis.

De som tror at fisk kan bli menneske, pleier å si at forvandlingen tar millioner av år. De pleier å si at barn er litt forskjellige fra sine foreldre. Barna, når de er blitt voksne, kan for eksempel være litt høyere eller lavere enn sine foreldre.

Så tenker man seg at barna til barna til barna er enda mer forskjellige, og at til slutt blir det født et helt nytt dyr som ingen har sett før.

Men når forskere gjør forsøk med fluer, viser det seg at fluer alltid er fluer. De forandrer seg ikke til et annet dyr. Derfor er det mange som mener at en fisk ikke kan bli et menneske.
Hjemmeside: www.byggemennesker.no

linn

10. april 2015
hei, hva betyr: nevn noen faktorer som støtter evolusjonsteorien? eventuelt kan du gjerne gi meg svar på "oppgaven"

Erling

7. juli 2014
Hei David. Ja, vi hadde en liten samling med noen kreasjonister på Tjøme i midten av juni. Send meg en mail så kan jeg fortelle mer. erling@erling.no
Hjemmeside: Kreasjonist-samling

Fredrik

5. juli 2014
Hvor var kreasjonist-samlingen og skal det være det igjen, Erling?

Onkel

3. september 2012
Yahoo answers har mye av det. Se i kategorien "Religion and spirituality".   Mange troll der, men også mange gode synspunkter og argumenter...

Fredrik

20. august 2012
Er det noen her som vet om diskuteres skapelse kontra evolusjon noen steder nå?

På forhånd takk!

Jack

21. april 2012
Jeg skjønner ikke helt logikken du/dere bruker.  Man kan selvfølgelig si at matematikken sålangt tilbake ikke støttes av empiri.
Men det vil da si at matematikken er riktig til et visst punkt bakover i tid,
for så å bli feil ved et bestemt tidspunkt(skapelsen).
En annen ulogisk slutning om man ser på hvor mange arter som finnes og har eksistert gjennom tidene,
er at de aller fleste av disse artene er utdøde.
Om det er slik at ingen arter blir til ved evolusjon, kommer vi snart til å gå tom for arter (det er vel ikke tvil om at arter utryddes også idag?)...

At det ene ikke motbeviser det andre blir også helt feil..
Enten er fossilet 150 mrd år gammelt. Eller så er det 5000 år gammelt.

Jeg er ikke her for å motbevise guds eksistens, eller tråkke på religion.
Jeg har ingen problemer med å se hva religion og spirituell tilknytnig har
hjulpet mennesket med gjennom tidene. Jeg ser også at på den andre siden har "religiøse" misbrukt guds navn for å
rettferdiggjøre sine handlinger.
Jeg har stor respekt for at folk har en tro å støtte seg til. Og forstår det at religion (ofte gjennom frykt) har mobilisert større muskelkraft gjennom historien, enn noen annen "styreform".

Det er heller ingen tvil om at bibelen er historisk korrekt mange steder, og har mye sannhet.
Men mange tolker den så bokstavelig at all fornuft ser ut til å være kastet ut vinduet.

Det er selvfølgelig ikke særlig viktig eller dagsaktuelt for de fleste hvordan universet henger sammen,
eller når jorda faktisk ble til. Men for oss som faktisk har interesse for temaet, må jeg si jeg ble utrolig overrasket
da jeg fant dette nettstedet laget av en gladkristen, der målet bevisst er å spre budskapet forkledd som evolusjon.
Misledning og løgn er meg kjent ikke en gyldig metode for å spre budskapet. Jeg har sett slik i USA(à la kreasjonisme museum, jeg må le), men at jeg skulle finne en norsk versjon ga meg mildt sagt bakoversveis.  
Jeg ville trodd at hos en person som kaller seg ekte kristen, burde det ringe en bjelle når man setter opp en slik side og
sprer usannheter om hva evolusjon er. Det er direkte provoserende og minner lite om hva bibelen forteller om sannhet og respekt.
De fleste nordmenn er heldigvis så oppegående at de forstår at denne siden er laget av en med ekstreme, feilaktige oppfatninger. Og at det meste
som spres her er totalt BS...

kjeller

21. april 2012
Kjære ateist Jack

Evolusjonsteorien er en kjempegod forklaring HVIS Gud ikke finnes. Den er godt dokumentert med funn i naturen, som selvfølgelig også må tolkes i rammen av at Gud ikke finnes.

De samme funn i naturen kan tolkes på en annen måte siden Gud finnes. Funnene beviser hverken det ene eller det andre. Funnene er de samme fo oss begge.

Vi bruker selvfølgelig matematikk (som ikke er en vitenskap basert på empiri eller etterprøvbarhet). Å regne på jordrotasjon osv gjør også vi, og finner det samme. Vi har jo alle empiri av at jorden roterer NÅ. Men å regne seg ut til hvordan ting var før i tiden, der ingen av oss har vært, enten det er tusenvis eller milliarder av år siden, det er matematikk og ikke empiri.

Mine barn læres selvfølgelig opp i denne virkeligheten. De lærer derfor også at det ikke er en kamp mellom dem og dine barn og at kjærligheten er viktige enn overlevelse og seier. Jeg er stolt av mine barn!

Jack

3. april 2012
"Vi som ikke er enige i evolusjonsteorien er enige i naturlig utvalg og evolusjon" Hva skal det bety?
Du er ikke enig i evolusjonsteorien, men er enig i naturlig utvalg og evolusjon? WHAT?
Allerede på forsiden av dette nettstedet, kan jeg dog se at de IKKE er enige i naturlig utvalg. linker til Artikler som "motbeviser" darwin osv.

Jeg ser linkene du deler og har prøvd å sette meg inn i hva som står.
Så vidt jeg skjønner er det forskjell på microevolusjon og makroevolsjon(ifølge kreasjonister),
Og det jeg får ut av disse termene er at vi er alltid vil være uenige i hvor grensene går for hva som er en ny art,
ettersom kreasjonistene bare kan flytte definisjonen på "en ny art".
Evolusjon er evolusjon. En snøspade kontra en jordspade, må begge kalles en spade.

Forskning som startet på 80tallet på et universitet i USA har studert forskjellige stammer av e-coli,
og det er helt tydelige forandringer på dagens spesimenter og utgangspunktet for bare 20 år siden, der enkelte av dagens stammer har
helt andre egenskaper enn den e-coli bakterien vi kjenner fra afrika. Når er en ny art, en ny art??
(finner desverre ikke kilden i farta)

Jeg skjønner hva du mener med at vi har regnet oss frem til det.
Det er nå engang slik at matematikk er universelt, og har gjennom tidene blitt brukt til å
beskrive forskjellige fenomener med nokså stor treffsikkerhet. Bla. Jordens rotasjon rundt solen og jordens omkrets, noe som
begge dele ble fornektet av kristne før i tiden. Her har religionsforkjemperne rett og slett blitt nødt til å vike til fordel for moderne vitenskap og sunn fornuft.

Det at du setter spørsmål ved detaljene rundt evolusjonsteorien er i og for seg helt greit, da denne ikke er perfekt, slik som alle vitenskapelige modeller.
Men det er engang slik at den vitenskapelige metoden(observasjoner, hypoteser, utprøvning osv.) er den beste metoden vi har idag, for å finne svar.
Faktumet at du sette spørsmål ved evolusjon, betyr at du setter spørsmål ved den vitenskapelige metoden, noe som igjen setter spørsmål ved alt vi vet idag.

Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte situasjonen om møllen, men da det er et av de mest brukte eksemplene på evolusjon, er det også blitt et av de flittigst brukte
eksemplene for å diskreditere evolusjonsteorien som helhet. Jeg legger merke til at kilden du bruker er en noe partisk aktør, som ikke ville publisert "forskningen"
sin om den ikke fortalte det de ville frem til i utgangspunktet. Noe som er svært vanlig blant kreasjonister. "Bibelen er konklusjonen,
hvilke beviser kan vi finne som backer opp den?" Kreasjonistene stopper opp om de ser bevisene leder feil vei.
Det som er spennende med ekte forskning, fremfor det kreasjonister driver med, er at ved den ekte varianten,
følger man bevisene dit de fører, og baserer en konklusjon basert på funnene.

Og for all del, du må gjerne lære opp barna dine i denne galskapen. Det vil kunne føre til at jeg for et forsprang i samfunnet, da min evne til å se logikk og fornuft
vil være bedre utviklet. Den eneste grunnen til at jeg hisser meg opp er fordi dere har ordnet et domene som heter evolusjon.no der dere bevisst sprer løgner om hva evolusjon
faktisk er, og hvordan det virker(uavhengig om det er sant eller ikke).


Jeg er ateist, men jeg vet da vitterlig også at man ikke skal fare med usannheter.

Kjeller

30. mars 2012
Jack:

Vi som ikke er enige i evolusjonsteorien er enige i naturlig utvalg og evolusjon, så jeg tror du misforstår noe. Jeg ser da forskjell på meg og mitt barn feks. Det er bare det at de store hoppene du filosofisk tenker deg kan skje aldri er observert, du har bare regnet deg ut til det. Se her: http://www.icr.org/article/what-difference-between-macroevolution-microevolut/

Når det gjelder møllen så har den forskningen overlevd seg selv, det vet selv vitenskapsmenn som er enige i evolusjonsteorien. Men bevares, den kan brukes som en illustrasjon på ditt poeng likevel. Det betyr ikke at det er virkelig. Se her: http://creation.com/goodbye-peppered-moths

Jack

22. mars 2012
Jeg tror ikke du helt har forstått hva evolusjon dreier seg om.. Det handler sjeldent om at  arter formerer seg med andre organismer eller arter,( da vil de som du sier, ofte dø ut av seg selv, ref: f.eks muldyr er sterile =hest+esel). Evolusjon i vitenskapens navn er at organismer stadig utvikler nye egenskaper som gjør det lettere(eller vanskeligere) og overleve. Utvikler de egenskaper som gjør det vanskeligere å overleve vil de dø, og vi vil aldri se noe av dem. Men når de i sjeldne tilfeller overlever, kan man jo enkelt si det må jo være "intelligent", selv om det i virkeligheten var 1 av millioner av variantersom overlevde til å bringe arveanlegget videre.
La meg ta et eksempel om resistens.  la oss si at en bakterie utvikler resistens mot en ny medisin hvert 10 år. Resten av den samme type bakterie som ikke utvikler slik resistens dør ut pga antibiotika. Neste generasjon av den resistente typen vil ta med seg denne resistensen videre inn i fremtiden til neste generasjon. De uten resistens vil fortsatt dø ut. Videre vil de neste generasjonene plukke opp nye resistenser mot nye medisiner,samtidig som den kanskje mister resistens mot medisiner som ikke brukes lengre. Om du ser på den samme bakterien om tusener/millioner av år, vil ikke den samme bakterien være gjenkennbar til sammenlikning med hva den er idag. Hvert av disse stegene ved hver generasjon kalles mikroevolusjon. Men mye mikro, blir til slutt makro. Mange små endringer blir til slutt store endringer.

Om en hodelus utvikler resistens mot medisin: hvordan er det tap av egenskaper? Og hva har det med photoshop og gjøre?

Hvor har du det fra at møllene som utviklet ny farge er bedrageri? kilde? Det er svært lett å avskrive ting man ikke kan forklare som usant, eller kanskje andre veien; som mirakler om du vil. Slike forklaringer blir desverre bare å se bort fra fakta istendenfor å undersøke nærmere.. Dette er jo forsåvidt essensen i all religion. "det man ikke kan forklare skyldes en guddommelig makt" da slipper vi å lete..

Det er slike som du som gjør kristne så forhatt blant ikke-religiøse. Du bruker falske premisser, skjev vinkling og direkte misledning for å få frem ditt poeng. Serriøse kilder finnes ingen steder, og der andre bruker kilder avskriver du dem som userriøse eller bedagerske.
Hvorfor i all verden kaller du for eksempel denne siden evolusjon.no når du vitterlig påstår at evolusjon ikke finnes?


Man kan idag følge menneskers arveanlegg gjennom genomer. Da kan man tydelig se hvordan mennesket har vandret over hele verden og utviklet nye egenskaper som gjorde dem mer tilpasset miljøet underveis. Det er en grunn til at vi i nord er hvite, og de rundt ekvator er svarte.
Siden mennesket slik vi kjenner det idag (homo sapiens) først er registrert i sentral afrika. Ville Adam og Eva vært svart. Tenk litt på det.

Erling

22. mars 2012
Jack:
Alle de tre utviklede endringene er kjente påstander som er gjendrevet. Forskningen på møllen ble avslørt som bedrageri og hodelusa/bakteriene er tilpasning til omgivelsene innen samme slag (=de kan formere seg med hverandre, som Bibelen sier), hvis de beveger seg utenfor sitt slag dør de ut fordi de ikke kan formere seg. I tillegg er det ikke tilegnelse av en ny egenskap men tap av en egenskap de hadde fra før, ingen ny genetisk informasjon altså (på samme måte som hvis Photoshop gjør et bilde mørkere, da legges det ikke til mørke farger i bildet, det er bare de lyse som tas bort).

Å svelge vrangt? Huden er vårt sterkeste forsvar mot angrep utenfra (feks bakterier) og det er ikke en fordel å ha for mange dører inn. Godt tenkt å gjenbruke dørene til flere formål. Det er én ting. Noe annet er at mekanismen som normalt skal forhindre å svelge vrangt er genialt laget! Intelligent faktisk. I tillegg er munnen full av beskytnde mekanismer (rett og slett et ugjestmildt sted) som med fordel også kan gjenbrukes. Men syndefallet har også her gjort en genial funksjon (klaffen mellom lunger/mage) til noe som er skadet, heldigvis går det bra for det meste.
Hjemmeside: evolusjon.no

Sjur

22. mars 2012
Det at du kaller denne siden evolusjon.no og bruker misledning for å spre dette tullet er i seg selv grunn til å ikke tro deg. Kedibiliteten din styrkes ikke akkurat..

Det blir som om jeg skulle lage en side som heter jordbær.no for å promotere blåbær.. Dette er propaganda forkledd som kristendom.. slik dere kristne alltid sprer budskapet dere..
Enhver oppegående nordamnn ser dette. Men det skal du ha. dette er jo en super måte å samle de mindre intelligente... At du tror på gud og får tilgivelse for alt, forsvarer ikke at du lurer folk..

Onkeld

21. mars 2012
DU skriver  \"På radio hørte jeg en gang en språkforsker som prøvde å forklare språkets opphavn ut i fra evolusjons-tanken. \"Den gangen vi levde med enkle redskaper og slo hverandre i hodet med stokker kom det frem lyder som er bakgrunnen for språket vi har i dag\". \"


Det er vel ingen tvil om at språket utvikler seg hver dag?  Nye ord og utrykk kommer jo hver dag. Mulig jeg misforstår hva du mener her. Gjerne utdyp...

Jack Eriksen

21. mars 2012
Jo mer jeg leser her, jo mer oppgitt blir jeg over hvor trangsynt enkelte er. Noen spør bla. om beviser for evolusjon i dagens samfunn.

For å ta et enkelt eksempel: I storbritannia fantes det før den industrielle revolsjon en hvit type møll. Da man i løpet av 1900 tallet lagde mer industri, og smog(røyk og tåke) ble et økende problem i London, kunne man se at det ble flere og flere mørke møll, av den samme arten. Dette antok man på den tiden var tilfeldig. Men man ser i ettertid at det mest sannsynlig skyldtes at den mørke møllen hadde støre sjanse for å overleve da den var bedre kamuflert enn den hvite. Ergo var det lettere for den mørke møllen å reprodusere seg, rett og slett fordi det var flere overlevende mørke møll.

Et annet eksempel fra dagens samfunn er bakterier som utvikler resistans mot diverse antibiotika.

et tredje eksempel er den norske hodelusa. Det finnes to typer "vanlige" hodelus i norge. Det finnes også flere typer middel mot de forskjellige artene. Det viste seg nylig at den ene arten av hodelus, har utviklet resistens mot det mest brukte lusemiddelet. Dette fører til at den har lettere for å overleve en lusekur, og har dermed lettere for å formere seg.    

Jeg skjønner virkelig ikke hvordan kreasjonister kan overse slike beviser. Særlig angående bakteriers evne til å bli resistente mot antibiotika over tid. Det er basiskunnskap i dagens samfunn.

Et spørsmål jeg vil stille, (om enn noe satt på spissen) vis skapelsesberetningen er sann, og det finnes "en inteligent arkitekt" bak det hele. Hvorfor i all verden puster, spiser og drikker vi med det samme hullet? Jeg vil påstå at alle har opplevd å svelge vrangt. Hvorfor skulle noen ha laget et så dumt system vis vi var designet?

kilder: Jeg vil prøve å bruke minst mulig wikipedia som kilde, da jeg registrer at kreasjonister mener det er en userriøs kilde....
Universitetssykehuset i Nord-norge
http://www.unn.no/om-antibiotika-og-resistens/category8925.html

Illustrert vitenskap

Norsk folkehelseinstitutt
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5619&MainArea_5661=5619:0:15,1344:1:0:0:::0:0&MainLeft_5619=5544:27247::1:5625:7:::0:0

Jack Eriksen

21. mars 2012
Du skriver: "Vitenskap burde bygge på observasjoner og ikke synsing utifra forutintatte meninger. Derfor mener jeg at evolusjons-religionen ikke har noen plass i vitenskapen eller i undervisningen i skolen."

Det er akkurat dette vitenskap innebærer. Å opprette en hypotese for så å observere og motbevise den hypotesen man har satt seg, for å utelukke usannheter. Ekte vitenskap har ingenting med synsing å gjøre, ei heller forutintatte meninger. Måten å bevise noe vitenskapelig er faktisk akkurat det motsatte. Man jobber for å motbevise hypoteser man har satt seg.

Evolusjon er ei heller en religion. Det er en vitenskapelig teori, som enda har til gode å bli motbevist.  At du i det hele tatt kan kalle denne siden evolusjon.no er misvisende.

Erling

10. februar 2012
Hei Soppen!
Takk for ditt innlegg, men jeg kunne faktisk sagt akkurat det samme om evolusjonister. Jeg tror nok derimot at de som tror på en 6 dagers skapelse for ca. 6000 år siden, går såpass mye mer mot strømmen at de har måttet sette seg ganske grundig inn i sakene.
Jeg tror forøvrig også at det for mange som tror på evolusjonsteorien ikke nødvendigvis har valgt den siden fordi det tror på at tilfeldigheter, mutasjoner og millioner av år har gitt det livet som finnes nå, men at de ikke liker tanken på at noen har skapt dem og at det dermed finnes noen som har satt regler for hvordan vi skal leve.
Hjemmeside: www.evolusjon.no

Soppen

10. februar 2012
Heisann. To ting som slår meg i alle slike debatter er at kreasjonister (eventuelt forkledd som tilhengere av intelligent design)
1: veldig ofte gjengir argumenter som bygger på påstander som forlengst er tilbakevist eller bygger på en helt feilaktig oppfatning av evolusjonsteorien.
2: egentlig ikke interesserer seg det aller minste for hvorfor det levende livet faktisk har de egenskapene det har.

Jeg vil derfor bare ønsek god bedring

Anonym

2. oktober 2011
Er noen punkter her:

http://skapelsen.blogg.no/

Men hvorfor fastsette jordens alder til 6000 år? Bibelen sier for eksempel at dommens dag er på 1000 år. Det menes dag er brukt på en tidsperiode. Det samme med "skapelsesdagene". Det er tidsperioder som hver kan være på millioner av år.

Winston

28. august 2011
Nå er Wikipedia en akurat pålitelig og seriøs kilde, der kan jo alle skrive hva de vil.

Fant noe annet interesant:

Fly dekket med 268 fot is på Grønland på 48 år
I filmen ”En ubehagelig sannhet” sier Al Gore at man ved å studere CO2-innholdet i ”årringene” i isen på Sydpolen kan se hvor stort CO2-innhold det har vært i jordens atmosfære de siste 650 000 år. Gore hevder at atmosfærens CO2-nivå aldri har vært høyere enn nå. Det kan godt være at dette stemmer.
Teorien om at ”årringene” i isen står for år, kan vise seg å ikke medføre riktighet.
15. juli 1942, under 2. verdenskrig, gikk noen fly (The Lost Squadron) tomme for drivstoff og landet på Grønland. Flyene ble glemt helt til en rik amerikaner i 1990 bestemte seg for å hente flyene til USA og plassere dem i et museum. Ved hjelp av radar (ground penetrating radar), ble flyene funnet under 268 fot med is, demonterte og hentet opp flyet de mente var best bevart og fraktet det til Middleborough, Kentucky, USA der det ble plassert i museum. Flyet, en B-38, fikk senere navnet ”Glacier Girl”.
Selv om det bare var 48 år siden flyene landet på Grønland, befant de seg allerede under 81,7 meter med kompakt is. Grønlandsisen er ca. 3000 meter tykk på det tykkeste. ’The Lost Squadron’ ble gjennomsnittlig dekket med 1,7 meter kompakt is per år.
For å få ut flyet, ble det brukt instrumenter som smeltet flere sjakter ned i isen. Bob Carden, som sto ansvarlig for å hente flyet ut, sa at det var hundrevis av ’årringer’ på disse 81,7 meter med is. Carden mente at disse ’årringene’ ikke representerer sommer-vinter-sommer-vinter, men derimot varmt-kaldt-varmt-kaldt. Han mener at en rekke slike ’årringer’ kan dannes i løpet av en kort periode med vekslende vær.
http://p38assn.org/glacier-girl-recovery.htm, lest 02.05.2010
http://www.youtube.com/watch?v=S-h7F0IxdjU, sett 05.05.2010Studiebibelen Guds Ord om jordens alder"Hebreerne begynte hver ny dag ved solnedgang. Denne tidsbetegnelsen, samt nummereringen av dager og sabbatshvile på den sjuende dagen, viser at forfatteren [av 1. Mosebok, kap. 1] betrakter skapelsen som noe som skjedde i seks etterfølgende perioder på 24 timer, fulgt av en sjuende med guddommelig hvile (Hayford (red.), 2007, s. 4)."

Ifølge Studieutgaven til Bibelen Guds Ord, er jordens alder omtrent 6000 år.
Kilde: Hayford, Jack W. (red.). (2007). Bibelen Guds Ord. Studieutgave. Nesbyen: Bibelforlaget.

(Jack W. Hayford er hovedredaktør for studienotatene. Dr. Norvald Yri, Dr. Sigurd Grindheim, Dr. Ingulf Diesen og Dr. Leif Jakobsen er redaktører for den norske bibeloversettelsen).

Stian

26. august 2011
Til 2011-05-27

Hva er "fossilteori"?

Stian

26. august 2011
Til "til andreas"

Du tar nok stygt feil. Du hevder at dette er udokumenterte påstandar, men dette er jo berre tull. Sjekk Wikipedia, eventuelt encyclopedia britannica om laryngeal nerve, ncbi.nlm.nih..gov, Nature, Science, etc. Alle "påstandar" om evolusjon er dokumenterte her og i andre peer-reviewed journalar.

Altså har du ein jobb føre deg med å begrunne og dokumentere - bevisbyrda for påstanden din om at dei ikkje er beviste.

winston

6. august 2011
Ifølge undersøkelser tror omkring 44% av amerikanerne utelukkende på skapelsesteorien,
mens 40% tror at det har tatt millioner av år at skape verden.
Kun 10% setter utelukkende lit til Darwins utviklingslære.
Kampen mot utviklingslæren føres med det argument, at der ikke finnes vitenskabelige beviser for artenes utvikling, og at det derfor er tale om en svakt fundamentert og ulogisk teori.

winston

6. august 2011
Liv kan ikke forklares ved tilfeldigheter
  
2.  Null sannsynlighet for liv fra tilfeldigheter

Emile Borel (fransk matematiker, 1871-1956) foretok en sammenlikning som er blitt berømt:  Han beregnet sjansene for at en apekatt som skriver på en skrivemaskin helt tilfeldig skulle komme til å skrive ordet dactylographe.  Sannsynligheten for at den blant alfabetets 26 bokstaver (uten æ, ø og å) skulle skrive 13 bestemte bokstaver etter hverandre er (1/26)13, eller 0,4· 10-18 det vil si mindre enn en sjanse på 1018.  Det vil i praksis si en fullstendig umulighet.

Men la oss se hva det betyr i forhold til jordens alder. Jorden er omtrent 4,5 milliarder år gammel, som representerer 1,4· 1017 sekunder (4500000000 · 365 · 24 · 3600).  Hvis vi antar at vi siden jordens opprinnelse trekker 13 bokstaver hvert sekund (eller en apekatt skriver 13 bokstaver på en skrivemaskin hvert sekund siden jordens opprinnelse) ville vi ha mindre enn 1 sjanse på 10 for å trekke ordet dactylographe en gang.  Det er allerede en ganske liten sjanse.

Men det enkleste DNA-molekylet som finnes i de mest primitive former for liv inneholder ikke 13 koder, men 5 millioner nukleotider (for bakterier). For å fremstille tilfeldig en gitt kjede av bare 100 nukleotider fra de 4 standard nukleotidene, kommer vi allerede til en sannsynlighet på   0,25100, som kan skrives 10-60, eller 0,0 seksti nuller 1, eller en sjanse på 1060.  Slike tall har ingen mening annet enn å bety en total umulighet.

Hvis vi betrakter den utrolige variasjonen i og kompleksiteten av levende vesener på jorden, er sannsynligheten for at de alle skal ha oppstått på grunnlag av tilfeldigheter, ganske enkelt null.
    Professor Bruno Vollmert (Karlsruhe), spesialist på makromolekyler, sier:  «Antall forskjellige gener i evolusjonen fra f.eks. krypdyr til pattedyr er minst 10 000.  Sannsynligheten for at det blir til ett nytt gen hos et krypdyr ved tilfeldig polykondensasjon, et gen som:

    1) koder for et protein og
    2) som fungerer sammen med allerede eksisterende gener,er 1/104.
Sannsynligheten for at 10 000 gener oppstår ved tilfeldig polykondensasjon i riktig rekkefølge (rekkefølgen er helt avgjørende) er 1/1040000 !  Dette er sannsynligheten for at én av overgangene mellom hovedgruppene av levende organismer skal ha skjedd tilfeldig.  For en evolusjonist er det trøstesløse tall, og de viser at dette ikke kan ha skjedd tilfeldig.

    - Fra «Mikroevolusjon og makroevolusjon», en artikkel av dr scient Willy Fjeldskaar.

«Det er ikke riktig at molekylærbiologien har styrket evolusjonslæren.  Jo mer man ser hvor kompleks selv den enkleste celle er og fungerer, jo mindre troverdig er det at en urcelle skal ha oppstått bare ved naturlover og tilfeldighet.  Komplekse organer er finstemte maskiner som ikke kan fungere før alle deler er på plass.  Dette har molekylærbiologen Michael Behe påvist i sin bok «Darwin's Black Box», New York 1996.
- Fra «Evolusjonslæren», et debattinnlegg av Jon Kvalbein, Vårt Land, onsdag 7. januar 2004.

Nelson [Paul A. Nelson, en av de ledende skikkelser innen Intelligent Design-bevegelsen i USA og assisterende professor i Vitenskap & religion ved Biola-universitetet i California] bruker Stonehenge som eksempel på teorien om ID [Intelligent Design].  Ingen vet hvem som reiste byggverket, og heller ikke når, hvorfor eller hvordan.  Men ingen vil si at det har reist seg selv.
- Kan man bruke samme resonnement om tilblivelsen av e.coli-bakterier? spør Nelson.
E.coli-bakteriens flageller er slik at ingen del og ingen kjemisk forbindelse kan fjernes uten at organismen kollapser.  Den kan heller ikke bygges opp del for del, men trenger alle deler på plass samtidig.
Dette kalles ikke-reduserbar kompleksitet, og er Darwins akilleshæl. [...] fritt oversatt skrev Darwin at en organisme eller funksjon som var ikke-reduserbar ville være det eneste som kunne motbevise evolusjonsteorien.  Nelson og kollegene har hele arsenal med slike organismer.
- Naturen selv peker mot en designer, hevder han.
- Fra «Vitenskap på jakt etter Gud», en artikkel av Kjell-Richard von Wachenfeldt i Vårt Land, mandag 25. september 2006, side 22-23.

Liv kan ikke forklares ved tilfeldigheter. Biologer som forsker i de kjemiske prosessene som ga opphav til liv, innser at liv er noe kjemisk umulig dersom vi bare legger tilfeldighet til grunn. Eller i det minste uendelig usannsynlig. Noen har uttrykt muligheten for at liv skal oppstå tilfeldig, på den følgende måten:

«Det at liv skulle oppstå ut ifra livløs materie, er likeså usannsynlig som at en Boeing 747 skulle oppstå av skruer, muttere og jernplater som ble kastet ut fra en skraphandlers lager av en tornado.»

Alfred Kastler (fikk Nobelprisen i fysikk 1966):  «Jeg kan ærlig talt ikke tro at tilfeldighet og nødvendighet kan være de eneste faktorene som er ansvarlig for evolusjonen. Dersom noen astronauter hadde oppdaget en fungerende automatisk kraftstasjon av aluminium på månens bakside, ville de aldri tenkt på at denne kraftstasjonen hadde oppstått bare på grunnlag av fysiske og kjemiske reaksjoner mellom forskjellige grunnstoffer som er tilstede på månen. De ville i stedet heller tro at de var ofre for en hallusinasjon. Den aller minste bakterie er imidlertid en mye mer kompleks kraftstasjon, med en mye mer innviklet struktur, enn en automatisk kraftstasjon i aluminium.»

Noe annet som setter tilfeldigheten i miskreditt fra å være ansvarlig for at det oppstår liv, er at liv oppsto meget raskt etter at jorden ble dannet. Jordens alder er 4,5 milliarder år og fossile bakterier er funnet som er 3,4 milliarder år gamle.

til andreas

5. august 2011
alt dette er gamle påstander som aldri er bevist, om så var ville alle vitenskapsfolk vert enige, det er de ikke, nyere forskning peker i andre rettninger, men som vanlig her i nord er vi de siste til og forstå, prøv og les noe annet en det tullet de serverer på norske universiteter

andreas

3. august 2011
Skal prøve å rydde opp i et par missforståelser:

Darwin fant ikke på evolusjon. Evolusjon , at livet utvikler seg og endres over tid mellom generasjoner ,  var kjent i flere hundre år før Darwin. Fossiler ligger lagvis i fjell , jo dypere sjikt jo eldre. Jo dypere en graver jo mer primitive trekk finner en. Dette er harde fakta. Vitenskapsmenn på denne tiden var alle dypt kristne men godtok likevel evolusjonens fakta (selv om de forsøkte å forklare det med bibelen og syndefloder(opptil 20stk)).
Det Darwin gjorde var å finne en teori som forklarte MEKANISMEN BAK EVOLUSJON: Naturlig utvelgelse. Dette er en av flere teorier for å forklare evolusjonens faktum. (les feks om Jean-Baptiste Lamarck sin teori om arv av ervervede egenskaper)

Det er altså ingen grunn til å tvile på evolusjon selv om en er uenig med Darwin. Evolusjonens faktum (snakker ikke om teorien nå) er bevist så fantastisk gjennomgående gjennom mange vitenskapelige felt. Den fantastiske homologien en finner feks. hos alle tetrapoder , embryologi (alle tetrapoder har feks. gjeller og fullt utviklede haler på fosterstadiet) , molekylære bevis , geografiske bevis og fossilarkivet. Alle disse områdene beviser evolusjonens faktum på egenhånd , og sammen utgjør de et hav av bevis på at livet på jorden har utviklet seg fra mer primitive former. Alle områdene er dessuten utrolig samstemte , setter en opp stamtavler med informasjon fra hvert enkelt felt får en like stamtavler.

Kreasjonistenes argumenter er derimot både selvmotsigende og bygger på direkte feil og relgiøs propaganda med bibelen som sitt endelige bevis. Gamletestamentet er sammensatt av en drøss ulike kilder sporet tilbake til ulike steder og tidspunkter. Dette ser en tydelig når en leser på orginalspråket og ser at en feks.  benytter ulike ord for Gud i ulike kapitler. Noahs ark er sammensatt av flere ulike versjoner og leser en på orginalspråket putter han først inn 6 par av hvert dyr for at det så står 1 par av hver litt senere. Det finnes 100vis av slike eksempler.

Lurer forresten på hva som sjedde med livet i hav og vann under syndefloden. Var det ferskvann som kom i floden ville alt marint liv dø ut , var det saltvann ville alt limnisk liv dø ut. Gud svingte vel bare tryllestaven sin da..

Og alle de som snakker om Kambriske eksplosjon: det er snakk om 80 millioner år , ikke 5-10 (les litt nyere kilder enn 50 år gamle og eldre). Dette er dessuten basert på de fossiler vi kjenner i dag , fossilisering skjer IKKE hvert eneste år , eller hvert eneste 10 mill år!!! På slutten av "eksplosjonen" foreligger det en rekke fossiler av myke organismer fra en helt unik lokalitet , disse organismene levde sannsynligvis også lenge før disse fossilene ble laget , lenge før "eksplosjonen" i det hele tatt sjedde. Etter denne tidsepoken utviklet livet seg videre da eller svingte gud med tryllestaven? Når kreasjonister nevner dette minner det ikke mye om Adam og Eva for å si det sånn..

Hvorfor skapte gud meg slik at jeg har hale og gjeller i mors mage?
Hvorfor ga gud meg (og alle mennesker) dårlig rygg og knær?
Hvorfor ga gud meg mandler som er uten funksjon men kan lett bli infisert og ta livet av meg? Hvorfor finner vi igjen mandlene i "laverestående" organismer der de har en funksjon?
Hvorfor har jeg en nerve som går fra hjernen ned og runt aorta ved hjertet for å så snu opp igjen og finne målet sitt i strupehodet mitt? (Hos fisker tar den samme nerven korteste vei)

Snakker om Uintelligent design..

Fredrik

20. juni 2011
Hei alle sammen! Så stille det ble!

Hval udfordrer fossilteori

27. mai 2011
Ny fossilteori styrker Bibelens beretning om Syndfloden og sender i teorien den gamle teori på pension - med hjælp fra en død hval...

I november sidste år satte en død hval ved Australiens kyst ud for Adelaide store spørgsmålstegn ved den anerkendte fossilteori.

Den døde hval, som hajer kom og spiste af, ble hurtigt en publikumsmagnet. Og TV-skærme verden over viste denne nye turistattraktion.
Man kunne se både, der sejlede interesserede frem og tilbage. Og man kunne også se folk, der klappede hajerne.
Nogle vovehalse gik endda fra bådene og over på det flydende korpus.

Farvel „Hvalborg"
Men bekymrede embedsmænd overtalte politiet til at sprænge den i stykker, fordi de frygtede, at den udgjorde en fare for sejladsen. Og sidenhen kunne udgøre en fare mod miljøet.
Så kadaveret blev fragtet bort, og 3 sprængladninger - nok til at sprænge hul i en betonmur - blev anbragt på hvalen. Sprængladningerne blev detoneret i håbet om, at vandet ville fosse ind i hvalen, og det ville få den til at synke. Men hvalen sank ikke.

Fossilteorien
eksploderede
Ifølge de fleste lærebøger skulle eksempelvis dinosaurer synke til bunds, så snart de døde. For derefter - over mange år - at blive forstenet.
Men denne hval sank ikke til bunds - end ikke efter, at den blev sprængt.
Med andre ord så viser dette, at døde dyr ikke synker til bunds med det samme - de flyder på overfladen.
Først når andre havdyr har ædt større dele af dyret, vil det synke.

Ny fossilteori
Craig Smith fra Hawaiis Universitet har studeret døde hvaler i over 10 år.
- Som regel er der ikke nok mad på bunden af havet. Bunden er en slags ørken. Så en død hval betyder fodringstid for dyrene på havbuden.
- I måneder vil ådselædere bebo den: hundredevis af lange slimål, store hajer og krabber vil æde alt kødet.
- Efter omkring 4 måneder vil der kun være knoglerne tilbage. Og så vil lådne orme og rejelignende væsener æde det døde væv, som ligger på buden af havet.

- Og alt er væk
- Efter et år vil ormene være væk og benene være dækket af blåmuslinger, østers og bakterier.
- Efter 10 år vil benene være væk og stedet være rent.
Døde dyr vil altså ikke forstenes under normale forhold. Benene ligger nemlig ikke længe nok til at blive dækket af havbund.
Der må altså særlige forhold til, før fosiller kan formes - specielt for at benene kan ligge korrekt.

Global katastrofe?
I dag finder vi ikke dyr, som bliver begravet hurtigt. Velbevarede fossiler peger hen på en katastrofe.
Velbevarede fossiler er forenelige med de usædvanlige forhold, som Bibelens syndflod bevirkede.
Dengang flød enorme mængder af vand hen over kontinenterne, førte en masse sand ud i verdenshavene og begravede dermed fisk og dyr.
Den døde hval ved Australien advarer os om, at der er problemer ved fossilteorien.
Og Syndfloden på Noas tid forklarer, hvorfor vi finder så mange fossiler i aflejringslagene over hele kloden.

De beste skapelsesargumentene

27. mai 2011
Kosmologiske (knyttet til verdensrommet) og teleologiske (knyttet til design) argumenter er to av de sterkeste vitenskapelige argumenter for en skaper. Disse to klassiske argumenter øker i styrke ved at den vitenskapelige forståelsen av relativitetsteorien stadig blir bedre. Det har de seneste årene kommet en rekke nye vitenskapelige resultater som bekrefter teorien, og dermed styrkes argumentene for en skaper. Les mer her:   Zweerink.pdf.


mange glupinger

27. mai 2011
Hvordan kan en teori stå støtt?

Stian

25. mai 2011
Til "Mange glupinger"

Mange glupinger: - Det bevismaterialet viser, er ikke gradvise forandringer, men plutselig fremtreden på scenen og stor stabilitet: de fleste fossile arter dukker opp i et nu, fullt ferdige, og de viser ikke med den måten de ligger i klippelagene på, noen retningsbestemt forandring.

Stian: Dette er ikke helt riktig. Jo, det stemmer at stasis i stor grad er observert i fossilregisteret, men dette har å gjøre med punctuated equilibrium. Det er ikke slik at fordi man har punctuated equilibrium, så har man ikke mer utpreget treig evolusjon. Det stemmer heller ikke at artene opptrer som 'i et nu, fullt ferdige'.

Stian

25. mai 2011
"Darwins lære faller"

Stian: Evolusjon står stødigere idag enn noen gang. Det er derfor det kalles "teori". En teori skiller seg fra en hypotese i vitenskapelig forstand ved at den er bevist ved observasjon og repetetiv, uavhengig testing.

Stian

25. mai 2011
"Søppel-DNA viser seg være uunnværlige mekanismer"

Du tar meget feil, og det samme gjør ditt creationist crap. Junk-DNA er eksapterte sekvenser som opprinnelig ikke hadde noen funksjon. De fleste er heller ikke uunnværlige, men har mindre regulerende funksjoner. Dersom du ikke skjønner at dette igjen er et eksempel på evolusjon, har du rett og slett ikke skjønt evolusjon.

Stian

25. mai 2011
Til "Mange glupinger"

Mange glupinger: - Man kan for eksempel finne folk på Ny-Guinea med DNA som likner mer på asiater enn DNA hos andre folk på Ny-Guinea. (...)

Stian: Og her viser du at du ikke har forstått at det ikke trengs genetiske forskjeller for å gi opphav til store morfologiske ulikheter.


Mange glupinger: - (...) Fødselsdagen til denne stammoren er nok det vanskeligste å svelge. (...)

Stian: Selvfølgelig er den estimerte alderen vanskelig å svelge for en som allerede har bestemt seg på forhånd.


Mange glupinger: - Velkommen etter – dette har vi visst hele tiden!

Stian: Beklager, du har ikke skjønt noen ting.

<h1> deg </h1>

24. mai 2011
Hei på dei! <h2> test </h2>

Re. Darwins lære faller

24. mai 2011
"For det annet kan tilfeldighetshypotesen forkastes av det følgende faktum: «Det er nå slått fast at evolusjonen har fulgt en meget uregelmessig kurs. For omkring seks hundre millioner år siden oppsto det en betydelig økning i antallet av levende organismer. Denne økningen er så plutselig at paleontologer ikke nøler med å snakke om «Det kambriske big bang». Hastigheten som nye arvelinjer oppsto med, minsket raskt etterpå og går mot null mot slutten av den kambriske tidsalder, det vil si for omkring 500 milloner år siden.»"

Kan vi da gå ut fre at bibelens skapelsesberetning ikke lenger gjelder?

At utviklingen gikk fort i denne tiden kiommer an på perspktivet. I forhold til de 4 milliarder år som gikk mellom jordens tilblivelse og kambrium, kan vel et eksempelvis, 100 - 200 millioner år fram til karbon, sies å være kort tid, men man skulle tro at denne epoken kunne gi plass for atskillig evolusjon. Karbon var den periode som med fuktig klima,  voldsomme vekstlighet og stor produksjon av oksygen (fotosyntese) la grunnlaget for all kull og olje som vi i dag "nyter godt" av.

Søppel DNA

24. mai 2011
Søppel DNA viser seg være uunnværlige mekanismer
      
Man håpet nok i det lengste at “endelig har vi funnet bevis for evolusjon på høyt nivå”. Men den gang ei. Transposonene, som de kalles, viser å ikke være tilfeldige restprodukter av evolusjonens mystiske gang. Tvert imot ville cellene dø uten disse viktige “arbeiderne”.

De kalles for de “hoppende genene”, og de finnes i alle planter og dyr. De arbeider svært raskt og presist, og dette overbeviser nå forskerne om at de er forhåndsprogrammerte til arbeidet sitt.                  (Dersom de skulle være utsatt for evolusjon så hadde det vært langsomt, rotete og bare delvis vist seg å være materiale for en eller annen tilfeldig funksjon i framtida).
Da våre foreldre gikk på skolen lærte de fra darwinismen at kroppen vår har mange deler som ikke har noen virkelig funksjon. De skulle visstnok være mellomformer for nye organer eller utdøende funksjoner fra vår overgang fra tidligere stadier som apekatt eller andre dyr.
Bl.a. lilletåa, mandlene og blindtarmen ble framstilt som uten funksjon. Tilsammen 180 organer trodde man for 100 år siden var uten noen egentlig kroppsfunksjon hos mennesket. Dette er i de senere årene blitt fullstendig tilbakevist og vi vet idag at alle 180 organer har sin spesifikke og viktige funksjon i kroppen!    (Bergman, J. and G. Howe. 1990 “Vestigial Organs” Are Fully Functional.)

DNA-molekylets hemmeligheter er mange. Men etterhvert som man gransker “livets byggesteiner”, så blir man bare mer og mer bergtatt av finstemtheten og kompleksiteten!
DNA kopieres i alle cellene våre, og det fins ikke den kopimaskin i verden som kan komme i nærheten av den enormt lave feilmarginen i cellene våre.
Darwinister har ment at DNA er kommet inn i cellene våre og utviklet seg via virus. Men logikken i dette er som om datavirus i datamaskinens hardware skulle forbedre dataprogrammene dine eller forbedre ytelsen til maskinen din. Alle skjønner at dette er helt utenkelig.
DNA er selve beviset på forhåndsprogrammering – enten må programmet være komplett eller så virker det ikke i det hele tatt. Alle delene i en celle – også transposoner – viser dette helt tydelig.
http://www.icr.org/article/evolutions-best-argument-has-become/

mange glupinger

24. mai 2011
Er det meste av vårt genom søppel ?

Ledende evolusjonister påstår at “søppel-DNA”, DNA som ikke koder for proteiner, er et avgjørende bevis for evolusjon.

Det menneskelige genom består av over 95% DNA som ikke koder for proteiner, populært kalt “søppel-DNA”.

Evolusjonister påstår at dette er et sterkt “bevis” for evolusjon, fordi en designer ikke ville ha fylt opp genomet med så mye søppel.

I denne boken vil biolog Jonathan Wells vise at dette er en ikke-vitenskapelig påstand som ignorerer bevisene, og som er luftige spekulasjoner, og som vanskelig gjør biomedisinsk forskning.

At genomet består for det meste av “søppel er langt fra sannheten, det blir stadig avdekket nye funksjoner , det er et multidimensjonalt integrert system som har et vidt spekter av viktige funksjoner.

Hvis genomet beviser noe, så er det faktisk et meget sterkt argument for Intelligent Design.

www.mythofjunkdna.com
boken kan kjøpes på amazon

mange glupinger

24. mai 2011
fossilfunn støtter ikke den naturalistiske evolusjon?

Ifølge moderne evolusjonsteori (som overveiende er neodarwinistisk) skjer det en gradvis forøkelse av livets diversitet. Når fordelaktige mutasjoner akkumuleres over generasjoner, bevart ved naturlig seleksjon, frembringer de nye lemmer, nytt vev og nye organer. Er der tid nok til rådighet, kan arter forandre seg så radikalt at de slett ikke likner verken sine forgjengere eller hverandre. En slik forandring beskrives ofte som forskjellige grener på »livets tre«.

Neodarwinistene skildrer bevismaterialet fra fossilene som det ultimative forsvar for deres teori. National Academy of Sciences studieveiledningsbok Teaching about Evolution and the Nature of Science slår f.eks fast: Den progresjonen av arter en finner i den fossile lagserien, utgjør et maktfullt bevis for evolusjonen.« [1]

Som bevis på dette fremfører en forskjellige eksempler på evolusjonære forandringer, så som fra landpattedyr til hvaler, fra primatforfedre til mennesker, utviklingen av pattedyrets høreorgan fra krypdyrkjeveknokler osv.

Nå er det bare slik at den vitenskapelige litteraturen viser at klippelagenes historiefortelling frem for å understøtte det neodarwinistiske synspunktet, snarere er noe neodarwinismen alltid har vært nødt til å bortforklare. Det bevismaterialet viser, er ikke gradvise forandringer, men plutselig fremtreden på scenen og stor stabilitet: de fleste fossile arter dukker opp i et nu, fullt ferdige, og de viser ikke med den måten de ligger i klippelagene på, noen retningsbestemt forandring. [2]

Det samme gjelder når vi beveger oss opp over artsnivå. Paleontologen Robert L. Carroll noterer seg at »det mest slående ved evolusjonen i stor skala er den ekstremt hurtige forandring en kan konstatere av avstamningslinjene i nærheten av opprinnelsen deres, etterfulgt av lange perioder hvor de grunnleggende legemsstrukturene og livsutfoldelsene beholdes. Det som mangler, er de mange overgangsformer som ifølge Darwins hypotese skulle være der … [3]

Dette forhold gjelder i ekstrem grad det paleontologene kaller Den kambriske eksplosjon, en begivenhet som tar sin begynnelse for 530 mill år siden. På kun 5 til 10 mill. år (som i geologisk sammenheng bare er et øyeblikk) synes bokstavelig talt alle større dyrerekker (phylae) plutselig å dukke opp av bare intet – og dette faktum er faktisk en kjempeutfordring for neodarwinismen [4].

[1] National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Wash., D.C.: National Academy Press, 1998), p. 3.
[2] Stephen Jay Gould, "Evolution's Erratic Pace," Natural History, 86 (May 1977): 14.
[3] Robert L. Carroll, »Towards a new evolutionary synthesis,« Trends in Ecology and Evolution 15 (2000): 27-32.
[4] Douglas H. Erwin, »Early introduction of major morphological innovations,« Acta Palaeontologica Polonica 38 (1994): 281-294; Douglas Erwin, »Macroevolution is more than repeated rounds of microevolution,« Evolution & Development 2 (2000): 78-84.


Skrevet af Access Research Netowrk (ARN.org)

mange glupinger

24. mai 2011
Evulusjonismen er nå på vikende front i store deler av utlandet .
Endog Scientific American har begynt å måtte ta dem på alvor - og vi kommer etter her Nord også - om enn sakte!

"Darwins lære faller"

24. mai 2011
De forskjellige aspekter av artenes utvikling


Først av alt kan ikke hypotesen om tilfeldighet som det ledende prinsipp i de genetiske mutasjoner som er ansvarlig for evolusjonen, forklare den utrolige hastighet som artenes evolusjon har funnet sted med. Ifølge matematikere overgår denne hastigheten alle sannsynlighetens lover.

For det annet kan tilfeldighetshypotesen forkastes av det følgende faktum: «Det er nå slått fast at evolusjonen har fulgt en meget uregelmessig kurs. For omkring seks hundre millioner år siden oppsto det en betydelig økning i antallet av levende organismer. Denne økningen er så plutselig at paleontologer ikke nøler med å snakke om «Det kambriske big bang». Hastigheten som nye arvelinjer oppsto med, minsket raskt etterpå og går mot null mot slutten av den kambriske tidsalder, det vil si for omkring 500 milloner år siden.»

Vi kan ikke bare observere ekstremt raske mutasjoner, men også det motsatte
- svært lange perioder da det ikke skjedde noen mutasjoner.

Jean Rostand, en av de mest berømte franske biologer har skrevet:
«På en lang tid har det ikke blitt introdusert noen nye store strukturelle innovasjoner på livsområdet.
Som Lucien Cuénot har påpekt har det gått mer enn seks hundre millioner år siden den store grenen ble dannet i dyreriket [...] Vi må så å si bare godta at liv oppstår spontant».

Og Louis Bounoure, professor i generell biologi ved det Naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Strasbourg skrev:
«Fra begynnelsen av den første tidsalderen, eksisterer alle de store gruppene av marine virvelløse dyr klart atskilt fra hverandre. På samme måte oppsto hver klasse av virveldyr plutselig med mange og varierte arter.
Det faktum betyr for evolusjonister en fullstendig fordømmelse.»


«Icons of Evolution» [...] er en bok som alle universitetsbiblioteker bør skaffe seg.  
Det er en av de viktigste bøker noensinne skrevet om evolusjonskontroverset.  
Her avslører Wells [dr Jonathan Wells] med sjokkerende klarhet at de lærebokeksempler som darwinistene selv valgte som støtte for deres teori, er fulle av overdrevne påstander og bedrag.  
Disse falske påstander må fjernes fra lærebøkene.

     La oss se på bare en av de ti ikoner i boka:

Darwins berømte finker på Galapagosøyene.  
Disse skulle jo demonstrere evolusjon i aksjon:
I tørre perioder ville naturlig utvalg begunstige finkene med større og kraftigere nebb til å knekke harde frø, mens de med små nebb døde bort.  I et hefte i 1999 uttalte National Academy of Sciences at hvis tørke hendte en gang hvert tiende år på øyene, ville en ny finkart oppstå i bare ca. 200 år!  Men saken er nemlig den at i våte perioder er finkene med små nebb tilbake i full vigør.  I stedet for å opplyse leserne at utvalget gikk i motsatt retning etter tørken, unnlater ovennevnte hefte å nevne dette pinlige faktum.  
Små og store nebb er alltid til stede i større eller mindre grad.  De eksisterer alle og alltid i finkenes gen-pulje (gene pool).  Nebbstørrelsen oscillerer fram og tilbake i takt med tørre og våte perioder.  
Det er ingen evolusjon framover blant finkene på Galapagosøyene!

- Fra «Må Darwins lære vike for troen?», et debattinnlegg av Per A. Larssen, Vårt Land, tirsdag 26. juli 2005, side 25.  Larssen er forfatter av boka "Darwins lære faller", utgitt av Prokla-Media, 2005.
Han har tatt matematisk naturvitenskapelig embetseksamen ved Universitetet i Oslo med kjemi som hovedfag.

Mange glupinger

24. mai 2011
EVA  vår felles stammor
Kilde: Illustrert vitenskap, nr 7, 1988
Av: Terje Isaksen, Bergen

Det måtte vel kommer før eller siden
– en naturvitenskapelig anerkjennelse av at alle nålevende mennesker har en felles stammor. Med tanke på den livlige debatten vi hadde i media for noen år siden om utviklingslæren, er det en glede å gjøre kjent de nye revolusjonerende forskningsresultatene på dette området.GENENE BEVISER
Denne gangen er det ikke fossilforskerne eller kreasjonistene som rokker ved evolusjonsdogmet (læren om utviklingen), nei, det er genetikere ved verdenskjente laboratorier. Jeg skal meget forenklet prøve å redegjøre for dette nye.

Mitrokondrielt DNA er et arvestoff som kun arves gjennom moren, og endres ikke ved blanding med en manns gener, bare ved mutasjon. Ved å forske på dette spesifikt kvinnelige fenomen har genetikerne ved ledende laboratorier kommet fram til, uavhengig av hverandre, følgende resultat : En eneste kvinne (som de kaller Eva) er opphavet til jorden 5-6 milliarder mennesker. Og hun så ut på samme måte som dagens mennesker.


SMÅ FORSKJELLER
Forsøkene viste også hvor forsvinnende små forskjeller det er mellom de såkalte menneskerasene fra et genetisk synspunkt. Man kan for eksempel finne folk på Ny-Guinea med DNA som likner mer på asiater enn DNA hos andre folk på Ny-Guinea. Det høres kanskje merkelig ut når man tenker på de markante forskjeller i utseende. De genetiske forskjeller man kan måle i dag går på kryss og tvers av landegrensene og utseende.
Vi er alle slektninger.

HVOR GAMMEL ER ”EVA”?
Hvor gammel mener genetikerne at ”Eva” er?
Tanken om en felles stammor for alle mennesker virker usannsynlig for de fleste gammeldagse fossilforskere. Fødselsdagen til denne stammoren er nok det vanskeligste å svelge. Forskere ved Berkeley, som analyserer morkake DNA, mener hun har levet for mellom 140.000 og 290.000 år siden. Et lignende resultat har genetikere ved Emory Universitetet kommet fram til. Sistnevnte har forsket på mitrokondrielt DNA isolert fra blod fra kvinner på fire kontinenter. Begge laboratoriene sporer vårt stamtre til en enkelt kvinne.

VELKOMMEN ETTER
Med hensyn til oppgitte alder, vil man nok fra et kreasjonistisk standpunkt trekke inn at jorden (i likhet med andre kjente planeter) før syndefallet var omgitt av en dampkappe. Denne kappen må ha skjermet genene for mye kosmisk stråling. En dampkappe forklarer også det tropiske klima vi finner å ha eksistert over hele kloden for lenge siden. Den bevirket en global drivhuseffekt. Alderen kan derfor være gjenstand for diskusjon, ut fra ulike premisser for datering. Vi ser fram til de neste innrømmelser. Kanskje det neste kunne bli en forkasting av de mange hodeskaller fra utdødde apearter, som påstås å være utviklingens bindeledd mellom aper og mennesker? Man kan jo ha lov til å håpe.

Den enkle Bibelleser vil vel etter dette si til forskerne :

Velkommen etter – dette har vi visst hele tiden!

Stian

22. mai 2011
Til Mange glupinger

Det er åpenbart at Mange glupinger har minimalt med kunnskap om det h*n uttaler seg om. F.eks. skjønner ikke denne at mtDNA kun er nedarvet på morssiden.

Stian

22. mai 2011
Til "Uten bevis"

Ta det fullstendig med ro, kjære deg.

http://www.talkorigins.org/faqs/patterson.html

Stian

22. mai 2011
"Søppel-DNA viser seg være uunnværlige mekanismer"

Du tar meget feil, og det samme gjør ditt creationist crap. Junk-DNA er eksapterte sekvenser som opprinnelig ikke hadde noen funksjon. De fleste er heller ikke uunnværlige, men har mindre regulerende funksjoner. Dersom du ikke skjønner at dette igjen er et eksempel på evolusjon, har du rett og slett ikke skjønt evolusjon.

Stian

22. mai 2011
Til Mange glupinger.

Nei, nei og atter nei. Du klarer jo ikke å referere til annet enn rent svada, eller så vrir du på og mistolker alt.

"The rapid intergenerational shift from heteroplasmy to homoplasmy, and the different heteroplasmic ratios in the brothers, is consistent with a 'bottleneck' mechanism of mtDNA segregation."

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8630496

Noe mer?

Uten bevis

19. mai 2011
”Den avdøde Dr Colin Patterson var senior paleontolog ved British Museum (natur historie) – en evolusjonist og fossilekspert. Han skrev en betydningsfull bok om utviklingslære

– men når han ble spurt hvorfor han ikke viste noen bilder av overgangsformer mellom arter i sin bok, skrev han følgende:
”Jeg er fullstendig enig med deres bemerkninger om at det mangler direkte illustrasjoner av overgangsformer i boka.  Hvis jeg visste om noen, fossil eller levende, ville jeg visstnok inkludert dem.  Du antyder at en tegner kunne brukes til å visualisere slike overgangsformer, men hvor ville han få informasjonen fra? Jeg kunne i ærlighetens navn ikke fremskaffe det, og hvis jeg skulle overlate det til kunstnerisk frihet, var ikke det misvisende overfor leseren?(…)
Du sier at jeg i det minste kunne vise et foto av fossilet som organismen stammer fra. ”Jeg skal være åpen mot deg – det finnes ikke et eneste slikt fossil som man kan lage et vanntett argument for.””

DNA

18. mai 2011
Søppel-DNA viser seg være uunnværlige mekanismer
    
Man håpet nok i det lengste at “endelig har vi funnet bevis for evolusjon på høyt nivå”. Men den gang ei. Transposonene, som de kalles, viser å ikke være tilfeldige restprodukter av evolusjonens mystiske gang. Tvert imot ville cellene dø uten disse viktige “arbeiderne”.

De kalles for de “hoppende genene”, og de finnes i alle planter og dyr. De arbeider svært raskt og presist, og dette overbeviser nå forskerne om at de er forhåndsprogrammerte til arbeidet sitt.                  (Dersom de skulle være utsatt for evolusjon så hadde det vært langsomt, rotete og bare delvis vist seg å være materiale for en eller annen tilfeldig funksjon i framtida).

Da våre foreldre gikk på skolen lærte de fra darwinismen at kroppen vår har mange deler som ikke har noen virkelig funksjon. De skulle visstnok være mellomformer for nye organer eller utdøende funksjoner fra vår overgang fra tidligere stadier som apekatt eller andre dyr.

Bl.a. lilletåa, mandlene og blindtarmen ble framstilt som uten funksjon.
Tilsammen 180 organer trodde man for 100 år siden var uten noen egentlig kroppsfunksjon hos mennesket.
Dette er i de senere årene blitt fullstendig tilbakevist og vi vet idag at alle 180 organer har sin spesifikke og viktige funksjon i kroppen!    
(Bergman, J. and G. Howe. 1990 “Vestigial Organs” Are Fully Functional.)

DNA-molekylets hemmeligheter er mange. Men etterhvert som man gransker “livets byggesteiner”, så blir man bare mer og mer bergtatt av finstemtheten og kompleksiteten!

DNA kopieres i alle cellene våre, og det fins ikke den kopimaskin i verden som kan komme i nærheten av den enormt lave feilmarginen i cellene våre.

Darwinister har ment at DNA er kommet inn i cellene våre og utviklet seg via virus. Men logikken i dette er som om datavirus i datamaskinens hardware skulle forbedre dataprogrammene dine eller forbedre ytelsen til maskinen din. Alle skjønner at dette er helt utenkelig.

DNA er selve beviset på forhåndsprogrammering – enten må programmet være komplett eller så virker det ikke i det hele tatt.
Alle delene i en celle – også transposoner – viser dette helt tydelig.
http://www.icr.org/article/evolutions-best-argument-has-become/

mange glupinger

18. mai 2011

Genetisk forskning bekrefter skapelsen


Beviser mitokondrie klokken at Eva ble skapt for 6000 år siden?
”Tsar Nikolas II har 75 år etter sin død slått bena vekk under evolusjonistenes hovedargument for tidsplasseringen av ”homo sapiens”(mennesket) i utviklingsteorien.”
Denne kraftsalven fra genforskere har omtrent skapt panikk blant evolusjonister som på grunn av nyere forskning har mistet selve målesnoren for når vi mennesker dukket opp på historiens arena.

Dramaet begynte i Sibir i 1991. Men før vi røper hele historien bør vi først ta med litt bakgrunnsinformasjon. I hver celle i menneskekroppen finnes en energiproduserende dynamo kalt et mitokondrium. Mutasjonshyppigheten i denne celle-dynamoen har i mange år vært evolusjonistenes målesnor for å kunne se tilbake i tid og “oppdage” når mennesket “dukket opp.” En standard hypotese har vært at mitokondrie mutasjoner fant sted ca. hvert 300-600 generasjoner. Med denne forutsetningen som utgangspunkt, har det vært vitenskapelig enighet om at mennesket dukket opp i Europa for ca. 40.000 år siden. Det er også denne antakelsen som i følge evolusjonistene gir mennesket samme felles forfedre med et gitt apeslag om vi går ca. 5 millioner år tilbake.

Men i 1991 skjedde det noe som skapte et uovervinnelig problem for evolusjonistenes tidsteorier. Fra en grav i Sibir hentet forskerne opp restene av tsar Nicolas II og noen av hans familiemedlemmer som ble henrettet i 1918. Siden det ennå finnes levende medlemmer av tsarens familie, var det en enkel sak å dokumentere funnets ekthet ved regulære DNA tester.
På grunn av at det ikke var gått mer enn 75 år siden Nicolas II død, regnet alle med at benrestenes mitokondrie DNA (mtDNA) selvfølgelig ville være identisk med de levende familiemedlemmens mtDNA. 75 år kommer ikke i nærheten av de mange tusen år forskerne regnet med før èn eneste mitokondrie mutasjon kunne forventes. Men til sin store forskrekkelse kunne genforskerne observere at 75 år hadde produsert flere mutasjoner. Da alarmen gikk, kastet forskere fra flere ulike land seg over allerede innsamlede data fra andre forskningsprosjekter, hvor DNA prøver fra flere generasjoner var samlet og de kunne med overraskelse påvise samme resultat.
Det ble med ett klart at mtDNA mutasjoner skjedde mer enn 20 ganger oftere enn evolusjonistene hadde antatt. Det bør presiseres at ingen andre tilsynelatende nøyaktige måleenheter for å bestemme menneskets opprinnelse har vært tilgjengelige.

Det rapporteres at en rekke evolusjonister rett og slett er dypt sjokkerte på grunn av disse funnene.
En av dem har uttalt at “Tsar Nicolas II har etter sin død slått beina vekk under evolusjonismens plassering av mennesket i utviklingsprosessen.” Flere kongresser innen fagdisiplinen har de siste årene prøvd å komme fram til en konklusjon og en erklæring som kan forklare det uforklarlige, men uenigheten og forvirringen har vært for stor til at ekspertene kunne enes.

Fagtidsskriftet “Nature Genetics” har publisert en rekke artikler om fenomenet.
Thomas J. Parson, en molekyl genetiker ved forsvarets DNA laboratorium i Maryland USA, har vært en ledende talsmann for at forskermiljøene må ta konsekvensene av omtalte nye data.
Det samme har molekyl antropologen Mark Stoneking ved Pennsylvania State University.

Generasjonsstudier blant Amish folket i USA, folkegrupper i Polynesia og fra lukkede subkulturer på øya Trisdan da Cunha har alle de siste tre årene vist samme resultat som funnene i Sibir.
Den svenske forskeren Ulf Gyllensten har også stått fram og bekreftet at hans funn viser samme resultat. Genetikere innen den evolusjonistiske ideologien har lenge skrevet om det de kaller “mitokondrie Eva” som dukket opp for ca. 100.000 år siden. Men med de nye funnene tilgjengelige, innrømmer de at tidspunktet for menneskets opprinnelse nå må sies å være ca. 6000 år.

Mange evolusjonister gremmes over at denne dateringen faller nøyaktig sammen med bibelens beskrivelse av menneskets opprinnelse.
Både innen arkeologi og naturvitenskap ser det ut til at Gud nå i endetiden gjør tilgjengelig nok
indisier på at Han er til og at Bibelen er sann.

Hovedkilde; Science vol. 279 2. jan. 1998. (www.sciencemag.org)

Stian

14. mai 2011
Hehehe! You must be kidding.

Disse folka har satt opp reglene og benekter ethvert bevis som blir lagt frem. Uærligheten kan knapt nåes.

Bevisene? Du kan f.eks. begynne med Wikipedia, samt grave litt i Talkorigins-arkivet. :-)

Bevisene er i fylogeni, DNA, fossiler, overflødige molekylsammensettinger, osv.

13. mai 2011
<script>alert('Congrats, you have now fixed the hack!');</script>

13. mai 2011
<script>window.location ='http://29.media.tumblr.com/cHQCLSotWjvr9webgbJD5dUyo1_500.png');</script>

13. mai 2011
<script>redirect('http://29.media.tumblr.com/cHQCLSotWjvr9webgbJD5dUyo1_500.png');</script>

Anders Gimse

11. mai 2011
Hva skjer med gresshoppene? ...og drinken(!!!!)

Mange glupinger

10. mai 2011
Så hvor er bevisene ?
hørte om en fyr i stavanger  som lover 10 000,- til den som kan legge fram bevis, pengene står enda på sperret konto. (leste i avisen for en tid siden)
Kent Hovin har 250 000 dollar på sperret konto til den første som kan bevise evolusjonslæra, de har stått der siden 1980 tallet. så hvor er bevisene?

Stian

8. mai 2011
Til Mange glupinger

Evolusjon er bevist opp i mente. Sorry, du er ført bak lyset, og du vil merke dette om du tør undersøke selv.

Mange glupinger

25. april 2011
Vel, jeg forstår at Bibelen sier 6 dager, jeg forstår også at de som kjenner skriften best altså Rabinerne er enige om at det dreier seg om 6 dager a 24 timer.
Darwin var en ung man i 20 årene som seilte omkring i 5 år, siden satt han hjemme, skrev brev og rotet sammen en historie som ingen har greid og bevise, ikke en gang usa's beste advokater, tror du på dette er du mye mer religiøs enn hva jeg er.

Stian

23. april 2011
Til "Mange Glupinger"

"Argumentet" ditt faller på sin egen urimelighet. Si meg, forstår du ikke at dersom du har en sak her, så kunne Gud ha skapt solsystemet, med alt hva det innebærer, på 10 minutter, to minutter, ett minutt, osv.? Det viktige for meg er ikke hva Gud KAN eller KUNNE ha gjort, men hva han faktisk gjør/har gjort.

(Kom en ganske stygg feil i innlegget nedenfor.) :P

Stian

23. april 2011
"Argumentet" ditt faller på sin egen urimelighet. Si meg, forstår du ikke at dersom du har en sak her, så kunne Gud ha skapt solsystemet, med alt hva det innebærer, på 10 minutter, to minutter, ett minutt, osv.? Det viktige for meg er ikke hva Gud KAN eller KUNNE ha gjort, men hva han faktisk gjør/har gjort.
Hjemmeside: Til "Mange glupinger"

Mange glupinger

19. april 2011
Gud skaper ved sitt ord, dvs. han bare sier: Det bli lys! Mener du da at Han bare utaler et ord for så og vente noen millioner av år med og uttale det neste. Det er dumt det! jeg holder meg til Bibelen, 6 dager a. 24 timer.

Stian

17. april 2011
Jeg tror du bør legge bort Creation-litteraturen din for en stund...

Lytt og lær: http://www.youtube.com/watch?v=WNuHuG517lI

Stian

17. april 2011
Til "Mange glupinger"

Det er rett og slett litt pinlig at du presterer å fremme et slikt syn, når du selv klart viser at det ikke er mulig. Det står altså, som for hver eneste dag, "det ble aften og morgen..." Jeg regner med at også du forstår at dette blir umulig før du har et solsystem, noe man ikke har før den fjerde dagen, gitt en bokstavelig tolkning. Altså står man igjen med den eneste muligheten: At hele beretningen er symbolsk, noe som også støttes av språk og komposisjon.

Mange glupinger

16. april 2011
Creation Magazine hadde i 2005 en uhyre interessant artikkel om det hebraiske  

ordet ”yom” for dag. Der slår de fast at ingen av de ledende hebraisk kyndige ved verdens kjente universiteter mener at ”yom” i 1. Mosebok de første 11 kp. betyr noe annet enn en vanlig dag. Dette mener dr. James Barr, professor i hebraisk ved Oxford Universitet som selv ikke trodde at Genesis var en sann historie. Vedkommende som skrev artikkelen, fikk seg forelagt alle rabbineres kommentarer omkring ”yom” og 1. Mos. kp.1-11 helt tilbake til da tempelet brant i år 70 e.Kr. Og ingen steder hadde man noen annen forståelse enn at ”yom” betød en vanlig dag!

Mange Glupinger

16. april 2011
1 dag på hebraisk er 24 timer


For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
2 Mosebok 20:11

ut fra dette verset virker det rimelig, at Gud skapte alle ting på 6 normale dager.

‘Jom’ betyder dag
Det hebraiske ord for ‘dag’ er ‘jom’. Det ord kan hare mange betydninger – som for eks.
perioden med dagslys, en tid, et bestemt punkt i tiden, et år eller 24 timer.

‘Jom’ er det ord, der er brukt i 1. Mosebok kap. 1, hvor det beskrives, at Gud skapte jorden på én dag.

Sammenhengen er avgjørende
Når det er mange betydninger av ordet ‘jom’, må man se på den sammenhengen, ordet står i.

I Det gamle Testamente står ‘jom’ i forbindelse med ordene ‘aften og morgen’ eller noen tall. I den forbindelse henleder det tanken på en dag - altså 24 timer.

Både aften og morgen og noen tall er nevnt i forbindelse med ‘jom’ i 1. Mosebok kap. 1
(se  vers 5, 8, 13, 19, 21 og 31).

Vi vet med andre ord, at skapelsens dager er normale dager, slik vi kjenner dem i dag.

Om man leser skapelsesberetningen, så ser man, at dag er definert hver gang :
„Så ble det aften, og det ble morgen, første dag." (v. 5).

Fordi Bibelen er så nøyaktig i sin beskrivelse av skapelsen, kan vi også være sikre på,
at Gud ikke brukte ”Big Bang” til og skape jorden.
Men skapte den selv på 6 normale dager og hvilte på den syvende.

Oversatt fra en artikkel i Creation.

Stian

12. april 2011
Til "kjeller"

"1) Sammenhengen med kveld og morgen avgjør saken sier at det er 24 timer."
På ingen måte, snarere tvert imot. Dèt faktum at det blir sagt at det ble morgen og kveld FØR skapelsen/istandsettingen av sol og måne, avviser muligheten for at dette var 24-timers dager. "Og det ble aften og morgen, første dagen", er også et tydelig tegn på kapittelets poetiske form. Det samme gjelder for "Gud skapte kvinnen av mannens ribben", det forbudte tre, og videre detaljer i selve skapelsesberetningen. Alt dette gir fullstendig mening i en allegorisk betydning. I bokstavelig form, blir det bare helt bak mål.

Så på samme måten som at Daniels bok og Johannes' Åpenbaring bygger på store doser symbolikk og allegori, kan man konkludere med at 1. Mos. gjør det samme.

"2) Måten Gud bruker skapelsesdagene som begrunnelse for hviledagen, viser at det er 24 timer."

Feil. Dette er en analogi.

Du lever neppe i millioner av år, vet du, så Guds forordninger for mennesket er LITT annerledes, skjønt det muligens følger skapelsessekvensen i prinsipp.

kjeller

12. april 2011
Det er bare én mulighet, - 24 timer pr skapelsesdøgn. Det hebraiske ordet brukes rett nok også om tider. For å finne ut hva ordet betyr her må vi se på sammenhengen. 1) Sammenhengen med kveld og morgen avgjør saken sier at det er 24 timer. 2) Måten Gud bruker skapelsesdagene som begrunnelse for hviledagen, viser at det er 24 timer. Det store spørsmålet er: HVORFOR skulle det vært noe ANNET enn 24 timer?? For sikkerhets skyld: Ingen blir mer eller mindre kristen om man ser det slik som jeg. Men jeg mener samtidig at en annen mening utfordrer både den kristnes syn på Bibelen, - det grunnlegende spørsmålet "har Gud virkelig sagt" får rom i mennesket.

Stian

12. april 2011
Til "Mange glupinger"

Og nøyaktig hva får deg til å konkludere med at dette er en bokstavelig dag? At du ikke har peiling på hva Bibelen sier ellers, regner jeg med? "En dag er som tusen år for Gud", osv. Ordet i grunnteksten("yohm") er heller ikke èntydig

Vranglærer.

12. april 2011
Til "Mange glupinger"

Overhodet ikke. "Skapte han dem til mann og kvinne" trenger ikke bety at han gjorde det i et nu. Det kan også være en resymmè skrevet på forhånd; hvis du vet hva dette er, da.

Vranglærer.

Mange glupinger

8. april 2011
Til mann og kvinne skapte Han (Gud) dem, og Han velsignet dem og kalte dem mennesker PÅ DEN DAGEN de ble skapt.
1 Mosebok 5:2 (Bibelen Guds Ord, Bibelforlaget)

Det er bare en måte og tolke dette på, BOKSTAVLIG! Teksten gir faktisk ikke rom for en annen mulighet, alt annet vil bli spekulasjon.

Stian

7. april 2011
Til "Mange glupinger"

Du er trolig en vranglærer.

Du snakker kun om en BOKSTAVELIG TOLKNING, så klapp igjen.

Og nei, Bibelen sier ikke at artene er statiske. Prøv igjen.

Mange glupinger

3. april 2011
Er du kristen, da leser du Bibelen, Gud antyder aldri at lot ting utvikkle seg. Gud sier tydelig at han skapte ting fiks ferdig. Vi finner variasjon innen en art, det er ikke utvikkling, det er tilpassing. Du vet kortbukse om sommeren, ullgenserr om vinteren. Mennesket skapte han til sist, en ånd som bor i en kropp, så hvilken kristen er du som ikke tror Gud Ord, Bibelen?

Stian

2. april 2011
Til "Mange glupinger"

Jeg er kristen selv, Mange glupinger. Jeg tror også at Bibelens Gud finnes, men jeg finner Guds skapelse gjennom evolusjon helt fantastisk.

Mange glupinger

2. april 2011
Så da betyr det at Gud eksisterer alikevel da! godt og vite:-)

Stian

2. april 2011
Til \"Mange glupinger\"

\"Gud spiller ikke terninger med universet\"

Og hva svarte Niels Bohr til dette, da?

\"Ikke fortell Gud hva Gud skal gjøre, Einstein.\"

Mange glupinger

2. april 2011
Albert Einstein har uttalt:

"Alle som er seriøst engasjert i å fremme vitenskapen, blir overbevist om at det er en Ånd som ytrer seg i Universets Lover - en Ånd som er menneskeånden uendelig overlegen, og som vi ansikt til ansikt med må føle oss ydmyke overfor, vi med våre beskjedne evner (Sabom, 1984, s. 225)."

Kilde: Sabom, Michael B. (1984). Nær døden-opplevelser. Oppsiktsvekkende medisinsk forskning fra tilværelsens grenseland. Oslo: Dreyer.Det er meget nedslående å leve i en tid da det er lettere å sprenge et atom enn en fordom.
Atom
Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.
Fantasi | Kunnskap
Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok.
Fortid - nåtid - fremtid
Fred kan ikke bevares med makt; den kan bare oppnåes ved forståelse.
Fred
Vi må passe oss så vi ikke gjør intellektet til en gud; det har naturligvis sterke muskler, men ingen personlighet.
Intellektualitet
Matematikken handler utelukkende om begrepenes forhold til hverandre, uten hensyn til deres forhold til erfaringen.
Matematikk
Det som virkelig interesserer meg, er om Gud hadde noe valg da han skapte verden.
Verden
Enhver virkelig vitenskapsmann må nødvendigvis ha en religiøs trang.
Vitenskap
Vitenskap uten religion er lam, religion uten vitenskap er blind.
Vitenskap
Forskere og vitenskapsmenn om Gud
Av John Gunnar Oppheim
Publisert 2005-07-05 09:17:13
SÅ BLE VITENSKAPEN SKAPT

ALBERT EINSTEIN: - Gud spiller ikke terning med universet

Gerald Schroeder, tidligere professor i kjernefysikk, skriver: ”Bibelen forteller i løpet av 31 vers og med noen få hundre ord om hendelser som spenner over 16 milliarder år. Dette er hendelser som naturvitenskapsmenn bokstavelig talt har skrevet millioner av ord om. Hele dyreverdenens utvikling er sammenfattet i 8 bibelske setninger. I betraktning av hvor kortfattet bibelens fortelling er, er samsvaret mellom uttalelsene og rekkefølgen i 1. Mosebok og de oppdagelsene naturvitenskapen har gjort, påfallende, særlig når vi vet at hele den bibelske framstillingen slik vi finner den her, ble nedtegnet for flere hundre, ja flere tusen år siden og dermed ikke på noen måte var påvirket av moderne vitenskapelige oppdagelser. Det er den moderne naturvitenskap som stemmer overens med Bibelens beretning om vår opprinnelse”. -The science of God- The Convergence of Scientific and Biblical Wisdom
Som vitenskapsmann ser jeg på verden rundt meg og betrakter konstruerte mekanismer som er så bemerkelsesverdig kompliserte at jeg heller til den konklusjon at det ligger intelligent design bak en slik kompleks orden.
- Andrew Mcintosh, matematiker, Wales
Gud spiller ikke terninger med universet Albert Einstein

“Gud skapte de naturlige tallene.
Resten er menneskets verk.”
Leopold Kronecker

“Matematikk er alfabetet med hvis hjelp
Gud har beskrevet universet.”
Galileo Galilei

“Jeg kan bevise at Gud eksisterer ved hjelp av statistikk.”
George Gallup (1901-1984). Amerikansk statistiker.

En fysiker har regnet ut svaret: "Gud eksisterer!"

En annen side om Albert Einstein:
"I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details."

Winston

1. april 2011
(tro ikke d lennon)
Juks, bedrag og løgn hele veien med disse religiøse evolusjonistene:

Flekkete møll – en anerkjent forfalskning
Englands berømte flekkete møll, fremvist på en trestamme.
Standard historien: Mørkere trestammer forårsaket av forurensning betydde at mørkere møll økte mer i antall enn de lysere møll fordi de var bedre kamuflert mot den mørke bakgrunnen fra fugler som spiste dem. Dette var lenge utstilling nummer en for evolusjonen i praksis, selv om historien bare demonstrerte naturlig utvalg i praksis – uten noen økning i genetisk informasjon. Selv dette har nå blitt innrømmet som juks; møllene hviler ikke engang på trestammene i dagslys! Døde møll ble limt eller stiftet til trærne for å skaffe fotobildene som ”beviste utviklingslæren”. (Se C. Wieland, ”Goodbye Peppered Moths: A classic evolutionary story comes unstuck”, Creation 21 (3):56, 1999.


Levninger etter utviklingen?
Nesten ingen bruker argumentet “restorganer” lenger – sikkert fordi det har vært så mye flaut for evolusjonister omkring dette.  Tidlig på nitten hundre tallet påstod evolusjonister skråsikkert at det var flere enn 100 organer som var ubrukelig, levninger fra vår evolusjonære fortid.  For det ene organet etter det andre ble funksjonen endelig oppdaget, inntil det knapt var noen eksempler igjen.
Til og med blindtarmen synes nå å ha en rolle i å bekjempe infeksjoner, i det minste tidlig i livet.(25)
Troen på at det menneskelige embryo gjennomgår dets påståtte dyrestadier med gjeller, etc. ble fullstendig diskreditert for lenge siden, men er allikevel seiglivet.(26)
Fotoer av Dr M. Richardson et al, “There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates: implications for current theories of evolution and development”, Anatomy and Embryology 196(2):91-106, 1997, copyright Springer Verlag Gmbh &Co., Germany. Tillatelse gitt for gjengivelse.Akkurat som kontorbygninger, hus og fabrikker ser like ut når fundamentet blir støpt, er embryoer til mange forskjellige skapninger mer like i deres tidlige stadier enn senere. Allikevel så er de mye mindre like enn de fleste tror. Dette er fordi tegningene (vist i den øverste rad) av den prominente tyske evolusjonisten Ernst Häkel, som har stått i utallige tekstbøker og leksikon, har ført millioner bak lyset. De har nylig blitt internasjonalt avslørt av en engelsk medisinsk ekspert som total svindel. Fotografiene i den nederste rekke viser hvordan disse embryoene virkelig ser ut på det samme utviklingsstadium.

nikolai

31. mars 2011
Du har nok gapet over litt for mye her og fått med  "forklaringer" som er umulige, uansett fra hvilken side man ser det. Er det ikke like greit å holde seg til Bibelen når det gjelder å  forsvare skapelsesberetningen. Andre "autoriteter" skulle være unødvendige, og i ditt tilfelle ytterst forvirrende.

Bård

30. mars 2011
Prosesser som indikerer en ung jord
Jordens magnetfelt:
Jordens magnetfelt halveres hvert 1. 400 år. Dette skulle tyde på at jorden ikke var eldre enn 10 000 år gammel. Da ville den ha hatt et magnetfelt på styrke med en magnetisk stjerne. Dersom jorden var 20 000 år gammel, finner vi at den varmen som magnetfeltet da produserte, ville ha smeltet jorden og gjort den til en glødende masse.
Meteorstøv:
Vitenskapsmenn har en stund vært oppmerksomme på at kosmisk støv fra verdensrommet kommer gjennom atmosfæren og lander på jordens overflate. Hans Petterson har gjort nøyaktige målinger av dette nedfallet og anslår at jorden tar i mot 14, 3 millioner tonn per år. Dersom det er sant at jorden er 5 milliarder år gammel (eller 4,6 er vel kanskje det som oftest blir påstått?), ville dette gitt en støvmengde på 182 fot eller ca. 60 meter. Det samme ville vært tilfellet på månen. Da astronautene landet på månen oppdaget de at støvlaget var ca 1/8 tomme eller ca 0,3 cm.
Dette meteorstøvet inneholder 300 ganger mer nikkel enn jordskorpa. Kalkulasjoner basert på jordoverflatens og havets lave nikkel innhold tyder på at jordens alder kun er noen få tusen år.
Mississippis delta:
Missisippi elven tømmer ca 275 millioner kubikkmeter masse ut i Mexicogulfen hvert år. Ved nøye undersøkelser av volumet av de avleirete massene i deltaet og ved å dele denne massen på den årlige avleiringen, finner man at deltaet er omkring 4000 år gammelt.
Olje og gass:
Eksperimenter viser at å omdanne marine og vegetabilske substanser til olje og gass, kans skje på forbausende kort tid. For eksempel har plantebasert materiale blitt omdannet til olje av god kvalitet på 20 minutter, under de rette trykk og temperaturforholdene.
Tre og andre celluloseprodukter har blitt omdannet til kull eller kull-lignende substans på bare noen få timer.
Evolusjonisten mener at kullet ble formet millioner av år før mennesket ble utviklet. Likevel er menneskebein og kunstgjenstander, slik som komplisert utformede gullkjeder funnet i kull-lagene.
Solen:
Forskning viser at solen reduserer sin størrelse med ca. 1,5 meter i timen. Dette betyr at solen for 100 000 år siden ville hatt dobbelt så stor diameter som i dag. For 1 million år siden ville det sannsynligvis vært så varmt på jorden at liv ikke var mulig.
Evolusjon:
I følge evolusjonsteorien oppsto livet i et urhav bestående av vann, ammoniakk, metan, nitrogen og karbondioksid. ved et lynnedslag i denne suppen, oppsto spontant aminosyrer som er livets byggeklosser. Denne kjemiske prosessen er imidlertid reversibel. Det vil si at ved tilførsel av vann vil den gå tilbake til sin opprinnelige form. Det siste sted på denne planeten livet ville oppstå, er dermed i urhavet, hvor det er rikelig med vann.
Ved universiteter og høgskoler er lærebøkene mye flinkere til å påpeke at evolusjonsteorien er en teori, på lik linje med skapelsesteorien. Ingen av delene lar seg bevise, though flere av påstandene fra evolusjonistene lar seg motbevise!
En forsker uttalte en gang; “Du må ha minst like sterk tro for å klare å tro på evolusjonen, som på skapelsen!”

Bård

30. mars 2011

Jordens alder?
En rådende oppfatning på 1500-1600 tallet var at jorden ble skapt 4004 år f.kr beregnet ut fra Bibelens kronologi av erkebiskop Ussher.

Disse antagelsene om jordens høye alder fikk først fotfeste på 1700- og 1800-tallet og hadde stor betydning for fremveksten av Darwins evolusjonsteori.

Jordens alder i følge evolusjonistene
1700 Franskmannen Georges Leclerc Comte de Buffon var den første som benyttet fysiske lover for å beregne jordens alder. I hans verk "Les Épochs de la Nature" fra slutten av 1700-tallet antok Buffon at jorden hadde vært en glødende kule, og beregnet tidsrommet det ville ta for at jorden skulle avkjøles dagens temperatur. Resultatet ble 75000 år.


Evolusjonistene har endret jorden alder mange ganger.

1860, regent mann ut at jorden var omtrent 3 millioner år gammel.
1897, antok Lord Kelvin at jorden var omtrent 24-40 millioner år gammel.
1899 - 1901, kalkulerte iren John Joly at jorden var omtrent 90-100 millioner år gammel.
1905, anslo Rutherford og Boltwood at jorden var omtrent 500 millioner år.
1907, antok Boltwood at jorden var 1.64 billioner år.
1910, regent mann ut at jorden var omtrnt 1.6 billion år gammel.
2010 4,54 milliarder år
Utregning av jordens alder etter Bibelen
Forfatter: Sgt.Kallle      
Sist oppdatert: 11.06.2009
I skapelsesvitenskap er jordens og universets alder (av de fleste) offisielt satt til ca. 6000 år. Å finne klare vitenskapelige bevis for at akkurat dette tallet er korrekt er vanskelig, kanskje til og med umulig. Derimot er det mange vitenskapelige beviser for at det er ytterst rimelig (se Beviser for en ung jord). Men det nøyaktige tallet 6000 kan man kun få fra et sted: Bibelen
Denne artikkelen er en teologisk begrunnelse på jordens unge alder.
Menneskene skapt i begynnelsen
Den eneste forsvarlige tolkningen av skapelsesdagene var at de var vanlige 24-timers dager. Dette vil bety at menneskeheten er nesten like gammel som jorden og universet, kun få dagers forskjell (1. Mosebok 1). En klart støtte for dette er 2. Mosebok 20:11 som sier at på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem.
I Markus 10:6 sier Jesus at fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne som også klart taler for at menneskene er like gamle som universet. Hvis ikke ville dette vært en motsigelse med 1 Mosebok 1:1 som sier at I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Noen dagers forskjell vil ikke være noe problem når man sammenligner de to versene, millioner eller milliarder av års forskjell vil være et enormt problem.
Konklusjonen blir dermed at hvis man kan finne ut når Adam levde vil man slik også ha funnet jordens alder.
Bibelens datoer
Bibelen inneholder mange stamtavler, aldre og datoer. Begrunnelsen ovenfor viser at vi kan bruke disse til å regne ut hvor gammel verden skal være ifølge Bibelen. Slike kronologier finner man blant annet mye av i 1. Mosebok.
1Mos 5:3 sier «Adam hadde levde i hundre og tretti år, da ble han far til en sønn i sin egen lignelse, etter sitt bilde, og kalte ham Set». På dette tidspunktet var altså jorden 130 år gammel. Deretter står det i 1Mos 5:6 at «Set levde i hundre og fem år, og ble så far til Enosj». Nå var da jorden blitt 130 + 105 = 235 år. Og så videre.

Resultat
Legger vi sammen alle årene fra Adam til tempelets fall får vi, inkludert noen små usikkerheter, 3559 år. Tempelets fall er tidfestet til 587 f.Kr.[1] så dette gir da at jorden idag må være:
3559 + 587 + ca. 2000 = ca. 6146 år
Bibelen anslår altså jordens alder til å være rundt 6000 år!

Brede

30. mars 2011
Spørsmål: Hvordan er det mulig å vite hva som skjedde for millioner av år siden.
- Hvordan kan man stole på de måleinstrumenter som er laget av mennesker.
- Hvor mye er 1 meter og hvem bestemte at det er riktig mål.
- hvem laget reglene.
C12&14 holder ikke, lese av jordsmonnet holder ikke, hva er riktig mål.
Hvem vet, det er bedre og kose seg med tegnefilmen Istid, de som tror de vet svaret, vet ikke så veldig mye. Ingen var til stede, så hva er vitsen

nikolai

30. mars 2011
Jeg undres på om vi duskuterer de samme temaer her. Etter min mening er det ikke behov for andre kilder en mosebøkene og  allment tilgjenge vitenskapelige opservasjoner, f.eks., istidene for å avlive myten om skapelsen. Vitenskapen hevder at det i løpet av den siste millionen år har vært 8 - 9 istider, hvorav den siste for 120 000 til 20 000 år siden. Mener kreasjonistene at alle disse istidene har inntruffet  i løpet av de siste 6000 år?

Bård

30. mars 2011
Evolusjon
En uendelig serie av mirakler


Evolusjonsteorien er i direkte motsetning til termodynamikkens annen hovedsetning, som sier at entropien alltid øker. Entropien er et mål som representerer kaostilstanden eller graden av uorden i ethvert fysisk system i en molekylær tilstand. (Boltzmann, på slutten av det 19. århundre)

Det vil si at et isolert system kan aldri rydde opp i sin egen uorden. En knust kopp blir ikke til en hel kopp. En hel kopp, eller en hvilken som helst annen gjenstand, kan imidlertid lett gå i stykker. Det er med andre ord helt umulig at uorden av seg selv blir til orden.

Dette er et solid argument for at laverestående vesener av seg selv umulig kan bli til høyerestående. Grunnen til at det er dukket opp stadig mer avanserte skapninger her på jorden, opp gjennom vår planets milliarder av år lange historie, er rett og slett at en utenforstående, intelligent kraft, Skaperen, har grepet inn og stadig skapt høyere livsformer.

Jens Bjørneboe sa det slik: "Hverken veggur eller lommeur, ikke engang små armbåndsur, lager seg selv. Allikevel sier man at alt det vi stiller urene etter - sol og måne og stjerner, årstider, himmel og jord - det har laget seg selv. Det ligger en utrolig fordummelse, en dumhet uten like, i den allmenne ateisme i tiden".
Støy (tilfeldige forstyrrelser) kan aldri tilføre informasjon.
DNA er et ekstremt komplekst molekyl. Hvis man sammenlikner en organisme med et fly og DNA med flyfabrikken, kan man forstå at den minste feil i produksjonsplanen kan forårsake en katastrofe, men på ingen måte noen forbedring. Generelt sett er det en absolutt lov i informasjonsteori at "støy" (tilfeldige forstyrrelser) aldri kan tilføre informasjon. Det er fullstendig i motsetning til alt vi vet om overføring av informasjon, at tilfeldige mutasjoner kan tilføre informasjon inn i DNA.

Det betyr at tilfeldige genetiske mutasjoner bare kan skape feil eller sykdom. Det blir også bekreftet av eksperimenter: tilfeldige genetiske mutasjoner skaper aldri noe annet enn syke individer eller til og med monstere som vanligvis er ute av stand til å overleve eller i alle fall til å formere seg.

Jean Rostand oppsummerte dette problemet i sin bok, Evolution:
«De mutasjoner som vi vet om, og som noen ønsker å gjøre ansvarlige for oppbyggingen av den levende verden, er vanligvis organiske mangler, feil (tap av pigment, tap av et organ) eller fordobling av allerede eksisterende organer. Uansett bringer de aldri noe virkelig nytt eller originalt på det organiske plan, intet som man kunne tro kunne bli et fundament til et nytt organ eller begynnelsen på en ny funksjon. [...] Jeg kan ikke få meg til å tro at disse arvelige feilene har vært i stand til, selv med den enorme tidsperioden evolusjonen har tatt, å bygge hele den levende verden med sin rikdom, sitt strukturelle raffinement, sine overraskende tilpasninger [...] Jeg kan ikke se noe som tillater meg å fornemme de dype forandringene, den fantastiske metamorfosen man må forestille seg i evolusjonens historie når vi tenker på overgangen fra virvelløse dyr til virveldyr, fra fisk til padder, fra padder til krypdyr, fra krypdyr til pattedyr...»
Det manglende mellomledd (Missing link)

For det fjerde er nydarwinismen ute av stand til å forklare diskontinuiteten som eksisterer mellom artene. Ifølge nydarwinismen fant evolusjonen sted i meget små mutasjoner, det vil si på en kontinuerlig måte. Men man kan ikke se denne kontinuiteten i virkelighetens verden. På Darwins tid var det mange vitenskapsmenn som fortalte ham at fossiler ikke støtter hans tese. Det eneste fossiler viser, er at mange arter oppsto plutselig, og at blant dem var det få som overlevde. Men man kan ikke finne noe spor av progressiv evolusjon. Tvert imot, de artene som overlevde, forble som de var, i 5 til 10 millioner av år. Darwin svarte på dette med å hevde at sporene etter trinnene imellom er forsvunnet.

For eksempel, overgangen fra krypdyr til fugler er et fullstendig mysterium. Det er et slikt gap mellom krypdyr og fugler at det er umulig å spore forholdet dem imellom. På grunn av fraværet at alle spor av mellomliggende arter mellom krypdyr og fugler, har noen fremsatt de mest storslagne teorier. Stephen Gould antar at det er dinosaurene som har utviklet seg til fugler. Et spørsmål som evolusjonistene stiller seg er om krypdyrene begynte å fly på grunn av anstrengelsene ved å løpe og slå med armene, eller ved anstrengelsene ved å hoppe fra trær. Alt dette viser hvor absurde teorier dogmet om evolusjon ved tilfeldige mutasjoner og gjennom naturlig utvelgelse kan føre til. Vi er i området for blind tro, ikke på vitenskapens område.

Problemet med «det manglende mellomledd» mellom aper og mennesker er spesielt alvorlig: det enkle faktum at alle kjente aper har 48 kromosomer (unntatt hylobasteren som har 44) mens mennesket har 46 skulle være nok til å bevise at mennesket , hvis det noen gang har utviklet seg fra en ape, bare kunne gjøre det gjennom en overnaturlig innblanding.

Forsøkene på å finne det manglende mellomledd har alle mislykkes, for ikke å snakke om de mange trikk, som f eks beinrestene som ble gravd ut i 1912 i et steinbrudd nær Piltdown, Kent, i England. De var i 40 år hovedargumentet til dem som studerer menneskets forhistorie, før det ble oppdaget i 1952 at det hele dreide seg om en forfalskning. Skallen og kjeven på den såkalte Piltdown-mannen var blitt kunstig farget. Kjeven, med tilslipte tenner, kom fra en orangutang og skallen fra et moderne menneske!

Artene Pithecanthropus and Sinanthropus med sin hjernekapasitet på 600cm³ er nærmere til gorillaens 450cm³ enn til menneskets 1500cm³. Likevel er hjernekapasiteten hovedargumentet til evolusjonistene, som om forskjellen mellom mennesker og aper var begrenset til bare dette kriterium.

Bård

29. mars 2011
Sitat :
«Darwinismen er ikke en testbar vitenskapelig teori, men et metafysisk forskningsprogram.»

- vitenskapsfilosofen Karl Popper i «Unended Quest» (Glasgow: Fontana, Collins. 1976), side 151.

nikolai

29. mars 2011
For å få med hele begynnelsen bør jeg vel også ta med grunnen til syndefloden. Jeg har lest sporadisk igjennom bloggen og ser at lennon har vært inne på noe av det samme.
Gud skapte altså Adam - "av jord" - og Eva 4004 år f.Kr. Men etter 2656 år deuknet han hele menneskeheten med unntak for Noa og hans familie. Hvor mange mennesker menneskeheten da besto av vil jeg ikke spekulere i. Grunnen til dette folkemordet var at kvinnene hadde begynt å ha det ihop med engler (også kalt kjemper.) Det ble barn av det, og det var disse barna (sønnene) som var så full av ondskap at de måtte utryddes, og da tok han (Gud) for sikkerhets skyld med alle andre også. Dette var altså verdens første folkemord, og det ble ikke det siste i Guds navn. På "skapelses-blogg" her er et innlegg om at de religiøse helst vil at nye bibellesere skal begynne med NT. Od det er ikke så merkverdig. Å konfrontere nye, unge og velutdannede generasjoner med denne bunnløse ondskap - er kanskje ikke så lurt. - Annet var det den gang massene var analfabeter og ikke selv kunne tilegne seg kunnskap om verdens utvikling.

nikolai

29. mars 2011
Min oppfatning er at skapelsesberetningen er en myte og en fornærmelse mot vanlige folks inteligens. La oss ta det fra begynnelsen, og jeg bruker da Flavius Josephus som kilde. Hans bøker om jødenes gamle historie er stort sett GT skrevet på prosa med en utmerket kronologi, slik at man fra første stund kan kontrollere om årstallene stemmer.
Her blir skapelsen satt til 4004 år f.Kr., altså for ca. 6100 år siden. Det er for så vidt greit for de som tror på det, men heretter blir det problemer med kronologien. Jesephus hevder at syndefloden inntraff "2656 år etter Adam", altså 1348 år f.Kr. Dette var ca 100 år etter at Josua førte folket over Jordan  inn i Kanaan og erobret Jeriko.
Dermed kan det hevdes at skapelsesberetningen hvarerer allerede her.

Stian

27. mars 2011
Det er skremmende hva folk kan få seg til å lire av seg her inne, og deriblant er et av mine egne skriblerier fra tiden jeg var kreasjonist.

Skjerp dere, folkens. Lær dere definisjonen på en vitenskapelig teori. Det er ikke bare en "teori" - det er bygd på observasjon, testing og demonstrasjon. Alle disse kriteriene oppfylles for evolusjon. Dere som sier at man ikke kan observere at evolusjon, har ikke skjønt det. Jeg regner med dere mener den evolusjonen som HAR skjedd, men uansett tar dere feil. "Observasjon" i vitenskapelig betydning er noe annet enn å se det i nåtid; man har de retrospektive bevisene, akkurat som i en rettsal.


Eller er det ikke slik som noen her inne prøver å gi inntrykk av, at man "stiller opp fossilene" som beviser per se. Man predikerer et slektstre, for så å bootstrappe mange andre, helt tifeldige artstre, og sammenligner alle disse med de dataene man har. Merkelig at de predikerte slektstreene viser seg mest kompatibel med dataene?

Ellers har man beviser i form av genomsekvensering, og datering av fossilene. Faktisk er DNA og RNA beviser i seg selv for evolusjon, men dèt er en helt annen sak.

Kreasjonist-"argumentene" er selvsagt helt på trynet.

http://talkorigins.org/faqs/comdesc/phylo.html

http://www.infidels.org/library/modern/dave_matson/young-earth/specific_arguments/

Som en liten digresjon, kan jeg nevne at jeg er kristen. Jeg finner evolusjon som en fantastisk måte av Gud å skape på. Evolusjon demonstrerer det man kaller den "frie viljen", og det er flere argumenter for at Bibelen kan forenes med evolusjon.

Winston

15. januar 2011
Fant en morsom artikkel:
En mann bygger Noah's Ark etter nøyaktige mål fra Bibelen
Det er nå åpnet en utstilling av en rekonstruert utgave Noah's Ark i SCHAGEN i Nederland.
Den massive døren midt på siden av Noah's Ark ble åpnet for den første puljen av nysgjerrige byfolk, som kom for å se underverket. Det er naturligvis bare en kopi av den bibelske Arken, og den er bygget av den hollandske tilhengeren av skapelsesteorien, Johan Huibers, som et vitnesbyrd om at Bibelen skal tolkes bokstavelig.

Den er to tredeler av lengden på en fotballbane, og like høyt som et tre etasjers hus. Modeller i naturlig størrelse av giraffer, elefanter, løver, krokodiller, sebraer bøffeler og andre dyr, ønsker de besøkende velkommen når de kommer inn i hovedseksjonen.

Huibers som er entrepenør av yrke, bygde Arken av sedertre og furu. Bibelforskere diskuterer hva slags tresort det kunne være som Noah brukte.

Huibers gjorde mesteparten av arbeidet selv,og brukte moderne verktøy. Innimellom fikk han litt hjelp av sønnen Roy.

Byggingen ble igangsatt i mai 2005. På øverste dekket, som ikke er helt ferdig til åpningen, vil det bli en dyrehage for kjæledyr, med små lam, kyllinger og geiter, og en kamel.
Nå står det der uten overbygg.

De som kom første dagen var overveldet . "'Det er helt ubegripelig'', sa Mary Louise Starosciak, som tilfeldigvis syklet forbi med sin mann. De var på ferie da de så arken høyt hevet over landskapet.

"Jeg kjente til historien om Noah, men jeg hadde aldri trodd at båten var så stor". Det er nok plass ved kjølen til å plassere en kino med 50 seter, hvor barna kan se en video med fortellingen om Noah og Arken hans.

Huibers, som er kristen, sa at han håper at prosjektet vile gi fornyet interesse for kristendommen i Nederland.

Her har antall personer som går i kirken sunket dramatisk de siste 50 år.  

Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt. Salme 71:18

  

Lennon

15. januar 2011
Autoritetene du henviser til i argumentasjonen din, er altså Ron Wyatt, David Fasold, Moses og ... deg selv :)

Da skulle vel det meste være bevist.

Winston

13. januar 2011
Beklager lennon, du tar feil.
Grundig feil.

Winston

12. januar 2011
Hei igjen!

Du har satt deg dypere inn i teologien + hebraisk og gresk enn jeg trodde :) takk for detaljene. Som sagt er det meg likegyldig om JV/adv. på den ene siden har "rett", eller om majoriteten (din side) har "rett" - poenget mitt var at det er fullt mulig å tolke Bibelens fortapelse litt snillere. Ser man på logikken og etikken i resonnementene jeg har redegjort for, skulle det være mer enn god nok grunn til å se på muligheten for at fortapelsen ikke er så middelaldersk og grotesk som du mener. Jeg fatter ikke hvordan man kan leve med å ha et gudebilde som sier at Gud opprettholder et sted med evig tortur for noen som helst.

Det er ikke desto mindre et faktum at evig liv for sjelene + evig pine er et produkt av hellensk innflytelse, og åpenbarer seg til fulle i NT og senere tekster. I GT viser 99 % av alle tekstene at israelittene/jødene trodde sjelen var dødelig. Jeg synes det virker rart å prøve å omdefinere hebraiske og greske ord som betyr å dø, ødelegge, drepe m.m. til å bety noe helt annet. Sjelen dør i GT, punktum. Sjelen lever videre i (det meste av) NT, punktum. Det gir Bibelen det motsatte av et ensrettet & konsekvent budskap om hva som venter de onde. Og desto  mindre grunn til å tro på den.

Men viktigere enn teologien (som altså er sprikende her), er som nevnt logikken og etikken: helveteslæren er usmakelig, urimelig og direkte slem. Den kan ikke forsvares med fornuftige argumenter, og jeg ser at du heller ikke går inn på denne siden av problemstillingen (jf. mine nevnte 4 punkter).

WInston

10. januar 2011
Hvis du ikke tro, hvorfor gidder du og bry deg da :) Det jeg sier er sant!

HVA SKJER MED DEN UFRELSTE
ETTER DØDEN?

Bibelen har et budskap om tilstanden etter døden for både troende og ikke troende. Bibelen lærer at de troende og de vantroende vil fortsette på hver sitt sted etter døden, og begge vil alltid for all evighet være til.

Evig død betyr rett og slett evig atskillelse ifra Gud i Ildsjøen. Dette er kalt den annen død, som er Ildsjøen. Det er ikke noe mystikk ved det, som noen tror. Adventistene og Jehovas Vitner, og noen få andre sekter lærer at de onde vil bli utryddet, eller helt slutte og eksistere. Men Bibelen lærer ikke denne teorien. Skriftsteder gitt av disse sekter for å bevise UTRYDDELSEN er skriftsteder hvor ord som "ødelegge", "forsvinne", "ødeleggelse" og "oppbrukt" er funnet, men ingen av disse ordene i teksten betyr utryddelse.

Ordet ødelegge i Matt. 10.28: "Frykt ikke for dem som dreper legemet men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!" Ordet "ødelegge" både sjel og legeme i helvete - kommer ifra det greske ordet apollumi, betyr å ødelegge i form av, og drepe legemet. Matt 2.13; 12.14; og straff med pine (Matt. 12.8,29; Mark. 1.24) og gå fortapt. 2.Kor 4.3. Ordet forgå kommer fra det samme greske ordet og det betyr aldri utryddelse, som vi ser i Matt 5.29-30; "Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete." Det Greske ordet apolluim betyr å ruinere, forspille, undergang, ødeleggelse, styrte i fordervelse, rett og slett å bli gjort ubrukelig som sett av de siterte skriftsted ovenfor.

Daniel. 12.2: "Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky." Noen hevder at evig betyr en tidsalder eller periode av tid. Det Hebraiske ord som her er brukt i Dan 12.2 betyr evighet, tid uten ende, for alltid. Det er det samme som det Greske aionios som er brukt om den evige Gud (Rom. l6.26) " ... men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Evig liv Joh.3.l6; Evig frelse Heb.9.l4; Evig forløsning Heb 9.l2; Den evige ild. Matt 18.8;25.41,46; Flere skriftsteder kunne vært tatt med men disse er nok til å understreke at ikke er livet bare evig men også straffen og helvete er evig. Det er en evig straff for de ugudelige. Det å opphøre å eksistere er ingen straff. Der det ikke er noen å straffe, kan ingen straff bli utført. Den person som blir straffet for evig må for evig være til. Matt l0.28. "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!"

Det er to ord som benyttes av Herren: "apokteinai" (drepe) og "apolesai" (ødelegge). Man har villet påvise at ødelegge betyr det samme som tilintetgjøre. Men sammenligner vi Matt 10.28 og Luk 12.5: "jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte" finner vi at så ikke er tilfelle. Disse skriftsteder påviser en virkelig eksistens i en annen tilværelse. Jesu mening er at selv om legemet slåes i hjel her og ødelegges, så kan det etter oppstandelsen atter igjen bli ødelagt idet det kastes sammen med sjelen og ånden i helvete - Gehenna.

Jesus lærer i Matt 25.41,46 at den evige ild er beredt for djevelen og hans engler. At evig pine har samme lengde som evig liv. "Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. Og disse (de ugudelige) skal gå bort til evig (aionios) pine, men de rettferdige til evig (aionios) liv."

Det greske aionios er oversatt evig i v.46. Straffen til de ugudelige er nøyaktig like lang som livet til de rettferdige. Dersom de ugudeliges straff er tidsbestemt så er de rettferdiges liv det også. Men dette greske ordet alonios (ahee-o-nee-os) er i skriften oversatt med evig, uten begynnelse og ende, det som alltid har vært og alltid vil være. Men aldri oversatt med en begrenset tid.

Dødsriket

Det er uriktig å oversette Hades (dødsriket) med "graven" som i den engelske oversettelse, for Hades omfatter alltid de ånder som er adskilt fra legemet og ikke selve legemet. Det kan derfor ikke forbindes med den materielle verden, men sikter til de dødes oppholdssted mellom døden og oppstandelsen.

LASARUS OG DEN RIKE MANN

Mye mer kunne vert sagt om denne alvorlige og grufulle sannheten om evig straff, jeg føler det er riktig og ta fram til slutt her i denne sammenheng beretningen om Lasarus og den rike mann. Denne beretningen i Luk l 6 avdekker virkeligheten for oss. To menn dør, sier Jesus. Den ene "slo sine øyne opp i Hades (dødsriket), der han var i pine". Den andre blev båret "av engler i Abrahams skjød", Paradis. Det nytter ikke og bortforklare det hele som kun en lignelse. Det er en mektig virkelighet bak Jesu ord. Det hente således som Jesus påstår det gjorde. Begge kommer til Hades, den usynlige verden. men den ene blir trøstet, den andre må lide pine. Den rike lider vistnokk ikke fordi han var rik, og den fattige trøstes ikke fordi han hadde levd i fattigdom. Den fattiges Gudsforhold var riktig, men det var ikke den rikes. Men det sies klart her at den rike mann blev begravet. Hans legeme var her, men hans ånd var i dødsriket.

Jesus har således fastslått at ånden og sjelen er forskjellig fra legemet og kan i mellomtilstanden leve den for uten.

Jesus kunne umulig fremsette en villfarende
tanke som virkelighet

Det ligger meg på hjerte og få sakt så alvorlig til deg ufrelste venn at du ikke behøver å komme til dette grufulle stedet helvete. Du skal vite at Jesus elsker deg og døde for deg for at du ved og motta han som den personlige Herre og frelser skal unnfly fortapelsen og vinne evig frelse. Joh.3.l6: "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, Ikke skal fortapes, men ha evig liv."

HIMMELEN ER DE TROENDES EVIGE MÅL

Det er en hovedtanke i den nytestamentlig åpenbaring om livet etter døden, at for den troende betyr det å være "hjemme hos Herren", 2Kor 5.13. Derfor er selve døden en vinning, og Paulus sier: "jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre", Fil 1.21-23. Den som dør i Herren, vil altså oppleve en foreløpig virkeligjørelse av foreningen med Kristus, en forsmak og begynnelse på dette som er selve saligheten i evighetstilstanden. Det er dette samvær med Herren som er det evige mål. Jesus sier: "Hvor jeg er skal mine tjenere være", Joh 12.26. "Når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er" 14.3. "Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet,17.24. Når Herren kommer skal de troende oppleve bortrykkelsen, "Se ham som han er", 1Joh 3.2. "Og så skal vi alltid være med Herren", lTess 4.l7.

Den troende går altså umiddelbart etter døden inn i en tilstand som er "meget bedre" en jordelivet. Ut over dette sier Bibelen ikke så mye om himmelen og det tjener ikke til noe å la gjetninger og fantasi fortsette der åpenbaringen tier. Men en ting som er sikkert, det er at Gud igjennom Jesu Kristi triumferende og seiersrike død og oppstandelse har åpnet veien til himmelen for alle som tar i mot Guds nåde gave i Kristus Jesus som er evig liv, et liv i samfunn med Gud for all evighet. "Den forstandige går livets vei oppover for å unngå dødsriket der nede." Ord 15.24.

Lennon

8. januar 2011
Så langt har du dømt meg til helvete, nå kaller du meg egoist, og attpåtil antyder du at jeg ikke vil leve til jeg blir 80. Takk skal du ha.

Poenget mitt er at det bildet du har av Bibelens Gud (i god katolsk-protestantisk-pinsevenns ånd, jeg regner med at du er vokst opp i et av disse miljøene) ikke nødvendigvis er det eneste rette. Skriftsteder som Salme 116,8 (1930), Esek 18,4 og Jak 5,20 viser at i hvert fall noen av bibelskribentene mente at sjelen kunne dø - og hvis synderes sjeler dør, kan de jo ikke pines. Da er den evige fortapelse tolket som evig død, ikke-bevissthet. Det er nettopp det som beskrives som syndens lønn: døden (Rom 6,23).

Jeg tror ikke på Gud, og har heller ikke så mye til overs for læren om dommedag osv., men jeg synes teologi som ikke er basert på en bokstavelig tolkning av fortapelsesskriftstedene, er litt mer spiselig. Jeg mener man må undersøke muligheten for en billedlig tolking av Gehenna-tekstene (dvs. at pinestedet er ment som symbol på en ugjenkallelig dom/tilstand) rett og slett fordi tanken om evig pine (både mental og bokstavelig pine) er så ulogisk og frastøtende, om vi bare tør tenke etter hva denne læren innebærer. Det kunne ikke falle noen av oss inn (heller ikke deg?) å holde hånden til et annet menneske ned på en varm kokeplate i flere sekunder, for ikke å si timer. Heller ikke ville vi tillate at dette ble gjort av noen andre i rommet ved siden av oss. Det hadde ikke vært til å leve med. Det hadde vært urettferdig, uansett hva det stakkars offeret måtte ha gjort seg skyldig i. Kan du virkelig si deg uenig i det?

Pinselsbeskrivelsene i Bibelen er i logisk disharmoni med Bibelens øvrige rettsbegreper (øye for øye) og Guds egenskaper (rimelighet, visdom). Derfor er det full anledning til å være åpen for at Gehenna-beskrivelsene betyr noe annet enn hva man først tenker når man leser teksten bokstavelig. La meg utdype det med et eksempel:

Jesus sa en gang noe han visste ville være til anstøt for tilhørerne sine: «Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: 'Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?' Jesus sa da til dem: 'Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.'» (Joh. 6,53–55) Dette var en provokasjon, for jødene visste godt at både kannibalisme og det å drikke blod ifølge Moseloven skulle straffes med døden, og altså hadde Guds åpenbare mishag. (3Mos 17,10) Vi forstår selvfølgelig lett hva han mente når vi leser det i dag, og de kristne i den første menighet forsto det helt sikkert også med tiden, men for dem som hørte det der og da, var det en trosprøve og en selvmotsigelse: Guds Sønn kunne da ikke oppfordre til ulydighet mot Gud!

Ergo, det er lov å tenke logisk: (1) Gud er god, rimelig, fornuftig, vis og kjærlig. (2) Å dømme noen til evig tortur fordi de nekter å tro på/underordne seg Gud, er slemt (jeg ville ikke utsatt Hitler for det en gang) + urimelig (80 års "synd" straffes med evig pine) + ufornuftig (siden man aldri får en ny sjanse til å angre) + uklokt (siden Satan får gleden av å fortsette å pine andre) + ukjærlig (det sier seg vel selv). (3) Skriftstedene jeg nevnte innledningsvis, viser attpåtil at sjelen kan dø. Konklusjon: 1+2+3  = 4 - Kanskje pinselsbeskrivelsene og "evig pine" i Bibelen er ment billedlig.

Det er lov å tenke litt selv, ikke bare tro på det mamma og pappa fortalte en da en var liten.

Amen.

Winston

8. januar 2011
Vel, da er det vel ikke mere og si. På meg virker det som om du ønsker og tilpasse Gud til ditt eget ego, det går ikke. Hvem vet hvor mange år du får, ikke alle blir 80.Gud alene vet, han følger ikke din lov, han følger sin, Bibelen, alt står der.

Lennon

6. januar 2011
Hm ... Vil ikke Satan vinne slaget dersom han får lov til å pine og plage folk i all evighet? "Styre sin han vil," som du sier. Det må jo være drømmejobben for en djevel som ham. Merkelig at du mener Gud vil belønne ham på denne måten.

Vi tror ikke at jorden er rund fordi vi i dag mener det er mer logisk enn at den er flat. Isolert sett kan det fremdeles være logisk å tenke seg at jorden er flat, slik at vi ikke "detter av". Men vi har nå engang gjort observasjoner som viser med all tydelighet at den faktisk ER rund, og det er det som er poenget. Det er like ulogisk å mene i dag, som for f.eks. 4000 år siden, at det er rettferdig å torturere noen - jeg gjentar: torturere noen - i en evighet fordi de var så "sta" at de ikke ville adlyde Gud i sine 80 år på jorden!

Som ikke-troende lever jeg for øvrig et respektabelt liv, gir til gode formål, er trofast mot kona, røyker ikke, banner ikke, behandler dyr pent (i motsetning til Gud), jeg bryr meg om naboen og prøver å behandle folk med omtanke og respekt - og jeg synes det er uhørt at du da tror jeg etter mine 80 år på jorden vil bli sperret inne i et helvete og tortureres i all evighet, uten nubbesjans til å slippe ut ever, bare fordi guden din er fornærmet.

Winston

5. januar 2011
Ok, jeg prøver en gang til. Poenget med Helvete må være at de som ikke ønsker og ha noe med Gud og gjøre må ha et sted og tilbringe evigheten etter som mennesket lever evig. Gud er ikke i Helvete, derfor er det så grusomt der. Satan styrer som han vil, han er som kjent 100% ond. Det finnes ikke godhet i Helvete og Gud er ikke til stede for og holde Satan og hans demoner i sjakk. Den som tar i mot Jesus vil arve alt står det skrevet, den som fornekter Han taper alt. Så det er vinn eller forsvinn for og si det enkelt.
Gud er god, ja men ikke dum eller naiv, han ser ikke mellom fingrene på lovbrytere. Himmelen og Paradis varer evig, Helvete like så. I Himmelen finner du Gud og hans godhet, i Helvete styrer Satan i all sin grusomhet.
Ingen kan endre Guds lov eller dom, han forklarer oss i Bibelen hvordan hans rettferdihet fungerer. Gud har åpnet døren til Himmelen, om du bekjenner Jesus som din frelser er det bare og gå rett inn, det er heller ikke rettferdig, det er en nåde ingen av oss har fortjent. Om du forkaster Guds nåde står bare vreden igjen, en evighet i Helvete, du har med ditt liv dømt deg selv.
Hva er logikk? En gang var det logisk og tro at jorden var flat, i morgen må vi kanskje skrive om lærebøkene. Vi oppdager stadig nye ting som kan snu opp ned på tingenes tilstand.
Bibelen har ikke endret seg, selv om mange ønsker og tilpasse den til den tiden vi lever i.
Du synes dommen er hard, den er det, men det er ingen mulighet for og endre den, du kan unslippe den, men aldri endre den. Guds ord står fast. Vet ikke om dette var til hjelp. I ordspråkene 15:33 står det: Herrens frykt (respekt) er rettledning til visdom, og ydmykhet kommer før ære.

Lennon

5. januar 2011
Takk for fine oppfordringer, Winston, jeg skjønner at du vil mitt beste. Jeg skjønner også at intelligens og vitenskapelig viten ikke er forutsetninger for å tro, ettersom frelsen skal ha universell appell. MEN jeg vil innvende at man ikke må gi slipp på LOGIKKEN selv om man blir troende, eller hur?
Så til poenget: du svarer ikke på spørsmålene mine: Hva er formålet med helvete - hva er poenget med å holde folk der i all evighet uten at de skal kunne lære noe av å være der?
Og: Hvordan kan du holde fast ved at Gud (slik du tolker ham ut fra Bibelen) er fullkomment rettferdig når det å havne i et sted med evig pine, på ingen måte kan være rettferdig? (Det er jo et ekstremt misforhold mellom overtredelsen og straffeutmålingen - jf. prinsippet om "øye for øye": 80 år med synd og gudsfornektelse, og vips - evig pine. Ser du ingen  problemer med dette i det hele tatt?

Winston

4. januar 2011
Hei Lennon, jeg skal prøve å gi et svar. Gud skapte mennesket som et evig vesen, vi kan ikke dø. Livet på jorden er starten på menneskets liv. Vi er her en kort stund, så begynner evigheten. Gud vil ha felleskap med oss, men kan ikke fordi vi er fulle av synd, vi bryter hans lov, de 10 bud. Vi kan få tilgivelse for våre synder, men da må vi henvende oss til Jesus, han er den som betalte våre synder, tok på seg all skyld kan du si da han ble korsfestet. Så om vi vender oss til Jesus vil han ta i mot oss, tilgi våre synder og gi oss et nytt liv, en ny start. Helvete ble laget til de engler som gjorde opprør mot Gud, et grusomt sted. Problemet er at de som ikke vil ta i mot Jesus som sin frelser havner på samme sted, det finnes ikke et tredje alternativ. Det er enten Himmelen eller Helvete. Gud ga oss også en fri vilje til og bestemme, han tvinger ingen til og tro på Ham. Du velger. Mennesker lager sine lover og bryter dem. Gud har og sine lover, han holder dem og lever etter dem. Guds lovbok er Bibelen, det er ikke en bok om vitenskap, det er en bok om Gud, hva han tenker, mener og hva du kan gjøre for og finne ham. Gud er for oss, men han følger sine egne lover og prinsipper. Han er sjefen, han har skapt alt og vi har fått lov til og forvalte det.
Det er mange inteligente mennesker i Helvete (i Himmelen også) Det er ikke det det kommer an på. Vi har vår sjans nå, her på jorden. Jesus sier: alle som tar i mot Meg, gir jeg retten til og bli Guds barn, dem som TROR på Hans Navn. Så det handler om og tro på en enkel og barnslig måte, kunskap og visdom kommer etter hvert. Du finner masse info på nett, både om Himmelen og Helvete, sørg bare for og finne en kristen side, det er så mye rart der ute. Husk og bli en kristen handler om og TRO, ikke om bevis, vitenskapen trenger bevis. Gud trenger din tro. Uten TRO kan mann ikke tekkes Gud. Her er en side med mye fin info både om Himmelen og Helvete: www.himmelen.info.
Kunne skrevet mye mer, håper noe av dette kunne gi deg svar.
Husk du er en evig sjel som bor i en kropp. Gud har en plan med ditt liv. Jesus kan frelse din sjel fra evig pine i Helvete.
Til sist, Gud er for deg, ikke mot deg. Søk Ham.

Lennon

4. januar 2011
Til alle som tror på helveteslæren: Hva er hensikten med helvetet?

Hvis man aldri har mulighet til å lære noe der, angre og vende om, for så å slippe ut .. hva er da vitsen med å holde synderne der i live? Og hvordan skal de salige i paradiset kunne glede seg over sin evige glede når de innerst inne vet at det finnes andre, intelligente vesener i mørke et sted og bokstavelig talt tortureres hvert eneste sekund i all evighet? Vil de salige ha mistet enhver sans for menneskelighet og medfølelse for å kunne leve med dette?

Dette har ingen kunnet gi meg et skikkelig svar på noen gang.

På tide å våkne opp, folkens. For min del trenger dere ikke å slutte å tro på Gud, for all del, men prøv å innse hva helveteslæren egentlig gjør: den tegner et bilde av Gud som en utrolig urettferdig og urimelig dommer.

Lennon

4. januar 2011
Hei, Glen - den argumentasjonen ble litt for enkel. "Empirisk" betyr "erfaringsmessig", altså at noe er basert på hva noen enkeltpersoner mener å ha opplevd. Hjernen har som kjent en sterk tendens til å fabulere og blande sammen informasjon den kan ha fått andre steder (f.eks. i tidligere bevisste øyeblikk, eller noe man har overhørt relativt ubevisst) - og lage en salig miks av "erfaringer" og "opplevelser" i en sterkt presset situasjon, f.eks. når man svever mellom liv og død på operasjonsbordet. Da er hjernen dessuten utsatt for krisehormoner (fra kroppen selv) + mer eller mindre sterke stoffer fra operasjonsteamet, og det er ikke spesielt overraskende at drømmer og fantasier i en slik tilstand gir pasienten sterke opplevelser. Så enkelt kan dette forklares; det er intet bevis for en udødelig sjel.

Forresten kan det være en idé å sjekke opp skriftsteder som Esek 18,4, Rom 6,23 og Jak 5,20, som viser at i hvert fall noen av bibelskribentene (sannsynligvis de fleste) mente at sjelen kunne dø ...

HELDIGVIS finnes det ikke et brennende helvete som en streng og urettferdig Gud skulle kaste "vantro" og "ulydige" i for deres 80 år i "synd". Den læren er  ikke bare utrolig usannsynlig, men utrolig slem! Ikke en gang Hitler og Stalin hadde fortjent å bli pint og torturert i all evighet, på et sted de aldri noen sinne kunne komme seg ut av.

Lennon

4. januar 2011
Hei, Eva:
Det vil alltid finnes mange mer eller mindre seriøse vitenskapsmenn som har sterke religiøse forestillinger og overtro, og som derfor stiller seg helt eller delvis utenfor allment aksepterte vitenskapelige funn og konklusjoner ... Det som avgjør om noe er riktig, er ikke hvor stor prosentandel av biologene som er enige i en sak, men hvilke beviser som faktisk er funnet. Ditt argument er derfor ugyldig.

Ang. evolusjon: Det er riktig at vi ikke har observert at f.eks. menneskene har utviklet seg fra apelignende vesener - ingen filmet det, og ingen kunne ha levd så mange hundretusen år for å observere det. Men man har observert fenomenet og de evolusjonære prosessene, og man finner bevisene gang på gang i fossilmaterialet: Eldre/utdødde og mindre komplekse livsformer dukker opp gradvis i jo eldre lag du graver i, og det helt konsekvent og unisont over hele verden. Dette stemmer med alle forutsetninger i etablert evolusjonsteori, og det stemmer overhodet ikke med rekkefølgen av livsformene slik den er beskrevet i 1. Mosebok. (Har du hørt noe annet, må du sjekke det selv; det er en seiglivet gammel myte.) Husk også, siden vi nevnte mennesket: Om vi så hadde funnet bare én fossil neandertaler, én Cro magnon, én Homo erectus og én australopitechus osv., hadde det vært nok til å slå knock-out på en bokstavelig tolkning av Moses' fremstilling av skapelsen. Faktisk har vi funnet MANGE av dem.

I tillegg til fossilmaterialet har vi flere hovedgrupper med beviser: (1) Samtidig homologi (lik oppbygning - sammenlign f.eks. skjelettet av en okapi med skjelettet av en sjiraff). (2) Genstudier - disse bekrefter homologien, og beviser uomtvistelig at vi har over 99 % felles genmateriale med dagens sjimpanser! Det er selvfølgelig ikke tilfeldig. Dessuten har genetikerne funnet at menneskets kromosom nr. 2 er nødt til å være en fusjon av to kromosomer som dagens aper har beholdt - det finnes ingen annen forklaring (ref: http://arsethica.org/2006/11/05/hvorfor-vi-stammer-fra-apene/ og http://www.youtube.com/watch?v=i1fGkFuHIu0).

Hvis du mener at "alle som har sunn fornuft" av seg selv vil "forstå" at mennesket ikke kan ha utviklet seg fra apelignende vesener, lurer jeg på hvor klok eller uklok Michael Behe er? Han er en av de aller fremste og mest leste kreasjonister, en dyktig mikrobiolog, og holder fast ved sin bibeltro, men innrømmer likevel av mennesket er utviklet, og ikke skapt direkte for 6000 år siden.

Glen

1. januar 2011
Mennesket er et åndevesen som bor i en kropp, når kroppen dør går mennesket ut av kroppen og til sin evige bolig enten til Himmelen eller i Helvete. Dette er Bibelens lære. Du velger selv hva du vil tro, men dette er Bibelens lære. Jesus er menneskets frelser. Jesus er svaret. Dette er min oppriktige mening.

Vitenskapelige funn peker i retning
av et liv etter døden

Våren 2009 ble det kjent at miljøforkjemperen Steinar Lem hadde fått kreft. 28. mars 2009 uttalte Lem til Dagbladet at livet neppe er slutt etter døden. Selv om han ikke så på seg selv som noen religiøs mann, avviser han likevel ideen om at livet skulle være slutt ved døden. Han begrunner dette med vitenskapelige funn:

-Empiriske undersøkelser peker på at bevisstheten overlever døden. Det har kommet tallrike bøker, og seriøse medisinske tidsskriftet Lancet publiserte så seint som to år siden en studie av autoskopi – såkalte ut-av-kroppen-opplevelser. Det som er fint med slike opplevelser, er at de kan testes vitenskapelig. Skeptikerne som undersøkte det, fant at klinisk døde pasienter ser hendelser i rommet som stemmer overens med det de medisinske loggene slår fast at faktisk skjedde der (Dagbladet, 2009).

Eva

1. januar 2011
Om Darwin hadde rett ville alle andre vitenskapsmenn ment det samme! de gjør ikke det. I norge blir det frammstilt som eneste riktige tro, det er ikke det!
En ape kan ikke bli til menneske, alle vet det, alle som har sunn fornuft.

Lennon

30. desember 2010
Helt greit med sitater fra troende vitenskapsmenn fra Middelalderen, men husk at flere av dem også trodde at mennesket tenkte med hjertet, at fossiler ikke var forsteinede, tidl. levende vesener, at jorden bare var noen få tusen år gml. osv... Dessuten levde de lenge før Darwin ga oss et reelt alternativ til å tro på Gud. Som jeg har understreket før, er det naturligvis helt i orden at man tror på Gud og evigheten, men man bør da i hvert fall slutte å benekte beviste realiteter som mennesket evolusjonære opphav, fakta om istidene m.m. (som motbeviser en bokstavelig tolkning av legenden om Noah og vannflommen). Mange troende finner det uproblematisk å forene evolusjonen med Bibelen, så hvorfor skal så mange grupperinger tviholde på sitt bokstavelige bibelsyn? Konservative kreasjonister risikerer jo bare at opplyste mennesker hører enda mindre på "frelsens budskap" når de blir møtt med en klokkertro på gamle legender og overtro ...  :) Ditt "matematiske" argument for å tro på Gud er for øvrig litt forenklet, for det er jo ikke bare å velge seg en gud og så håpe på frelsen - det finnes millioner av dem, og dere som "representerer" dem, krangler så mye dere imellom at en stakkars ikke-teolog lett kan lande på "feil" gud ...  Dessuten synes jeg det er synd at man kan tro på noe så grusomt som evig fortapelse/helvete i 2010; det er et rent hån mot menneskets fornuft og tenkeevne, og en middelaldersk skremselspropaganda som ikke akkurat tegner en bilde av Gud som en rettferdig, vis og kjærlig gammel bestefar. Nei, selv blodsutgytelsene i Gamletestamentet er barnemat i forhold til helveteslæren. Det er min oppriktige mening  :)

Glen

27. desember 2010
Her er noen sitater fra kjente forskere og vitenskapsmenn.
Sitatene viser med all tydelighet at mange av vitenskapens gründere var troende kristne, og kreasjonister.

Stephen Snobelen, assisterende professor i vitenskaps -og teknologihistorie ved Kings College University, Halifax, Canada:

«Det kan lyde fremmed, men vitenskapen vil for alltid stå i milliongjeld til Bibelske literalister.»

Sitater av kjente vitenskapsmenn om vitenskap, gudstro og skapelse:

Nikolaus Copernikus (1473-1543):

“Likeledes, når det gjelder de andre planetene skal jeg forsøke – med Guds hjelp; uten ham er det ikke noe vi kan gjøre – å foreta en mer detaljert undersøkelse…”,

“Hvor overmåte flott er det guddommelige verk av den beste og største kunstner.”

Sir Francis Bacon (1561-1626):

Det er ingen tvil om at Francis Bacon så på Bibelen som den grunnleggende autoritet.

“For vår frelser sier, -Dere tar feil fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds kraft, og han legger for oss to bøker eller verk å studere for å unngå å ta feil; først skriften som åpenbarer Guds vilje, dernest skapningen som uttrykker hans kraft; hvorav den siste er en nøkkel til den første:…”/blockquote>

Johannes Kepler (1571-1630):

Følgende to sitater viser noe av hva Kepler stod for:

“Jeg er en kristen, og Den augsburgske bekjennelse som jeg er oppdratt i, har jeg tatt med meg. Gang på gang har jeg gjennomforsket dens begrunnelse, og daglig prøver jeg den i min tanke. Derfor holder jeg fast på den. Jeg har ikke lært å hykle. Religionen er for meg alvor, og jeg tåler ingen lek med den.”

“Nå kan jeg endelig, ut fra de beviser jeg har, løfte mine øyne og hender mot himmelen og Lysets Far. På enkelt vis ber jeg: Å, du, som gjennom naturens lys skaper lengsel etter nådens lys for ved dette å føre oss inn i herlighetens lys – Skaper og Herre, jeg takker deg for at du i ditt skaperverk har latt meg finne fryd. Jeg har funnet grunn til å juble over dine henders verk. Se, nå har jeg fullendt mitt livsverk, og jeg har brukt all den kraft du har gitt meg. Jeg har gjort ditt herlige verk tilgjengelig og leselig for menneskene – så langt min trange forstand har kunnet gripe det … Så må du også gi nåde slik at denne framstilling tjener deg og sjelenes helligelse, og på ingen måte blir stående i veien.”

“Den som velger å finne sin skjebne i stjernene har aldri gått på en skikkelig skole og har aldri pusset fornuftens lampe som Gud har tent inne i han.”

”

René Descartes (1596-1650):

“…[ideen om] en høyeste Gud, evig, uendelig, uforanderlig, allvitende, allmektig, og skaper av alle ting som er utenfor ham selv, er utvilsomt mer virkelig i seg selv en de ideene som representerer endelige substanser”

“For hvordan kunne det være mulig for meg å vite at jeg tviler og begjærer, altså at det mangler meg noe og at jeg ikke er helt perfekt, uten at jeg har i meg en ide om et vesen mer perfekt enn meg selv og sammenlignet med dette blir klar over mine egne svakheter?”

“Vår forestilling om Gud er nødt til å komme fra Gud. Altså finnes Gud.”

“Gud har skapt himmelen og jorden og alt som i dem er.”

“…fra det faktum at jeg eksisterer kan jeg med sikkerhet konkludere at Gud eksisterer, …”

Blaise Pascal (1623-62):

I Pensées finner vi Pascals veddemål, som er meget kjent. Det går ut på følgende:

Enten finnes Gud, eller så finnes han ikke. Hva skal vi tro? Det er 50 % sjanse for å ta feil.

Pascals veddemål:

1. Hvis du tror på Gud og har rett, vinner du alt.

2. Hvis du tror på Gud og tar feil, taper du ingenting.

4. Hvis du ikke tror på Gud og tar feil, kommer du til helvete.

Rent matematisk er det altså dumt å ikke tro på Gud; du har ingenting å tape, men alt å vinne på å tro.

3. Hvis du ikke tror på Gud og har rett, vinner du ingenting.


Robert Boyle (1627-1691):

“Vi kan forstå at Gud fra begynnelsen skapte materien i form av svært små partikler som er for små til å kunne sees hver for seg.”
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716):

“Men det er kunnskapen om nødvendige og evige sannheter som skiller oss fra dyrene og gir oss fornuften og vitenskapene, som løfter oss opp til kunnskap om oss selv og om Gud.”

“Det er bare en Gud, og denne Gud er tilstrekkelig.”

“Dessuten, det er ingen annen hypotese enn denne (som jeg våger å kalle bevist) som på en tilstrekkelig måte opphøyer Guds storhet.”


Sir Isaac Newton (1642-1727):

Newton skriver om solsystemet:

„Dette overmåte vakre systemet bestående av solen, planetene og kometene, kan bare fremkomme ved et intelligent og mektig vesens råd og velde. Og hvis stjernene er senter for andre tilsvarende system, må alle disse, som er formet ved den samme vise rådslutning, være den Enes herredømme. Særlig siden lyset fra stjernene er av samme natur som sollyset, -fra hvert eneste system strømmer lyset til alle de andre systemene, og for at systemene ved sin gravitasjonskraft ikke skulle falle inn i hverandre må Han ha plassert disse i enorme avstander fra hverandre.”

Videre skriver han:

„Dette Vesen styrer alle ting, ikke som verdens sjel, men som Herre over alt; og som betegnelse på hans herrevelde kalles han Herre Gud pantokratos (allmektig, overs. anm.), eller Universell Hersker; …Den Høyeste Gud er et evig Vesen, uendelig, absolutt perfekt…Han er evig og uendelig, allmektig og allvitende, det vil si hans væren strekker seg fra evighet til evighet, hans nærvær fra uendelighet til uendelighet, han styrer alle ting og kjenner alle ting som er eller kan bli gjort. Han er ikke evighet og uendelighet, men evig og uendelig..”

Om vår evne til å forstå Gud skriver han:

„Slik en blind mann ikke har noen ide om farger, slik har heller ikke vi noen ide om måten Gud vet og forstår alle ting.”
Karl Friedrich Gauss (1777-1855):

Et annet sitat viser hvordan han gav Gud æren:“

“Endelig for to dager siden lyktes jeg, ikke på grunn av mine harde anstrengelser men på grunn av Guds nåde. Lik et plutselig lynglimt ble gåten løst.”
James Clerk Maxwell (1831-1879):

“Samtidig synes jeg at hver enkelt burde gjøre alt han kan for å fatte universets omfang, orden og enhet, og bære disse ideene med seg når han leser skriftsteder som det første kapittelet i Kolosserbrevet. Like mye som en utvidet forståelse av jordens omfang og enhet vil være oss til hjelp når vi leser Salme 8, Hebreerne 2:6 etc.”[30]“Jeg mener at vitenskapsmenn, så vel som andre menn trenger å lære av Kristus. Og jeg mener at kristne som har vitenskapelige evner, trenger å studere vitenskap slik at deres forståelse av Guds herlighet kan nå sitt fulle mål.”[31]
Louis Pasteur (1822-1895):

“vitenskapen bringer mennesket nærmere Gud.”

“Jo mer jeg studerer naturen, desto mer beundrer jeg Skaperens verk.”

Glen

27. desember 2010
Jorden er rundt – i alle fall om vi skal tro Bibelen!
Kanskje en litt merkelig overskrift for en artikkel skrevet i 2010, men om den samme artikkel hadde vært presentert for kun noen hundre år siden hadde overskriften ganske sikkert vekket en helt annen reaksjon.

Bibelen først ute
Det er faktisk slik at Bibelen var først ute med å presentere det faktum at jorden er rund. Jobs bok, som er skrevet ca. 1700 før Krisus (i.fg. Bibelen, Böckernas Bok), inneholder utsagt som indirekte forteller oss at vi lever på en rund planet (at det er en grense for lys og mørke, at havet “krummer” – underforstått en rundt jord hvor solen alltid lyser, men på ulike steder til ulike tider). Det er også godt dokumenter at jødene visste jorden var rund, og at de sågar mente å kunne måle jordens krumming.
Grekerne har gjerne fått æren for å ha oppdaget at jorden er rund, men som kjent levde Job mye tidlige.

Job 26:7 He has described a circle on the surface of the waters to the boundary of light with darkness.

Også i profan historie finner vi vitnesbyrd på at mennesker mente jorden var rund tusener av år før Kristus. Faktum er heller at denne kunnskapen gikk tapt, og andre teorier erstattet den. Senere ble dette faktum kun gjenoppdaget.

Eratosthenes
For eksempel visste man fra kilder i Aleksandria (biblioteket) både at jorden var rundt, og til og med den omkrets med stor nøyaktighet. Eratosthenes av Aleksandria (ca. 276-194 f.kr) kalkulerte jordens omkrets med stor nøyaktighet (dette i følge Encyclopedia Britannia).

Grekerne kontra romerne
Grekerne tegnet meridianer og paralleller, og brukte begreper som poler, og ekvator.
De lærde mener det var romerne som må ta “æren” for troen på en flat jord. Deres religion forutsatte dette, og med romerrikets utbredelse spredet også dette verdensbilde seg.

Kong Salomo og profetene
Salamos Ordspråk antyder også en rund jord:

Ords 8:27
Jesaja 40:22

Jesus mente jorden var rund
Det er lett å se at Jesus mente at jorden var rund, og dette var ganske sikkert i trå med det jødiske syn.
Når han profeterer om sin gjenkomst nevner han at det skal være dag og natt på ulike steder den dagen han kommer, noe som forutsetter en rund klode.

Fredrik

21. desember 2010
Jeg vil ikke diskutere.

Fredrik

21. desember 2010
Det står hvertfall 2 steder i Bibelen at jorda kan være rund. De stedene som sier at jorda er flat er symbolspråk. Uansett hvordan man ser det mener jeg at man ikke kan vite hva slags form jorda har ut fra Bibelen.

Mennesket ble flere hundre år før et tidspunkt. Etter det ble levealderen 120 år. Kan sikkert leve noen år lenger.

Hvor står det at månen er et lys og at sola går rundt jorda?

Jeg tror det finnes et godt svar på alt som ser feil ut Bibelen.

Lennon

18. desember 2010
Takk for gode innlegg, Martin! Kort og presis spesifisering av virkelighetens verden. Har noen kreasjonister her flere innsigelser, er det bare å lese mine innlegg lenger ned på denne siden. Makroevolusjon er et faktum, period.
Øystein David: Fin layout på hjemmesiden din, men har du bedt om tillatelse til å gjengi hele presentasjonen på nettet?

Martin

15. desember 2010
PS: Bibelen sier at Pi=3
At jorden er flat.
At solen går rundt jorden.
At månen er et lys.
At mennesker ikke kan leve lenger enn 120 år.
At mennesker lever mange hundre år.
Etc.

Martin

15. desember 2010
Oi.
Eg visste ikke at det fantes folk i Norge som var så utrolig sperret for logisk tenking at de presterer å prøve å "motbevise" evolusjons teorien...

Bare for å nevne noen av "kildene" dine.
AiG (Answers in Genesis), har ikke noe med vitenskap å gjøre, de følger ikke vitenskapelige metoder, de har en konklusjon, og prøver å finne beviser som passer med den konklusjonen, istedetfor å ha beviser, og prøve å finne konklusjonen som passer med bevisene.
De har ikke laget et eneste argument mot evolusjonsteorien som ikke har blitt revet i filler.
Se www.talkorigins.org for eksempler.

Kent Hovind er den største svindleren innenfor kreasjonismen, han er en løgner, og en sjarlatan (en av grunnene til at han sitter i fengsel til 2015), hans 250,000$ til den som beviser "evolusjon", gjelder ikke Evolusjonsteorien, men hans bastardiserte "evolusjon", som inkluderer big bang teorien.
Han presenterer falske "bevis", og feilrepresenterer evolusjonsteori om og om igjen.

Dissentfromdarwin....
Dette er enda en feilrepresentering, siden mange av forskerne som er på listen har trukket seg pga at de ikke visste listen skulle brukes på den måten, og det de mener med "skeptic", er det alle forskere mener.
De sier ikke at evolusjon ikke skjer, de sier bare at teorien alltid skal prøves ut, for å kunne forbedre den.
Se også på ProjectSteve, som er en liste med forskere som heter Steve, som støtter evolusjonsteorien, og den listen har for lenge siden gått langt forbi dissentfromdarwin sin.

Evolusjonsteorien er den mest utprøvde, og utfordrede teorien innen vitenskapen, og vi vet mer om den enn om gravitasjonsteorien.

Skjerp dere.

Øystein David

7. desember 2010
Hei! Tipser om "En kritikk av Naturhistorisk museum sin utstilling 'Kan vi tilgi Darwin?'": naturhistorisk.com
Hjemmeside: naturhistorisk.com

Fredrik

8. september 2010
Hva heter boka til Andrew Snelling?

På forhånd takk!

Robin

7. september 2010
Hei!

Jeg har i det siste lest to knakende gode bøker som jeg vil anbefale:

Dr Gary Parker; Creation - the facts of life: Skrevet av prof. i geologi og biologi som tidligere var evolusjonist på sin hals. Gir en fin innføring i kreasjonismen som troverdig vitenskap.

http://www.amazon.com/Creation-Facts-Life-Revised-Updated/dp/0890514925/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1283856509&sr=8-1

Videre, praktverket til Dr Andrew Snelling:

http://www.answersingenesis.org/PublicStore/product/Earths-Catastrophic-Past,6438,226.aspx

Dette siste verket setter virkelig en standarden for kreasjonimsen ift Floden.

Anbefales!

Anbefales!

John

6. september 2010
Hei Lennon, det blir for mye og svare på så jeg gjør det kort.
Ingen av dine påstander kan betegnes som sannheter, det er teorier. Det finnes massevis av andre teorier som heller ikke kan bevises. Så da er det opp til deg og meg og velge hva vi vil tro. Jeg velger å tro på Bibelen og en allmektig Gud. Jeg kan ikke bevise Guds eksistens men jeg tror at han er til.
1 Mosebok ble skrevet lenge før Darwin alikevel begynner skapelsen i riktig rekkefølge (sett med evolusjonens øyne) først liv i havet osv. hvordan kunne de vite det. hvordan kunne Job vite at jorden hang i ingen ting, andre trodde jorden var flat. Jeg tror Gud fortalte dem det. Et funn kan tolkes på mange måter, noen beinrester kan bli til litt av hver, avhengig av hvilke briller du bruker. Jeg tror det like godt kan være en utdødd dyreart, det holder ikke å stable en haug med skjellerer etter hverandre og kalle det utvikkling fra ape til menneske.
Jeg vil råde deg til og lese litt mer av kreasjonistenes teorier, det er kloke mennesk med høy utdanning, ikke duster som evolusjonistene gjerne vil fremstille dem. ok, dette får holde.

Lennon

5. september 2010
John: God oversikt over de ulike "evolusjoner"! Informativt og saklig. Jeg kan ikke så mye om astronomi som biologi, så jeg kan ikke kommentere bigbang-problematikken så inngående; men jeg har fått med meg at det er bred enighet om at denne eksplosjonen var "begynnelsen", enten man ser den som Guds skaperøyeblikk eller en del av et evig univers' nullpunkts fysiske nødvendighet. Stephen Hawkings er en av de skarpeste hjernene vi har på området, og han jobber med å forklare hvorfor dette skjedde.

Problemet med å tilskrive alt dette til en Skaper, er at Skaperen nødvendigvis må være mange ganger mer komplisert enn Det Skapte (universet). Dermed forskyver man bare problemet ett hakk: Hvordan kan noe så komplekst og intelligent som Gud ha blitt til? Eller "alltid eksistert"?

Og hvorfor valgte han å frembringe livet på jorden ut fra prinsippet om "den sterkestes rett" - med alle lidelsene og grusomhetene vi observerer i naturen? Rovdyr legger ofte ned og begynner å spise på byttedyr mens de fremdeles er i live - hvis byttedyret er et høyt utviklet pattedyr, vet vi at det da opplever smerte, angst, traumer osv. ganske likt oss, fordi dets sentralnervesystem er bygd opp på samme måte som hos oss. Det er vanskelig å se for seg at en vis, kjærlig og intelligent Skaper skulle frambringe livsformene på slike premisser (lidelse, smerte og død).

Hva gjelder mikro- vs. makroevolusjon er skilnaden derimellom kunstig, og gjerne et produkt av kreasjonistisk tenkning, ikke biologisk vitenskap. Ingen har definert hvor en slik grense mellom mikro og makro eventuelt går, og dermed er dette ingen vitenskapelig teori som utfordrer evolusjonsbiologien. Som du påpeker, er det bred enighet om såkalt makroevolusjon, f.eks. er det lett å se at hundene stammer fra ulver. Kanskje det heller ikke er så vanskelig å se at rever, hyener, sjakaler og dingoer også er nært beslektet med ulvene og hundene - men ikke alle disse kan få formeringsdyktig avkom, bare noen av dem. Altså har vi allerede der et lett observerbart eksempel på det vi må kalle makroevolusjon - utvikling av nye arter, hvorav noen (men langt fra alle) har beveget seg såpass langt fra hverandre at de ikke kan pares lenger.

Det er selvfølgelig rett at vi ikke har observert at f.eks. menneskene har utviklet seg fra apelignende vesener - ingen filmet det, og ingen kunne ha levd så mange hundretusen år for å observere det. Men man kan observere fenomenet, og man ser det i fossilmaterialet: Eldre/utdødde og mindre komplekse livsformer dukker opp gradvis i jo eldre lag du graver i, og det helt konsekvent og unisont over hele verden. Dette stemmer med alle forutsetninger i etablert evolusjonsteori, og det stemmer overhodet ikke med rekkefølgen av livsformene slik den er beskrevet i 1. Mosebok. (Har du hørt noe annet, må du sjekke det selv; det er en seiglivet gammel myte.) Husk også, siden vi nevnte mennesket: Om vi så hadde funnet bare én fossil neandertaler, én Cro magnon, én Homo erectus og én australopitechus osv., hadde det vært nok til å slå knock-out på en bokstavelig tolkning av Moses' fremstilling av skapelsen.

I tillegg til fossilmaterialet har vi tre hovedgrupper med beviser: (1) Samtidig homologi (lik oppbygning - sammenlign f.eks. skjelettet av en okapi med skjelettet av en sjiraff). (2) Genstudier - disse bekrefter homologien, og beviser uomtvistelig at vi har over 99 % felles genmateriale med dagens sjimpanser. Og, som tidligere nevnt, at menneskets kromosom nr. 2 må være en fusjon av to kromosomer som dagens aper har beholdt - det finnes ingen annen forklaring (ref: http://arsethica.org/2006/11/05/hvorfor-vi-stammer-fra-apene/). (3) Biogeografi - man har f.eks. funnet fossiler av dyr i Sør-Amerika som ikke lever der i dag, men som finnes i Australia (både fossilt og i live). Dette forklares lett med kontinentalplateforskyvning: Sør-Amerika og Australia var en gang samme kontinent. Enkelte mindre pungdyrarter finnes i Sør-Amerika i dag, men ikke kenguruen, som utelukkende finnes i Australia-regionen. Altså har kenguruen utviklet seg der. Vi finner fossile kenguruer utelukkende i Australia (både før og etter tidspunktet for den angivelige vannflommen ...), så arten har helt klart utviklet seg på dette "unge" kontinentet. Hvis legenden om vannflommen hadde vært sann, måtte Gud/Noah ha skapt/plassert kenguruene der før vannflommen, hentet med to individer derfra og tatt dem med inn i arken, og så plassert dem ut igjen på nøyaktig samme sted (ikke bare sluppet dem ut på Ararat, for da hadde de ikke kommet "hjem").

Til slutt en kommentar om Oslo City-grisen: Griser kan selvfølgelig ikke bli så store, for fysiske lover ville ha hindret dem i å bli det. (Pattedyr kan bare bli så store som blåhvalen er, i vann, fordi vannet bidrar til å støtte opp skjelettet - et pattedyr på blåhvalens størrelse på land, ville ha kollapset.) Og: Argumentet om at utviklingen skjer «bare det går lang nok tid», er selvfølgelig ikke holdbart, det har du helt rett i. Utviklingen skjer på grunn av klart definerte mekanismer i genmaterialet, kroppene og omgivelsene, faktorer som kan gi ekstreme og fantastiske utslag FORDI det går lang tid. Dette er slått fast og bevist, det skjer, enten man tilskriver det en intelligent Skaper eller en evolusjonsprosses (som altså ikke er "blind", men følger klart definerte fysiske og biologiske lover).

Lennon

31. august 2010
Hei, Winston og Fredrik.

Som nevnt, Ron Wyatt var en skikkelig galning som t.o.m. hevdet han fant Jesu blod og kunne bevise ved DNA-prøver at det kom fra en person hvis mor var jomfru ... Kjøper dere den påstanden også? Dere bør nok sjekke kildene bedre. Beklager!

Wyatts "funn" av Noas ark er blitt tilbakevist av historikere, geologer OG t.o.m. hans egen kirke, syvendedagsadventistene ... Husk også at arken ifølge Bibelen skal ha vært rektangulært formet; bildet dere henviser til, ligner formen til et stort skip av vanlig "båtform".

Hva gjelder Fjeldskaar, er han ærlig nok til å henvise til fakta - og de forutsetter (som han skriver) at vannivåstigningen i Svartehavet skjedde for hele 8000 år siden, og tok "under 100 år" - m.a.o. uten tvil mange år. Altså mye mer enn Bibelens 40 døgn med regn - og ifølge Fjeldskaar kom nivåstigningen av smelteis, ikke regn.

Pluss: "8000 år siden" er lenge før Bibelens tidsregning, som forutsetter at flommen fant sted for bare 4-5000 år siden.

Et problem til: Hvis flommen bare var lokal, hvorfor trengte man da en ark for å redde noen av dyrene og menneskene? Da hadde det vel bare vært å trekke seg lenger unna Svartehavet :)

Husk også at HELE jordkloden ifølge beretningen ble satt under vann, ikke bare et lokalt område: "Høyere og høyere steg det over jorden; alle høye fjell under himmelen ble skjult. Femten alen over fjellene steg det, så de ble helt borte." (1Mos 7,19.20) Dette skjedde altså IKKE; det er ingen geologiske, arkeologiske eller paleontologiske data som støtter denne myten.

HELDIGVIS skjedde ikke dette. At Gud skulle straffe uvitende analfabeter (les: menn, kvinner og BARN) ved å DRUKNE alle sammen, til og med dyrene (som i hvert fall ikke kan ha vært "ulydige" mot Skaperen), er en uhyggelig tanke.

Winston

28. august 2010
Her kan mann besøke Noas Ark. Det overbeviser i allefall meg.

http://www.bibelarkeologi.no/noasark.htm

Fredrik

28. august 2010
Her også: http://www.origonorge.no/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=42

Fredrik

28. august 2010
Willy Fjeldskaar mener at flommen var regional/lokal. Les her: http://www.origonorge.no/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=42

John

28. august 2010
Evolusjons 6 definisjoner

Om jeg hadde blitt stilt spørsmålet «Tror du på evolusjon?» ville jeg ha spurt: «Hva mener du?» For ordet evolusjon har flere betydninger.
Det er store sjanser for at svaret jeg ville fått svaret «Vel, artene forandrer seg!», noe jeg vil si meg fullstendig enig i. Men om denne personen skulle velge og utvide definisjonen til «Og de kan utvikle seg til andre arter», da ville jeg straks blitt litt mer skeptisk. Noe av kjernen i evolusjonsmodellen er at ting utvikler seg gradvis ved strengt naturlige prosesser, et konsept som blir brukt på mer enn biologisk liv på jorda. Man snakker om «utvikling av stjerner», «kosmisk evolusjon», «kjemisk evolusjon», «jordens utvikling» osv. Evolusjon betyr mye mer enn «utvikling av levende organismer».

De forskjellige betydningene kan deles inn i 6 punkter:

1. Kosmisk evolusjon
Først må vi ha kosmisk evolusjon, dvs. opphavet til tid, rom og materie. Dette blir i vanligvis forklart med det store smellet (big bang), en modell med mange problemer.

2. Kjemisk evolusjon
Så må vi ha kjemisk evolusjon. Smellet skal kun ha produsert noen stoffer, for det meste hydrogen og kanskje litt helium.[1] Så hvordan fikk vi alle disse andre elementene? Svaret skal være fusjon (en prosess i stjerner), men da kan vi ikke få tyngre stoffer enn jern. Resten skal bli produsert i supernovaer (stjerner som sprenger i stykker), men da får man et høna-egget problem. Man trenger stoffene for å få stjerner og stjerner for få stoffene. Den eneste muligheten man har igjen da er å påstå stjernene var annerledes før enn det de er nå og dermed forlate den observerte virkelighet.
(Uttrykket kjemisk evolusjon er også brukt om det som her er kaldt organisk evolusjon.)

3. Stellar og planetarisk evolusjon
Opphavet til stjernene og planetene. Hele tiden ser vi stjerner sprenge i stykker men ingen har noen gang sett en bli dannet. De fleste påstår stjerner og planeter blir dannet ved at støv- og gassskyer trekker seg sammen, det til tross for at det strider mot Boyles gasslov.

4. Organisk evolusjon
Opphavet til livet! På et eller annet vis må liv ha oppstått fra død materie, og fortsatt er det ingen som vet hvordan. Det eneste vi «vet» er at denne prosessen var en engangshendelse som strider mot alt vi vet av kjemi.

5. Makroevolusjon
Et dyreslag går over til et annet dyreslag, f.eks. påstanden om at katter og hunder har en felles stamfar. Dette har aldri blitt observert! Hunder føder hunder og katter føder katter, hver eneste gang. (Jeg bruker bevisst ordet dyreslag og ikke ordet art.) Makroevolusjon krever også at man i genkoden får ny informasjon, noe som heller aldri er observert.

6. Mikroevolusjon
Forandringer innenfor et dyreslag, f.eks. en variasjon av katter. Denne er vitenskapelig holdbar, observert og erfart til tross for et missvisende navn. Burde bare bli kaldt en variasjon for det er alt hva det er, variert bruk av allerede ekisterende geninformasjon.
Dyreslag endrer seg, det er ikke diskusjonen. Men det finnes begrensninger for hvor mye den kan forandre seg. Du vil aldri få en gris på størrelse med Oslo City uansett hvor mye du prøver, det er rett og slett umulig. Kakelakker kan bli motstandsdyktige mot insektgift, men aldri mot en hammer. Det finnes begrensinger. Vi har aldri observert et dyreslag gå over til et annet dyreslag, kun sett en variasjon av allerede eksisterende dyreslag.
Det er ingen lov mot å tro at «bare det går lang nok tid» vil disse små mikro-endringene som er observert gi en makro-endring. Men dette ligger utenfor den observerte virkelighet og har dermed ingen vitenskapelig tyngde. Dette vil bare være en generøs overtolkning av de vitenskapelige dataene.
____________
Så diskusjonen foregår ikke på mikroevolusjon området, på dette punktet er alle enig. Det er de fem andre folk krangler om. Så når denne websiden diskuterer evolusjon er det disse fem første betydningene det refereres til.

Kilder:
1. Callin, C., Falch, Ø., Hetland, K. T., Pålsgård, J., Walle, J (©1998): Ergo Fysikk 3FY Grunnbok, 2. utgave 1999, H. Aschehoug & Co
2. Hovind, Kent: Seminar series - The Age of the Earth (video), Creation Science Evangelism, 2003. www.drdino.com

Lennon

28. august 2010
Hei igjen,

Jeg er enig med deg i én ting: "Disse to religioner [bibeltro vs. evolusjonsteori] er ikke forenelig, selv om noen hevder det." Den ene er basert på ikke-dokumentert overtro og myter(Bibelen), mens den andre er basert på faktiske funn (evolusjonsteorien)  :)

Evolusjonistenes store fordel fremfor kreasjonistene, er at de er åpne om hva som ANTAS og hva som er bevist. Vitenskapsmennene vil hele tiden forske på nye løsninger og etterprøve teoriene sine - det er den eneste måten å komme frem til svarene på. Kreasjonistene på sin side er ikke åpne om antagelser i det hele tatt, de bare tror blindt, og det på en bok som verken er bevist eller bekreftet av noen som helst vitenskapsgren. En bok som sier at Gud er snill og rettferdig samtidig som den beskriver hvordan Gud beordret & gjennomførte drap av småbarn, folk og fe for noen tusen år siden. (Du overså kanskje mine henvisninger til 3. og 4. Mosebok lenger ned.)

HVEM har utlovet belønningen på 250.000 dollar? Jeg vil gjerne få de pengene inn på konto, for oppgaven er LETT. Men jeg risikerer nok bare at de som angivelig har lovt bort disse pengene, ikke vil godta bevisene uansett, fordi de påberoper seg retten til selv å vurdere hva som er "gode nok" beviser og ikke.

For øvrig beviser ikke uttalelsene til Høgetveit og Saada noen verdens ting.

Du skriver også: "Jeg mener at evolusjonslæra har skadet den seriøse delen av forskerverden." Hvor høy utdanning har du selv, siden du kan bedømme dette så godt? Ikke glem at 99+ % av biologene godtar at aper og mennesker er i slekt - inklusive M. Behe. Og som nevnt før: Mellomformer mellom aper og mennesker er funnet i hopetall (ifølge Bibelen burde man ikke ha funnet noen i det hele tatt) - og alle DNA-studier beviser at vi er i slekt. Sorry, sånn er det bare!

Og så om vannflommen: Kan du mer om geologi enn Willy Fjeldskaar, siden du "vet" at vannflommen fant sted? Kanskje du kan sende ham en mail og forklare for ham hvordan du vil bevise at jorden sto under vann for 4000 år siden?

Jeg har respekt for troen din og har forståelse for at du ønsker å tjene Faderen, men du burde kanskje være litt mer åpen for faktiske vitenskapelige funn - og bake dem litt mer inn i teologien din, slik at den passer bedre med virkeligheten.

John

28. august 2010
Skal mann måle noe, må mann vite hvor mann skal starte og stoppe.

Et ord som hele tiden går igjen i forskerverden er: MANN ANTAR, altså, de vet ikke, de tror.
Deres religion kalles Evolusjon.
Jeg velger og tro på Bibelens Gud. Disse to religioner er ikke
forenelig, selv om noen hevder det.

Dette er utlovet en belønning på $ 250 000 til den som klarer å bevise evolusjonsteorien. ingen gjort krav på belønning enda.

Jeg mener at evolusjonslæra har skadet den seriøse delen av forskerverden.

Missing links siste krampetrekninger?

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.05.09
Darwinister har de siste 200 år lett etter overgangen fra mennesket til Gud. Og før disse 200 år syslet mange også med disse utviklingstanker, hvilket viser at det er ikke noe nytt under solen – og de siste 200 år er bare en utvikling i samme spor som menneskeheten har drevet med i uminnelige tider. De leter alle andre plasser en i Bibels Ord. I disse dager står en nordmann i bresjen for en observasjon som er enda et forsøk på å dokumentere at mennesket er en del av en utvikling. Det ”nye” nå skal være funnet av ”Ida”, et fossil som sies å være 47 millioner år gammelt. Men det aner en at dette er en av de siste krampetrekninger før Jesu gjenkomst. Navnet Ida skal bl.a. bety ”ivrig, iherdig” og i norrøn mytologi skal de som overlever Ragnarok bo på Idavollen og Ida er også, innen samme mytologi, navnet på fjellet på Kreta der Zevs skal være født. En kan godt si at en del ”forskere” jobber svært ivrig og iherdig med å bevise Guds ikke eksistens.


På linken under:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/gudogdarwinlinker.htm - finner du informasjon om bl.a. hvordan mange forskermiljøer manipulerer med tidsaspektet for en utvikling som de kaller det. Men du vil også her se at det gjøres store funn over hele verden av geologiske spor som viser oss at den bibelske historien om bl.a. Syndefloden er en realitet.
Missing link er i realiteten et uttrykk for (det er en religiøsitet i disse funn og man lager seg ved de et substitutt for Sannheten) den mellommann evolusjonistene ikke har funnet nemlig mellommannen Jesus Kristus – han som står mellom det enkelte mennesket og Gud.
En forsker fra UiO uttalte det slik med bakgrunn i den jakt CERN (De leter etter sin Skaper... og han er rett for deres øyne!) driver med på med for å gjenskape et mini BigBang:
"Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det kom fra. - Så fundamentalt er det." Farid Ould-Saada er professor ved Universitetet i Oslo.
Det er det samme vi i dag opplever, som professor Farid Ould-Saada nevner, ved de stadige ”funn” av Missing links. Den manglende nøyaktighet mht metode læren som en der benytter seg av lager store huller i den vitenskap man selv hevder å være en del av. Den vitenskapelige progresjon hemmes grovt og man havner også på feil spor. Hadde man fulgt sine egne oppsatte krav til hypotesetesting etc ville slike Missing links ikke vært noe tema. Lykke til med å få store deler av forskningen inn på et spor som kan løse de problemer menneskeheten strir med, men da må vi igjen oppdage at vi mennesker har en Far i Himmelen – vi er ikke faderløse!

Lennon

25. august 2010
La meg kommentere Johns pkt. 9 også ganske kort:
Jorden er observert til å rotere 0,005 sek saktere per år, en retardasjon som ser ut til å ha vært relativt konstant over lange perioder (i motsetning til mange andre faktorer). Hvis du så regner på hvor fort jorden kan ha rotert for hele 4,6 mrd. år siden (da den sannsynligvis ble til), var døgnet da bare 14 timer langt. For dine 6000 år siden roterte jorden faktisk ifølge dette regnestykket bare noen sekunder raskere ... Altså lite dramatisk.
Du finner mer info om dette på norsk her: http://arsethica.org/2007/01/21/i-beste-fall-uvitenhet/ - med et utdrag her: "Vi har altså observasjoner som tilsier at jorden spinner saktere og saktere, beregningene gir oss et døgn på litt over 22 timer for 370 millioner år siden. Vi bruker så radiometriske målinger og finner koraller som er 370 millioner år gamle. Studerer vi disse korallene ser vi at døgnene på den tiden var omtrent 22 timer lange. Jøss!"

(En liten påminnelse: Husk at det er lov å fortsette å tro på Bibelen selv om man innser at jorden er "steingammel", og at mennesker og aper har felles fortid.)

Lennon

25. august 2010
Hei igjen, Winston. Ang. vannflommen, se igjen pkt. 5 under mitt innlegg fra 2010-08-17. Merk også at Ron Wyatt hevdet å ha funnet Jesu blod og tatt DNA-prøver av det, som så beviste at blodet tilhørte en person som var født av en jomfru! Se f.eks. http://noahsarksearch.com/ronwyatt.htm og http://www.angelfire.com/mi/dinosaurs/wyatt.html.

Ja, mange folkeslag har myter og sagn og en vannflom, men det er under 50 % av alle folkeslagene som har dette. Mytene MÅ være basert på overdrevne fortellinger og "en fjær som ble til ti høns", for ALT geologisk og paleontologisk materiale som er funnet, viser at jorden IKKE lå under vann for 4-5000 år siden.

Du vil kanskje finne denne artikkelen interessant - skrevet av Willy Fjeldskaar, som er kreasjonist og geolog/petroleumstekniker: http://www.forskning.no/artikler/2008/juni/186770. Han skriver bl.a.: "Fra 18000 (år siden) til i dag steg havnivået med 130 m, det meste fra 12000 til 5000 (år siden)" - altså mye mindre enn det som skulle til for å legge hele kloden under vann. (Husk også at fjellene er for gamle til å ha "reist seg" på 4500 år ...)

Fjeldskaar tror altså ikke på vannflommen, like lite som kreasjonistguruen Michael Behe tror på Adam og Eva! Begge erkjenner jordens virkelige alder og menneskets evolusjonære fortid. På tide å våkne, folkens.

Lennon

25. august 2010
Hei, John, her er noen svar. Du skriver: "Hvordan kan noen tro at de vet hva som foregikk for millioner av år siden, det er jo umulig å dokumentere" - det er nettopp det det ikke er - alt dette ER dokumentert fordi vi har så gammelt steinmateriale og fossimateriale, alt sammen grundig analysert og målt med aldersbestemmelse, faktisk med forskjellige målemetoder for aldersbestemmelse som bekrefter hverandre innbyrdes. Dermed VET vi at jorda er flere mrd. år gammel og f.eks. at dinosaurene døde ut for ca. 65 mill. år siden. Enkeltpåstandene du kommer med om visse stoffer som skulle bevise at fjellmassen bare er noen tusen eller noen få titalls mill. år og ikke kan være milliarder av år, er ikke plassert inn i en seriøs vitenskapelig sammenhengende teori, og dermed ennå ikke en troverdig alternativ forklaring. Dette er en av kreasjonistenes største feil: De prøver å bevise sin tolkning av bibelteksten ved å finne enkeltfeil eller data som tilsynelatende strider imot etablerte vitenskapelige forklaringer (evolusjon, jordens alder), istedenfor å bygge opp sin egen vitenskapelige teori basert på ID, og så presentere denne. For det vil de ikke klare!

Slutningene du kommer med i dine mange punkter, står og faller på ett grunnleggende prinsipp: At de omtalte bevegelsene, hastighetene og andre faktorene har vært konstante til enhver tid; det er de selvfølgelig ikke. Forskjellige kulde- eller varmeperioder, påvirkning fra kryssende eller nedslående meteorer, den foranderlige påvirkningen fra månen (som du nevner) og fra solen, t.o.m. fra andre solsystemer eller galakser - hvorav mye er godt dokumentert OG observeres i dag - gir forskjellige utslag på alt det du nevner. Du kan da ikke hevde seriøst at alle disse faktorene har vært helt konstante opp gjennom tidene? Ta f.eks. pkt. 7: Tror du ikke det fremdeles dannes nye kometer? Det kan vel like gjerne dannes kometer i dag, som for 5000 år siden og for 50.000 år siden osv.? altså en jevn strøm av kometer av forskjellige aldrer.

La meg sammenligne: Hvis du beregner vekstraten for cellene i din egen kropp opp gjennom barndommen, og bruker det som modell for cellevekst resten av livet, burde du være like stor som et fjell innen du er 40 ...

Så litt om det uvitenskapelige alternativet: Hvorfor tror på Bibelen? Den er overhodet ikke dokumentert - alt innholdet er skrevet av overtroiske mennesker for tusenvis av år siden, og ikke en eneste del av grunnteksten er beviselig skrevet før noen av "profetiene" gikk i oppfyllelse.

Og hvorfor mener du at Bibelens budskap er at Skaperen er god og rettferdig? Skriftsteder som 3Mos 26, vers 21 og utover + 4Mos 31,14-19 + 2Mos 34,7 (og det finnes mange flere) viser tydelig at Gud, slik han er beskrevet i Bibelen, er urimelig, rå, brutal og ekstrem. Det gjør hele Boken enda mindre troverdig.

Prøv heller å analysere Bibelen med et kritisk blikk, før du leter etter "feil" i etablerte vitenskapelige forklaringer ("bjelken i ditt eget øye").

Winston

22. august 2010
Noahs ark kan være funnet  

20. juni 1987, etter 10 års grundige undersøkelser, erklærte den tyrkiske regjeringen offisielt at Noahs ark nå var funnet. Det omkringliggende området ble omdannet til nasjonalpark.

Tyrkiske myndigheter har bygget et besøkssenter for å bedre tilgjengeligheten til området. Hvert år blir det arrangert turer fra Norge for de som er interessert i å besøke utgravingsområdet.

Den amerikanske arkeologen Ron Wyatt og hans medarbeidere har stått i spissen for utgravingene og de vitenskapelige undersøkelsene som begynte i 1978.

Stedet som ligger i ”Ararat-fjellene” kalles Doomsday Mountain og er en høyde 25 km syd for selve Ararat-fjelltoppen. I tillegg til selve arken ble også noen enorme ankerstein funnet. Videre kalles dalen i nærheten av funnstedet for «The Valley of the 8» til minne om de 8 som overlevde Syndfloden. I tillegg til Noah og kona, var det de 3 sønnene Sem, Kam og Jafet og deres koner som kom overlevende ut av arken.

Det båtformede objektet ble først fotografert av en tyrkisk militærkaptein i 1959, men fenomenet ble til å begynne med ansett å være en naturlig formasjon i landskapet.

Noen år senere fattet imidlertid Wyatt og hans medarbeidere interesse for området. Wyatt tok med seg David Fassold, en internasjonalt anerkjent ekspert på skipsvrak samt en del høyteknologi for å undersøke menneskehetens eldste legende. De begynte å scanne stedet med en MFG, et instrument som kirurger bruker for å påvise kreftsvulster, og av Fassold brukt til å lokalisere gjenstander under vann. Denne gangen begynte apparatet å plukke opp et unikt mønster av metall under jorden. De markerte linjene med bånd, og konturen som kom fram viste et skip med mål som svarte til de bibelske mål for Noah’s Ark.

De fascinerende linjene tiltrakk seg personer med høyere akademisk interesse. Dr. John Baumgardner, en fysiker ved Los Alamos-laboratoriet, sendte prøver tilbake til laboratoriet for analyser. Disse bekreftet at metallet i de oppmerkede feltene virkelig var jern. Nå som lengden og bredden var kjent, var det eneste gjenstående spørsmålet dybden. Ved å lokalisere dybden kunne man avgjøre om båten hadde den lastekapasiteten som Bibelen sier at arken hadde.

For å få svar på dette spørsmålet, fikk Wyatt og Fassold geologen Tom Fenner til å komme til Tyrkia. Hans arbeid bekreftet båtformen og de bibelske målene og dermed lastekapasiteten. Videre fant teamet forsteinet, laminert tre og bindemiddelet som ble brukt til å lime trestokkene sammen med.

I 1991 fant Wyatt ytterligere bevis. Han fant jernbolter som ble brukt til å bolte trestokkene sammen med. Det er tusenvis av digre jernbolter på arken. I alle skjøtene hvor tre holdes sammen, er det brukt store metallplater, hovedsaklig av jern, og digre bolter.

Moses som skrev Mosebøkene var ifølge Bibelen utdannet i Egypt, og den Egyptiske alen som han var kjent med er ca. 0,5 meter. 300 av disse er 150 meter. Dette er også nøyaktig lengden på båten som er funnet i Araratfjellene i Tyrkia. Bredden og dybden stemmer også med de bibelske mål.

På nyere tyrkiske kart kalles dette området nå for Noah’s ark.

Ifølge den australske arkeologen og vitenskapsmannen Jonathan Gray, finnes det en beretning om en syndeflod i alle verdens kulturer. Gray har gitt ut flere bøker om emnet og har også gått Ron Wyatt i sømmene, til å begynne med for å avsløre ham som en svindler.  


Kilde: CNN, ABC News og Wyatt Archeological Research, USA.


Hjemmeside: RDGN

John

21. august 2010
Bare noen spørsmål.
Hvordan kan noen tro at de vet hva som foregikk for millioner av år siden, det er jo umulig å dokumentere. ikke er forskerne enige heller, de finner ting og tang både her og der, gir det et navn og sier slik var det. Det blir for dumt.


1. Jorda og månen
Månen fjerner seg gradvis fra jorda, noe som tilsynelatende betyr at tidligere var den nærmere. Regner man på dette viser det seg at avstanden månen har til jorden i dag er for kort for de antatte milliarder av år disse skal ha eksistert. Månen vil også bli ødelagt hvis den kommer for nær jorden (Roche grensen). Et annet problem er at månen skaper tidevannet, og jo nærmere månen er jorda jo større blir tidevannshøyden. Dette vil før eller siden skape et stort problem hvis systemet er mangfoldinge millioner år gammelt. [1][2]

2. Populasjon
Vi har alltid observert at verdens populasjon (folketall) øker. Om menneskene hadde vært på jorden så lenge evolusjonistene hevder ville verden vært overfylt. Noen beregninger viser at det ville vært 60 000 folk per kvadratcentimeter.[2]
3. Spiralgalakser
Mange galakser er formet som spiraler. Problemet er at de sakte men sikkert mister formen sin, for de ytterste stjernene roterer fortere enn de innerste stjernene. Den observerte rotasjonshastigheten er såpass høy at hvis galaksene var mer enn noe få hundre millioner år ville den vært en rundt skive, og ikke en spiral. Så de kan ikke være milliarder av år gamle. [2][3]
4. Supernova rester
Når en stjerne dør (dvs. sprenger i stykker) kalles det et nova, eller et supernova hvis eksplosjonen er stor. Et supernova skjer cirka hvert 25. år. Dette etterlater seg støvrester (som Crab Nebula) som forblir synlige for angivelige millioner av år. Så hvis universet er milliarder av år, hvorfor finner vi rester etter bare 200-300 novaer? Det burde vært flere millioner. Det antallet vi finner ser ut til å være rester etter bare ca. 7000 år. [2][3]
5. Varme planetkjerner
Mange planeter kjøler seg ned og blir kaldere og kaldere. Dette er en prosess som ikke kan vare evig, til slutt er de rett og slett nedkjølt. Men ikke alle har kjølt seg helt ned? For eksempel, en av Jupiters måner Ganymede har et magnetfelt som indikerer en varm kjerne, og den burde ha blitt avkjølt for millioner av år siden. Den enkleste forklaringen er at Ganymede ikke er spesielt gammel. [2]
6. Saturns ringer
Saturns ringer er ustabile og fjerner seg fra planeten. Men siden de fortsatt er på plass kan de ikke være særlig gamle. Et estimat gir en maks levetid på rundt 10 000 år. [2][4]
7. Kort-tid kometer
Kometer flyr gjennom rommet men mister stadig materiale. Disse kort-tid kometene har en levetid på rundt 10 000 år. Så siden vi fortsatt har kometer kan ikke solsystemet være eldre enn 10 000 år. [2][3]
8. Jordens magnetfelt
Jorden har et magnetfelt og det mister stadig sin styrke. Siden det blir svakere må det bety at det tidligere var sterkere. Men blir magnetfeltet for sterkt gjør det liv på jorda umulig. Beregninger på dette gir at jorden ikke kan være eldre en 20 000 år. [2][3]
9. Jordas rotasjon
Jorda roterer om sin egen akse, men går saktere. Dette indikerer at før gikk den raskere. Hvis jorda er kun noen få tusen år gammel er dette ikke noe problem, men hvis jorda skal være millarder av år gammel blir det et stort problem. Man trenger ikke gå langt tilbake i tid før liv på jorda blir umulig. [2]
10. Sahara
Verdens største ørken Sahara vokser så den var altså mindre før. Undersøkelser har anslått at ørkenen er rundt 4000 år gammel, hvilket passer perfekt med teorien om en verdensflom for ca. 4400 år siden. Men hvis jorda er millioner av år gammel, hvorfor har vi ingen større ørken? [2]
11. Trykk i oljebrønner
Oljen vi finner er ofte under stort trykk. Det har vist seg at steinen og jorda over olja er lettere enn oljetrykket, noe som gjør at steinen ikke kan holde på olja mer enn ca. 10 000 år. [2]
12. Great Barrier Reef
Det største korallrevet i verden ligger utenfor Australia og heter Great Barrier Reef. Basert på en 20 års studie av revets vekst ble det anslått til å være under 4200 år gammelt. Men hvis jorden er millioner av år gammel, hvorfor har vi ikke noe større rev? [2]
13. Salter i havet
Regnvann og elver bringer med seg salter til havene og gjøre dem saltere. Havene inneholder per idag 3,6 % salt, hvilket kan ha blitt oppnådd på bare 5000 år. Selv under de mest generøse forutsetningene kan havene være maks 62 millioner år, og deres antatte alder er tre milliarder år. [2]
14. Slam på havbunnen
Vær og vind fjerner og frakter jord og stein med seg ned i havet. Dette danner et lag på havbunnen som nå har blitt ca. 400 meter tykt. Men hadde jorden vært flere milliarder år gammelt skulle dette laget vært mye tykkere. Faktisk med dages veksthastighet og inkludert kontinentaldrift (en av gammel-jord modellens «løsninger») gir at denne prosessen kan ha foregått i maksimum 12 millioner år, et tall som er mye lavere enn de påståtte 3 milliarder årene som er påstått. Dette stemmer derimot godt med en ung-jord modellen. [3]
15. For mye helium i mineraler
Når uran og thorium brytes ned til bly gir de fra seg helium. Denne prosessen tar sted i jorden grunnstein som befinner seg langt nede i jorda (zirkon krystaller i dyp og varm prekambrisk granitt). Siden helium er en gass lekker den ut, men målinger har vist at det er overraskende mye helium igjen i steinene, og at dette ikke kan ha foregått lengre enn 6000 (± 2000) år. Så steinene kan ikke være eldre enn noen få tusen år gamle, noe som stemmer strålende med ung-jord modellen med strider mot gammel-jord modellen som hevder de er rundt over 4 milliarder år gamle. [3]
16. For gammel karbon 14
Med sin korte halveringstid på ca. 5700 år burde ingen karbon 14 atomer eksistere i noe karbon eldre enn 250 000 år. Allikevel har det vist seg at det er umulig å finne noen naturlige karbonkilder under strata fra istiden som ikke inneholder vesentlige mengder karbon 14, selv om de skal være millioner, eller milliarder, av år gamle. Dette er et veldig sterkt bevis for at jorden bare er noen tusen år gammel. [3]
17. Landbruk
Det evolusjonistiske bildet forteller at mennesket eksisterte som jegere og samlere for 185 000 år under steinalderen, før de oppdaget landbruk for mindre enn 10 000 år siden. Men de arkeologiske bevisene viser at steinalder menneskene var like intelligente som vi er. Det virker da veldig rart at ingen av mennesker som bodde på jorden klarte å skjønne at planter vokser når du slenger frø i jorda. Det er mer sannsynlig at vi var uten landbruk kun i en kort tidsperiode etter flommen, hvis vi i det hele tatt har levd uten landbruk. [3]
18. Fjell på Venus
Siden planeten Venus er så nær sola har den en veldig varm atmosfære og svak overflate. Allikevel har den fjell som er minst like massive som omgivelsene, et høyere enn Mount Everest. Så hadde Venus vært milliarder av år gammel ville alle fjellene ha sunket ned og forsvunnet.[5]
Så hvilken modell er den beste?
    Gammel jord: 2 «bevis» og 18 problemer
    Ung jord: 18 bevis og 2 «problemer»
Kilder:
1. Barnes, Dr. Thomas G.: ICR Impact 110 - Young Age Of The Moon And Earth, August 1982. © Institute for Creation Research
2. Seminar series - The Age of the Earth (video): Creation Science Evangelism, 2003. www.drdino.com
3. Humphreys, D. Russell: ICR Impact 384 - Evidence for a Young World, Juni 2005. © Institute for Creation Research
4. Brown, Walt: In the Beginning - Compelling Evidence for Creation and the Flood, 7th Edition. © 2001 Walt Brown, side 68
5. Brown, side 24

Fredrik

19. august 2010
For meg passer evolusjonsteorien utmerket med at mennesket ble til for 6000 år siden.

Lennon

17. august 2010
Hei, igjen!
Tok meg også tid til å kommentere Winstons innlegg om geologi:
Studiene av uran-238, som du henviser til, viser at jorden er 4,5 milliarder år gammel. (http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/radiometric.html). Se også pkt. 8.
Punkt 1 - 4.
Hvilke kilder vil du henvise til for å bevise alt dette? Hvorfor skulle nedbrytingen og de andre prosessene være både så rask og så konstant? Hvis nedbøren under den angivelige vannflommen hadde hatt slik kraft at den kunne erodere hele Niagara på noen timer, ville vi ha sett enormt mange tegn på at jorden overalt ble knust og satt under et enormt trykk for 4000 år siden; noe slikt ser vi absolutt ikke. Dessuten: Hvorfor ble steinlagene erodert og så samtidig lagt i de forskjellige lagene som vi kan \"lese av\" i dag? Gjorde Gud dette med vilje for å lure ettertidens geologer til å tro at flommen aldri hadde funnet sted?  
Her har du en grei oversikt over mange entydige beviser for at vannflommen er en myte: http://www.deusdiapente.net/science/flood.php
Punkt 5.
Om Sahara: SNL.no nevner at det er funnet rester etter bosettere og jordbrukere fra år 6000 f.Kr… Altså et par årtusener før Adam og Eva skal ha levd. SNL sier videre: \"Den tiltagende uttørkingen fra omkring 5000 f.Kr. fører til at store deler av Sahara blir ubeboelig omkring 3000 f.Kr.\" Fant ikke vannflommen sted akkurat da? Merkelig at det ble så tørt i den samme perioden …
Det er også interessant at du nevner Sahara av en annen grunn, for her har de funnet fossiler av både Homo erectus og neandertalmennesket - vesener som ikke skulle ha eksistert i det hele tatt ifølge skapelsesberetningen din. (http://www.snl.no/Sahara/forhistorie)
6.
Angående korallene dine: \"På midtnorsk kontinentalsokkel er det oppdaget store korallbakker som man antar er omkring 7000 år gamle. \" (http://www.snl.no/korallrev)
7.
… Og angående treet ditt: Ifølge Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Oldest_tree) og > Reuters (http://www.reuters.com/article/idUSL1190625120080411) har et av de eldste trærne man har funnet (\"Metusjalem\"), fått påvist en bekreftet alder på 4844 år - bekreftet ved hjelp av årringer. Det skulle tilsi 500 år før vannflommen.
8.
Argumentet med at det finnes U-236 og th-230 på månen, tar ikke hensyn til at th-230 er et nedbrytningsprodukt av U-238, og derfor vil fortsette å produseres så lenge det finnes U-238. Likeledes kan U-236 fortsatt produseres i urankilder så lenge det er nok \"sakte nøytroner\". Dermed kan ikke tilstedeværelsen av disse isotopene på månen brukes til å motbevise at jorden eller månen er svært gammel. ALLE andre isotopfunn viser at de er det. (Se en nærmere forklaring her: http://www.talkorigins.org/faqs/hovind/howgood-yea.html - argument nr. 6: \"Thorium-230 is an intermediate decay product…\"
9.
Meteorer er sprø og lett nedbrytbare, derfor finner man dem nesten ikke i eldre lag - og heller ikke i store antall på dagens jordoverflate. Derfor er heller ikke dette argumentet gyldig. Denne artikkelen - http://www.evolution-creationism.us/young_earth/fossilized_meteorites.html - forklarer mer om saken, og henviser bl.a. til to meteorfunn fra 1988 hhv. 1997 i eldre lag, som er datert til millioner av år siden.
Og sist, men ikke minst: Konklusjonen om at \"evolusjonsteori ikke er vitenskap\" får stå for din egen og Hovinds regning - det vitner etter mitt syn om en svært manglende forståelse for grunnleggende biologiske og andre vitenskapelige funn & fakta - som alle er samsvarende, og som konsekvent støtter forklaringsmodellen evolusjon, ikke forklaringsmodellen skapelse.
Et tips: Se på argumentene mine fra juni og se om du kan motbevise dem.

Lennon

17. august 2010
Hei, Winston!
Interessant forsøk, men nye genstudier av dette materialet + av tsarfamiliens slektninger har vist at materialet ble forurenset av nytt, eksternt DNA. Levningene etter det man trodde var tsaren, tsarinaen og de tre barna, viste seg faktisk ikke å tilhøre dem i det hele tatt. Se http://www.forskning.no/artikler/2004/februar/1075892351.06.
Litt pussig, forresten, at en kreasjonist skulle hevde at mutasjoner forekommer mye hurtigere enn det evolusjonsteorien forutsetter, og som alle andre forsøk viser …
Hva gjelder Ulf Gyllensten, er han en dyktig mikrobiolog som erkjenner at mennesket har felles forfedre med dagens aper. Du kan lese en av hans redegjørelser her - http://jhered.oxfordjournals.org/cgi/content/full/92/6/454 - hvor han bl.a. redegjør for ulike modeller for hvor det moderne mennesket utviklet seg/forflyttet seg på bakgrunn av mtDNA-studier og andre data. Her nevner han også det man er kommet frem til om at sjimpansen er vår nærmeste nålevende slektning, og at mtDNA-studiene hans gir en yngste datering for det moderne menneskets migrasjon ut av Afrika, til 49000 år siden +/- 4500 år.
Også kreasjonistenes fremste guru, Michael Behe, erkjenner menneskets evolusjonære fortid. (En grei anmeldelse av hans siste bok, som bl.a. nevner dette, finner du her: http://creation.com/review-michael-behe-edge-of-evolution)
Det er helt i orden at man tilskriver menneskets og livets eksistens til en Guddom, men man bør ikke fortsette å lulle seg inn i den myten at mennesket ble skapt for 6000 år siden – den myten er blitt motbevist uten fnugg av tvil for LENGE siden.

Winston

16. juni 2010
Genetisk forskning bekrefter skapelsen

Publisert 5 april, 2008 - 22:57 av Anonym

Beviser mitokondrie klokken at Eva ble skapt for 6000 år siden?
”Tsar Nikolas II har 75 år etter sin død slått bena vekk under evolusjonistenes hovedargument for tidsplasseringen av ”homo sapiens”(mennesket) i utviklingsteorien.”
Denne kraftsalven fra genforskere har omtrent skapt panikk blant evolusjonister som på grunn av nyere forskning har mistet selve målesnoren for når vi mennesker dukket opp på historiens arena.

Dramaet begynte i Sibir i 1991. Men før vi røper hele historien bør vi først ta med litt bakgrunnsinformasjon. I hver celle i menneskekroppen finnes en energiproduserende dynamo kalt et mitokondrium. Mutasjonshyppigheten i denne celle-dynamoen har i mange år vært evolusjonistenes målesnor for å kunne se tilbake i tid og “oppdage” når mennesket “dukket opp.” En standard hypotese har vært at mitokondrie mutasjoner fant sted ca. hvert 300-600 generasjoner. Med denne forutsetningen som utgangspunkt, har det vært vitenskapelig enighet om at mennesket dukket opp i Europa for ca. 40.000 år siden. Det er også denne antakelsen som i følge evolusjonistene gir mennesket samme felles forfedre med et gitt apeslag om vi går ca. 5 millioner år tilbake.

Men i 1991 skjedde det noe som skapte et uovervinnelig problem for evolusjonistenes tidsteorier. Fra en grav i Sibir hentet forskerne opp restene av tsar Nicolas II og noen av hans familiemedlemmer som ble henrettet i 1918. Siden det ennå finnes levende medlemmer av tsarens familie, var det en enkel sak å dokumentere funnets ekthet ved regulære DNA tester.
På grunn av at det ikke var gått mer enn 75 år siden Nicolas II død, regnet alle med at benrestenes mitokondrie DNA (mtDNA) selvfølgelig ville være identisk med de levende familiemedlemmens mtDNA. 75 år kommer ikke i nærheten av de mange tusen år forskerne regnet med før èn eneste mitokondrie mutasjon kunne forventes. Men til sin store forskrekkelse kunne genforskerne observere at 75 år hadde produsert flere mutasjoner. Da alarmen gikk, kastet forskere fra flere ulike land seg over allerede innsamlede data fra andre forskningsprosjekter, hvor DNA prøver fra flere generasjoner var samlet og de kunne med overraskelse påvise samme resultat.
Det ble med ett klart at mtDNA mutasjoner skjedde mer enn 20 ganger oftere enn evolusjonistene hadde antatt. Det bør presiseres at ingen andre tilsynelatende nøyaktige måleenheter for å bestemme menneskets opprinnelse har vært tilgjengelige.

Det rapporteres at en rekke evolusjonister rett og slett er dypt sjokkerte på grunn av disse funnene.
En av dem har uttalt at “Tsar Nicolas II har etter sin død slått beina vekk under evolusjonismens plassering av mennesket i utviklingsprosessen.” Flere kongresser innen fagdisiplinen har de siste årene prøvd å komme fram til en konklusjon og en erklæring som kan forklare det uforklarlige, men uenigheten og forvirringen har vært for stor til at ekspertene kunne enes.

Fagtidsskriftet “Nature Genetics” har publisert en rekke artikler om fenomenet.
Thomas J. Parson, en molekyl genetiker ved forsvarets DNA laboratorium i Maryland USA, har vært en ledende talsmann for at forskermiljøene må ta konsekvensene av omtalte nye data.
Det samme har molekyl antropologen Mark Stoneking ved Pennsylvania State University.

Generasjonsstudier blant Amish folket i USA, folkegrupper i Polynesia og fra lukkede subkulturer på øya Trisdan da Cunha har alle de siste tre årene vist samme resultat som funnene i Sibir.
Den svenske forskeren Ulf Gyllensten har også stått fram og bekreftet at hans funn viser samme resultat. Genetikere innen den evolusjonistiske ideologien har lenge skrevet om det de kaller “mitokondrie Eva” som dukket opp for ca. 100.000 år siden. Men med de nye funnene tilgjengelige, innrømmer de at tidspunktet for menneskets opprinnelse nå må sies å være ca. 6000 år.

Mange evolusjonister gremmes over at denne dateringen faller nøyaktig sammen med bibelens beskrivelse av menneskets opprinnelse.
Både innen arkeologi og naturvitenskap ser det ut til at Gud nå i endetiden gjør tilgjengelig nok
indisier på at Han er til og at Bibelen er sann.

Hovedkilde; Science vol. 279 2. jan. 1998. (www.sciencemag.org)

Winston

16. juni 2010
alder og tidsettingJeg synes det er utrolig flott at norske vitenskapsmenn som professor Peder Tyvand tør å stå for det de tror på og går mot evolusjonsteorien. Tyvand fortalte i sitt seminar om hvordan man i bergarten granitt kan gjøre målinger av uran 238 for å gi en antatt alder på jorden. Slike beviser og/eller indikasjoner finner vi mange av i naturen. Her er noen få eksempler:

Hvis man deler mengden mineraler i sjøvann på hvor lang tid de trenger på å akkumuleres, blir svaret bare noen få tusen år, ikke millioner eller milliarder år.
1. Kontinentene eroderer så fort at de ville erodert helt ned på bare 14 millioner år, og alle gamle fossiler ville blitt ødelagt.
2. Niagara Falls eroderer med en hastighet på 1,2 til 2,3 meter per år, noe som indikerer en alder på mindre enn 8400 år. (Glem ikke at Noahs flom kunne erodert halvparten av den 12 kilometer lange kløften på bare noen få timer.)
3. Størrelsen på deltaet til Mississippi delt på hvor mye slam som avsettes hvert år, gir oss en alder på mindre enn 30 000 år. (Flommen i Noahs dager kunne skylt ut 80 % av slammet på bare noen få timer eller dager, så 4400 år er en troverdig alder på dette deltaet.)
4. De største dryppsteinsformasjonene i verden kan lett ha blitt formet på omtrent 4400 år.
5. Sahara utvider seg. Denne ørkenen er omtrent 4000 år gammel.
6. Det eldste levende korallrevet i verden er yngre enn 4200 år.
7. Det eldste levende treet i verden er omtrent 4300 år.
8. Månen inneholder ganske store mengder med U-236 og Th-230, begge er isotoper med kort levetid som ville vært borte for lenge siden om månen var millioner av år gammel.
9. Fossile meteoritter er svært sjeldne i andre lag av jordskorpen enn det øverste. Dette indikerer at lagene ikke lå ubeskyttet i millioner av år slik det nå står i skolebøkene.
(Dr. Kent Hovind, Creation Science Evangelism, Seminar Notebook, s. 11-13)
Tyvand nevner også «darwinismens svake fundament». I følge dr. Hovind er evolusjonsteorien anti-vitenskapelig. «Vitenskapen omhandler ting som kan testes, observeres og demonstreres, og evolusjonsteorien har ingen av disse kvalitetene. Å kalle evolusjon for ‹vitenskap› er å forveksle eventyr med fakta. Evolusjon har riktig nok blitt blandet med vitenskap de siste tretti årene, men det betyr ikke at det er det samme som vitenskap. Ofte blir det vist reklame for øl i forbindelse med sportsbegivenheter [i USA o.a.], men disse to emnene har ingen logisk forbindelse, og evolusjon har ikke mer med vitenskap å gjøre enn øl har med sport.»
(Dr. Kent Hovind, Creation Science Evangelism, Seminar Notebook, s. 21)

Lennon

11. juni 2010
Apropos bibeltro - mange troende som tar skapelsesberetningen bokstavelig, tror også at historien om Noah og vannflommen er sann. Beklager, men det er også eventyr. R. Dawkins gjør det helt klart i sin bok "Greatest Show on Earth" (se bl.a. fra side 100 og 268) at vannflommen er en myte - en umulighet: Fjellene er mye eldre enn 4000 år; ingen geologiske data viser at hele jorden var under vann for noen få tusen år siden (merk f.eks. iskjerneprøver fra polene og boreprøver fra flere tusen år gamle trestammer); egypternes samfunn eksisterte både før og etter det angivelige tidspunktet for vannflommen (står det noe om at Noah + 7 personer + alle egypterne overlevde i arken?); dyreartenes spredning på kloden tilsier et helt annet mønster enn hva vannflommen ville ha ført til; og sist, men ikke minst viser alle dateringer av fossiler (som altså er bekreftet av de ovennevnte boreprøver fra trestammene) at diverse dyrearter har eksistert svært lenge før og lenge etter det angivelige tidspunktet for den angivelige myten. Jeg har ikke noe i mot at man tror på Gud, det respekterer jeg, men det er mer troverdig om man oppdaterer seg på faktiske vitenskapelige funn og innser livets realiteter :)

Lennon

11. juni 2010
Fin hjemmeside, godt forsøk, men evolusjonen ER bevist for lenge siden. Her er et av de siste kronargumentene som tydelig viser menneskets slektskap med apene: Funnet av noe som heter telomer (DNA-sekvenser) midt inne i menneskets kromosom nr. 2 for noen få år siden viser at dette kromosomet er en fusjon av to andre kromosomer. Telomer er nemlig alltid ellers plassert i enden av kromosomene. (http://www.snl.no/.sml_artikkel/telomer) Videre har man greid å identifisere hvilke to kromosomer hos moderne aper som vårt kromosom nr. 2 er fusjonert fra. (Merk at apene har ett kromosompar mer enn oss). (Se her: http://www.youtube.com/watch?v=i1fGkFuHIu0 - litt uti videoen) Så ja, det er hevet over enhver tvil at vi har felles forfedre med apene. Vårt slektskap med apene beviser selvfølgelig ikke at Gud ikke finnes ... Men de troende vil få mer respekt hos vitenskapelig informerte mennesker hvis de tar hensyn til fakta i forkynnelsen sin. Menneskets evolusjonære historie er altså "dessverre" et faktum, enten det er et system satt i gang av noe intelligent, eller et resultat av heldige forhold i naturen. (Synes du det høres utrolig ut med fusjon av hele kromosomer, kan du tenke på at mennesker med Downs syndrom har fått ett enkeltkromosom mer enn oss andre, og det på bare én eller noen få generasjoner.)

Fossiler

30. mai 2010
I et selskap møtte jeg en professor i biologi, han var evolusjonist, men mente at fossiler ikke kunne bevise noen ting. fant en artikkel som støtter dette.

anbefaler ORIGO Dansk tidsskrift. Redaksjonen i dette utmerkede bladet mener at troen på skapelse kan kombineres med naturvitenskapelig forskning. Resultatet av slik forskning blir gjort tilgjengelig. Redaksjonen består i hovedsak av forskere innen naturvitenskap og høyskolelærere med spesial-utdanning innen vitenskap.  

I det siste nummer av bladet, finner vi en svært interessant artikkel om funn av menneskefossiler på øya Guadeloupe i det karibiske hav. Etter evolusjonistiske teorier, skulle disse fossiler høre til miocænperioden (før kritt og jura). Men i følge de samme evolusjonistene, skulle det ikke eksistere mennesker i denne perioden, ja ikke engang aper! Disse fossile menneskene levde altså lenge før sine forfedre! Det er gjort atskillelige slike funn også andre steder på jorden. Artikkelen viser bl.a. hvor. Ett av disse fossilene, det eneste gjenværende fra den karibiske øya, som er blitt bevart, var lenge utstilt i England, men ble fjernet fra offentligheten da utviklingslæren vant innpass i 1930-årene. I dag ligger det godt skjult i kjelleren på British Museeum. Fossilet samsvarer fullstendig med skapelsesteorien. Det har ingen apetrekk. Det er en fullt utviklet ung kvinne. Hun ble begravd plutselig og katastrofalt. Dette vises av  lemmenes krampeaktige bøyning, og det høye innholdet av organisk stoff i avleiringen umiddelbart omkring benene. Kroppen var ennå ikke gått i forråtnelse da begravelsen skjedde. Avleiringen rundt er altså størknet før kroppen kunne nedbrytes. Katastrofen uttrykkes ytterligere av at det har oppstått brudd på venstre underarm etter dødens inntreden. Selve vridningen på kroppen er også bemerkelsesverdig. Disse bruddene kan kun forklares ved at en flytende masse (lik flodbølge) er skyllt innover den døde kroppen og skapt de ødeleggelsene viser før kroppen gikk i forråtnelse, og det ble et endelig fossil. Origo 1.kvartal. 1996 DNA i fossiler Kompliserte langlenkede substanser som DNA og protein brytes så hurtig ned at etter 10.000 år skulle det ikke være noe DNA tilbake. Dinosaurben inneholder proteinet osteocalcin. Siden en slik lang proteinkjede etter forsøk naturlig brytes ned hurtig, vil en slik oppdagelse lettere datere disse fossilene skriver bladet New Scientists i okt.91. I Alaska ble det nylig funnet et stort dinosaur ben i fersk tilstand. Ikke fossilisert. Dr. Margaret Holder, vitenskaps medarbeider i  Reformed Perspective  kommenterer: "Dette benet er forbløffende bevis på at dinosaurene ikke er millioner år gamle, kanskje bare noen tusen. Det er på tide at geologer erkjenner problemer med egne data.   Alder på Dinoèr Vitenskapsmenn ved Oak Ridge National laboratories i USA brukte urandatering av trær funnet i lagdelte fjell hvor det også var funnet dinosaurusfotspor. Også her ble alderen datert til bare noen tusener av år.   Kjempe-pingviner! Zoologer har funnet et fossilt skjelett av en pingvin som var 2 meter og 10 cm høy, i taket på en hule i  New Zealand.  

Kai

18. mai 2010
det er fossiler som viser leddene i evolusjonen. man har funnet flere arter der man gjennom ulike funn har sett gradvise utviklinger i f.eks. kjevestruktur o.l. Det er enorme tall på funn som bekrefter evolusjonsteorien. Har en funnet noe som bekrefter guds eksistens? nei. altså er ikke teoriene like lite vitenskapelige. dessuten, å bruke gud som svaret på hvordan det ble liv, stiller bare et enda større spørsmål. Hvem skapte gud? hvis gud kunne ha skapt alle artene på jorda, måtte han ha vært enormt mye mer kompleks enn mennesket selv, og gir derfor kun et mye større spørsmål det trengs svar på.

Darwinismen er en dogmatisk tro

13. mai 2010
Det første vi må forstå er at evolusjonslæren ikke er en testbar teori, og at den derfor ikke kan kalles vitenskapelig.  Det går selvsagt ikke an å teste ut vitenskapelig noe som skal ha funnet sted over millioner av år.  I den forstand er og forblir evolusjonslæren en teori man har lov til å tro på, men ikke noe mer.  Like lite som man kan bevise Guds eksistens, kan man bevise evolusjonslæren.
«Darwinismen er ikke en testbar vitenskapelig teori, men et metafysisk forskningsprogram.»
- Den kjente vitenskapsfilosofen Karl Popper i «Unended Quest» (Glasgow: Fontana, Collins. 1976), side 151.
Vi må også forstå at selv om det er blitt gjort en enorm mengde med fossilfunn, bekrefter disse på ingen måte at det har funnet sted en gradvis utvikling mellom artene.

Man har heller ikke kunnet bevise at en art kan bli til en ny art. Alle slike forsøk har mislykkes.
4.1.1  Gud erstattet av hell og naturlig utvelgelse

Hvis det hadde skjedd en evolusjon av artene, kan den ikke på noen måte forklares av tilfeldighet uten at vi bruker et filosofisk kunststykke og gjør tilfeldigheten til et slags kreativt prinsipp. Det er på en måte hva ny-materialisten Jacques Monod har gjort i sin berømte bok «Chance and necessity» (Tilfeldighet og nødvendighet). Han tar fra Gud hele planen og det endelige målet og gir det til de første atomene og til selve tilfeldigheten. Før ham vedgikk Darwin: «Kort sagt hender det at jeg snakker om naturlig utvelgelse som om det var en intelligent kraft.»
«Jeg har utfordret evolusjonistenes positivistiske aksiom, nemlig at alt i naturen bare har årsak i naturlover og tilfeldighet.  Jeg vil anta at de to artikkelforfatterne vil betrakte sine egne innlegg som er resultat av intelligent tenkning, ikke bare som et tilfeldig produkt av kjemiske og fysiske prosesser i hjernen.  Informasjon er noe kvalitativt annet enn materie.  Informasjon oppstår ikke tilfeldig.  Det står en intelligent formidler bak.  Når et DNA-molekyl inneholder en oppskrift som svarer til 200 bøker på 500 sider hver, kan dette ikke være et produkt av naturlover og tilfeldighet alene.  Hver celle i kroppen inneholder Skaperens signatur.  Denne påstanden er etter mitt skjønn langt mer troverdig enn påstanden om at DNA-molekylet er formet av en serie tilfeldigheter.»
- Fra «Livet er ingen tilfeldighet», et debattinnlegg av Jon Kvalbein, Aftenposten, søndag 2. november 2003, side 10.
Av alle disse og andre grunner er den ny-darwinistiske evolusjonsteorien gal. Det er grunnen til at en fransk vitenskapsmann allerede i 1938 skrev i l'Encyclopédie Francaise: «Evolusjonen er en slags dogme som dens egne prester ikke tror på lenger, men som de opprettholder for folkets skyld.»

Swyngedauw: «Darwinismen er en religiøs blind tro som tillegger guden Tilfeldighet skapelsen av hele den levende verden, mens tilfeldighet i termodynamikken er kjent som kaosets herre.»

Jean Servier: «Evolusjonen er blitt en religion som hele tiden blir motsagt av fakta: dens eneste mål er å gi mennesket en grunn for dets tilstedeværelse på jorden. I stedet for Guds vilje setter de en mystisk tendens hos alle levende former til å utvikle seg mot en høyere grad av fullkommenhet.»

Den dogmatiske holdningen til de materialistiske vitenskapsmenn kan illustreres av disse to kommentarene:

Professor Yves Delage: «Hvis det eksisterte en annen vitenskapelig hypotese enn den som ligger utenfor erfaringens grenser, ville et stort antall utviklingsvitenskapsmenn forandre mening og betrakte den som helt utilstrekkelig bevist. Det er imidlertid ingen annen hypotese unntatt den at alle arter, til og med de høyeste, har oppstått spontant og at skapelsen har skjedd ved hjelp av en eller annen guddommelig kraft. Begge disse to hypoteser er like uvitenskapelige [...]»

Professor Caullery, som er professor i «Evolusjon av organiserte vesener» ved Sorbonne-universitetet i Paris: «Man burde gripe til en skaper for å forklare det at levende vesener oppstår, men skapelsesteorien er uvitenskapelig, omformingen av arter er et faktum. Evolusjonens faktum står klart fram, bare mekanismen er usikker [...]»

Kai

4. mai 2010
hvordan klarer du å si at vitenskap er religion? the big bang er ikke et dokumentert fakta nei, men en teori. den mest sannsynlige teorien. og den er betydelig mer begrunnet en Gud. Man ved at universet ekspanderer, altså utvider seg i et enormt tempo. derifra kan man tenke seg at alt materie ville starte i et punkt, altså big bang.

ikke trekk relasjoner mellom religion og vitenskap når de er helt umulig å blande. de betyr ganske nøyaktiv det motsatte. å vite vs å tro. fakta vs teori.

Matematiker

19. april 2010
Det jeg mener er at den informasjonen som mangler på wikipedia, mangler fordi den heller ikke finnes noe annet sted. Eksemplene som står på linkene du oppgir er bare enda flere eksempler på det samme, nemlig mutasjoner som fører til at eksisterende arvemateriale blir ødelagt. Disse mutasjonene viser seg å medføre visse fordeler under gitte forhold, og kalles derfor "beneficial". Men dersom man skal forklare hvordan amøber har utviklet seg til mennesker, hjelper det lite å komme med eksempler på tap av genetisk informasjon. Og hvis det ikke finnes et eneste eksempel på det som skal være hovedmekanismen i evolusjonsteorien, kan vi vel like godt kalle denne "teorien" en religiøs tro?

19. april 2010
"Leste du innlegget mitt litt for fort? Jeg har ikke bedt noen om å hente informasjon til meg fra wikipedia. Det som står der kan alle lese."
MEG: Riktig.. Leste innlegget ditt feil.


"Saken er at wikipedia mangler eksempler på nyttige mutasjoner som samtidig er relevante bevis for evolusjonsteorien. Darwinistene tenker seg at nyttige mutasjoner kan oppstå både ved rekombinasjon og "deletion" av eksisterende gener, samt punktmutasjoner og annet. Men listen over "beneficial mutations" inneholder bare eksempler på "deletion"."
MEG: Ok, så du mener altså bare at wikipedia ikke har fyldig nok informasjon..? Jeg trodde du kom med et argument mot evolusjon.
Et par linker med konkrete eksempler på forskjellige typer mutasjoner som er observert:
http://www.buzzle.com/articles/beneficial-mutation.html
http://www.gate.net/~rwms/EvoMutations.html
Om du googler de forskjellige eksemplene kan du se flere detaljer, og også referanser til de vitenskaplige rapportene om du skulle ville se enda nærmere.

"Forøvrig, med tanke på hvor vellykket sarkasmen din var, bør du kanskje være forsiktig med å si at du er dårlig på annet."
MEG: Brukte sarkasme for å komme med et poeng. Var ikke meninga at du skulle ta det personlig.

Matematiker

18. april 2010
Leste du innlegget mitt litt for fort? Jeg har ikke bedt noen om å hente informasjon til meg fra wikipedia. Det som står der kan alle lese. Saken er at wikipedia mangler eksempler på nyttige mutasjoner som samtidig er relevante bevis for evolusjonsteorien. Darwinistene tenker seg at nyttige mutasjoner kan oppstå både ved rekombinasjon og "deletion" av eksisterende gener, samt punktmutasjoner og annet. Men listen over "beneficial mutations" inneholder bare eksempler på "deletion". Det var dette jeg påpekte, og jeg kan ikke se at noe av det du skriver tyder på at jeg tok feil. Forøvrig, med tanke på hvor vellykket sarkasmen din var, bør du kanskje være forsiktig med å si at du er dårlig på annet...

18. april 2010
Så om jeg forstår deg rett, Matematiker, så sier du at vi har funnet ut at nesten alle mutasjoner *som blir bevart av naturlig utvalg* (viktig) er såkalte "deletion mutations"?  Må si jeg er ganske imponert over at ingen har skjønt dette før nå! Det virker jo ikke som om man trenger å være en matematisker for å skjønne det heller; hvem som helst burde ha skjønt dette mye tidligere! 150 år ned i dass, all because of you! (jeg er dårlig på annet enn sarkasme, så beklager på forhånd:)
Eventuelt har vi et alternativ #2, hvor du har misforstått noe.

Føler ikke et stort behov for bruke tid på å finne den relevante infoen fra wikipedia (news break: ingen vet alt om evolusjon; det er maaaange spørsmål som er usvarte eller har flere motsigende svar, men det betyr ikke at vi ikke har overveldende mange bevis for at evolusjon er tilfellet likevel) siden du tross alt ikke gjorde dette selv (noe som gjør deg til en hykler!), så til du publiserer referanser for påstandene dine, legger jeg byrden på deg.

Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Mutation (virket relevant, men innrømmer at det ikke er nok om dine hevdelser faktisk er sanne. Men du skrev jo også noe om at de gunstige mutasjonene utelukkende er "deletion mutations", noe som er en sentral byggekloss i argumentet ditt):
"Novel genes are produced by several methods, commonly through the duplication and mutation of an ancestral gene, or by recombining parts of different genes to form new combinations with new functions."

Her er en hel side (publisert for andre gang i dette forumet) dedikert til beviser som peker mot evolusjon: http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_of_common_descent.
Jeg liker spesielt bevisene innenfor genetikk/"DNA sequencing" og selfølgelig fossilene.

Matematiker

17. april 2010
Dere som er så skråsikre på at evolusjonsteorien stemmer bør ta en kikk på den engelske wikipedia-siden om evolusjon. Den er sannsynligvis ikke skrevet av kreasjonister. Dere vil se at nytt arvestoff skal ha blitt til ved mutasjoner og bevart ved det naturlige utvalg. Så kan dere lese mer om mutasjoner, og finne ut at de fleste er skadelige, mens noen er gunstige for overlevelse. Hvis dere videre studerer eksemplene på de gunstige mutasjonene, ser dere at disse utelukkende er såkalte "deletion mutations". Det vil si noe sånt som at det var en fordel at genet ble ødelagt fordi det førte til at man ikke lenger var sårbar for en eller annen sykdom. Men enhver bør skjønne at ødeleggelse av eksisterende arvemateriale ikke kan forklare den påståtte utviklingen fra amøbe til menneske. Så jeg foreslår at dere som sitter inne med alle bevisene bruker kreftene på å supplere wikipedia med relevante eksempler på evolusjon. Etterpå kan dere fortsette med å skrive hånlige kommentarer på denne siden.

3. januar 2010
Hva er vitenskap?

Vitenskap:

1. OBSERVASJON

2. TESTING

3. DEMONSTRASJON

Hva er da spekulasjon? Spekulasjon er ikke vitenskap.

3. januar 2010
Radio-isotop-dateringsmetoden er rett og slett ikke holdbar, er ikke troverdig.

En dannet vulkanstein, fra St. Helen-fjellet, som man visste var ca. 11 år gammel ble dateringstestet ved radiondatering. Men radiondateringen ville heller ha det til at den var fra 500 000 år til 2,8 millioner år!

Elleve eksempler lavastein ble hentet fra et fjell \"Ngauruhoe\" på New Zealand og testet ved radiondatering. Den eldste steinen var fra 1949, men det var ikke dateringsmetoden helt enig i... Den ville ha det til at steinene skulle være fra 0,27 millioner år til 3,5 millioner år!

Artsdannelse(fra fisk til fugl f.eks) lar seg ikke forklare av de seks \"bærebjelkene for evolusjon - mutasjoner, naturlig seleksjon, seksuell seleksjon gendrift, rekombinasjon eller migrasjon. Heller ikke fluktuasjoner eller duplikasjoner forårsaker makroevolusjon. Ingen av de nevnte, åtte i alt, kan skape ny genetisk informasjon - alle genene er der fra tidligere generasjoner... Makroevolusjon krever ny genetisk informasjon i populasjoners genom og/eller genbasseng. Makroevolusjon er ikke vitenskap.

Man er nødt til å se på evolusjon som det virkelig er, man kan ikke bare påstå at kreasjonister bruker uholdbare argumenter bygd på tankefeil etc. Der er vel kanskje feilaktige argumenter brukt av kreasjonister, men dersom tro ikke samsvarer med vitenskap, hvordan kan man da klare å tro det man tror på?

Logisk og korrekt vitenskap støtter Bibelen.

Pelle

29. desember 2009
Utviklingslæren - det største bedrag i vitenskapens historie?

Denne artikkelen ble skrevet i 2001 og sendt rundt til alle landets aviser på e-post til redaksjonene.Før trodde menneskene at jorden var flat og at den var universets sentrum.
Nå ler vi av dette.
Hvilke løgner er det vi godtar i dag som vi kommer til å le av om noen år?
Utviklingslæren kan være en av dem.


Det står om den i alle skolebøkene, ikke som en av mange teorier, men som sannheten. Lærerne underviser om den.  Media og de ledende politikere i Norge tror på utviklingslæren. Norske barn blir lært opp til å tro den. Nå ser det kanskje ut til at det hele ikke var mer enn en stor løgn eller i beste fall et utslag av menneskelig fantasi? Fossile funn av det som skal være «apemennesker» dreier seg ofte bare om noen bein eller deler av en skalle. En av de første apemenneske-funnene som ble gjort, ble basert på noen tenner. Ut fra dette ble det skapt en hel teori. Ny DNA-forskning har vist at mennesket kan være knappe 6000 år gammelt. Amerikanske forskere har gjennom en genteknologi som kalles mytokondrie-DNA og den molekylære klokke, funnet en ny måte å komme nærmere et av de store eksistensielle spørsmålene: «Hvor kommer vi fra?»Utviklingslæren i korthet

Evolusjonslæren/utviklingslæren går ut på at til å begynne med var det ingen ting.
Så plutselig ble det dannet liv på grunnlag av en rekke tilfeldigheter.
Dette livet som til å begynne med bestod av en celle, utviklet seg så videre til gjennom millioner av år å bli alle de levende organismene vi ser i naturen i dag, trær, planter, dyr og mennesker.
Mennesket forestiller man seg utviklet seg fra apekattene for noen hundre tusen år siden.


Finnes det gode bevis for utviklingslæren?

Den svenske evolusjonisten  og zoologi-professoren Søren Løvrup sier i sin bok, Darwinism: The refutation of a myth, fra 1987: «Jeg tror at den darwinistiske myte en dag vil bli betraktet som det største bedrag i vitenskapens historie.Java-mannen (Homo erectus) er fortsatt et av de viktigste funnene som er gjort som bevis for utviklingslæren. Denne kan du lese om i norske skolebøker og leksikon, og den brukes stadig som et argument for teorien. Det få vet, er at lårbeinet som så ut til å tilhøre et menneske, og deler av skallen og noen tenner som minnet om en sjimpanse, ble funnet 14 meter fra hverandre! I dette fjellaget lå det også menneskeskaller, men det ble holdt hemmelig i mange år. Forskeren som fant fossilene, Dubois, innrømmet 31 år senere at det faktisk var en ape han hadde funnet!

Senere ble noen flere ben funnet og et apemenneske ble konstruert av forskeren Koenigswald. Dette er samme mann som tidligere hadde konstruert  et apemenneske ut av én tann som viste seg å være kjøpt i Kina. Den såkalte «Nebraskamannen» og hans kone ble konstruert av Henry F. Osborn i 1922. Funnet bestod kun av én tann som senere viste seg å være fra en utdødd gris!«Peking-mannen» (også Homo erectus) er et annet såkalt viktig mellomledd. En av disse som jobbet med denne utgravingene av Peking-mannen, var Teilhard de Chardin, som sammen med to andre også stod for utgravningene av Piltdown-mannen. Piltdown-mannen ble altså avslørt som ren svindel. Dermed ønsket en også å granske Peking-mannen for å sjekke troverdigheten. Dessverre forsvant alle originaldelene under 2. verdenskrig slik at det ikke er mulig å f.eks. sjekke hvor gammelt DNA’et er.Et annet eksempel er den såkalte Piltdown-mannen - et av de viktigste mellomleddene frem til 1953. Dette funnet bestod av biter fra en skalle, en underkjeve og en tann. Det viste seg etter hvert av skallebeinet var fra et menneske, haken fra en nylig avdød orangutang. Delene var blitt behandlet  med jernsalter for å se gamle ut og tennene på hakebeinet var blitt slipt for å se menneskelige ut. Det hele var med andre ord en konstruert bløff.I 1997 kunne bladet Science fortelle at vi ikke stammer fra Nealdertalermannen allikevel.
Ved hjelp av den nye genteknologien kunne man lese DNA’et til Nealdertaleren og fant da at denne ikke er vår «stamfar».I tillegg til å hevde at mennesket stammer fra apekattene, hevder utviklingslæren at menneskene er svært mye eldre enn 6000 år slik man trodde før evolusjonsteorien kom på banen. Problemet her er at man har funnet både gjenstander, utskjæringer og beinrester som er altfor gamle ifølge evolusjonsteoriens egne regnemetoder. Noen menneskelige gjenstander er funnet i kull-lag som, ifølge dateringsmetodene, skal være 340 millioner år gamle.
Ingen, ikke en gang evolusjonistene tror at menneskene har levd så lenge.

Ofte stemmer ikke dateringen av funn med evolusjonsteorien.
I slike tilfeller er det flere eksempler på at alderen forkastes og at en ny regnemetode velges, eller man måler alderen på en annen stein i nærheten. Dette skjedde f.eks. med «apemennesket Homo habilis». Først fikk den en alder på 220 millioner år!
Etter nye målinger og mye om og men, kom de frem til ca. 2 millioner år
- som passet med teorien.Er DNA nøkkelen til sannheten?

Darwin visste ingen ting om DNA (menneskets arvestoff) og han ment også at bevisene for alle mellomleddene ville dukke opp etter hvert som utgravingene steg frem. Nå i år 2000 har en ikke funnet noen, vi har faktisk færre «mellomledd» nå enn det vi hadde da Darwin levde for over 100 år siden. Dette fordi mange av «bevisene» er blitt avslørt som ikke troverdige.
Et annet faktum er at selv ikke Darwin trodde på sin egen lære de siste årene før han døde.To uavhengige forskningsprosjekter utfordrer nå evolusjonsteoriens beregninger om hvor lenge mennesket har eksistert. Amerikanske DNA-forskere har lagt frem undersøkelser som viser at menneskeheten kan være knappe 6000 år gammel.Det er amerikanske forskere som har gjort en oppdagelse som kan snu hele evolusjonsteorien på hodet. Studier av den menneskelige arvemassen, DNA, viser at menneskeslektens alder kan være så lav som 6000 år i stedet for 200 000 år, slik evolusjonsteorien hevder. Forskningen det gjelder kalles av fagfolk mytokondrie-DNA, og har tidligere vært antatt å endre seg med faste intervaller. Disse forandringene ligger som fundament for hele den molekylære klokke som vitenskapen har brukt som tidsmåler når det gjelder å beskrive menneskets utvikling. Den molekylære klokka baserer seg på at mytokondrie-DNA muteres cirka hver 600de generasjon. De nye funnene derimot påviser at mutasjonene skjer hver 40nde generasjon. Dermed er den molekylære klokken feil stilt.Intens debatt

De nye funnene har ført til en intens debatt i flere vitenskapelige tidsskrifter.  
De tungtveiende tidsskriftene Science og Nature Genetics, presenterer de amerikanske forskerne. Den første av forskerne som presenterte sine funn, er Thomas J. Parsons som arbeider ved Hærens DNA-identifikasjonslaboratorium i Rockville i staten Maryland. Formålet med studiene var å identifisere den siste russiske tsaren ut fra levninger som ble funnet i 1989. Funnene som ble gjort under arbeidet ansporet Parsons til å ta kontakt med både amerikanske og britiske forskerkolleger og fortsette studiene. Man gjorde deretter tilsvarende funn i DNA-molekyler fra en soldatfamilie i England og fra en Amishfamilie i USA.

En molekylærbiolog ved navn Neil Howell ved University of Texas i Galveston kunne dessuten verifisere funnene etter å ha studert arvestoffene hos en australsk familie.

- Begge våre undersøkelser kom til like slutninger, sier Neil Howell til det amerikanske bladet SCIENCE.Et annet eksempel for å vise hvor useriøs vitenskap evolusjonsteorien egentlig er, ser vi for eksempel når vi ser den finske professoren Bjørn Kurténs beskrivelse av mellomleddet «Ramapithecus»: Den levde for 5-10 millioner år siden i India, den hadde menneskelige karaktertrekk i munnen, kort og rett ansikt, brukte redskap, «gikk ned fra trærne» for å leve på bakken, løp fort når den jaktet, pelsen forsvant, fikk flere svettekjertler, mistet gripefunksjonen på føttene osv.» Alt dette er bygget på et funn av en noen tenner og en del av et hakeben - ikke noe mer. Hvordan kan noen trekke konklusjoner om pels og svettekjertler ol. bare ved å finne noen tenner og et hakeben.
Etter hvert viste det seg da også at dette kun var deler av en apekatt.DNA’ets oppdager Francis Crick mente at vi ikke en gang forstod grunntrekkene i DNA’ets opprinnelse. Selv trodde han at livet måtte ha blitt plantet på jorden av fremmede fra verdensrommet. Darwin visste ikke at det fantes et arvestoff - han trodde at cellen var veldig enkel.Nå vet vi at hvis liv skulle kunne oppstå, måtte «livskoden» (DNA) være til stede.
Professor Wilder-Smith skrev for noen år siden at vi må forandre vårt spørsmål om livets opprinnelse til å spørre om opprinnelsen til DNA-molekylet.
At dette har oppstått av seg selv er helt usannsynlig, fordi en intelligent kode ikke kan bli skrevet uten at noen skriver den. Den samme orden og «plan» som finnes i en celle, finner vi igjen i hele universet.
Nobelprisvinner i fysikk, Charles Townes  har gitt uttrykk for at «en intelligens må stå bak universets lover.»


Hva er i så fall denne intelligensen som står bak det hele?

Kjeller

29. desember 2009
Takk for godt innlegg du anonyme her nedenfor.

Evolusjonsvitenskapen driver selvfølgelig ikke med "sjarlataner" og slikt. Den har innebygd i seg en ydmykhet, som all vitenskap, hvor forandring og evt avsløring av feil er hjertelig velkommen.

Jeg skjønner etter hvert at det ikke er vitenskaplige spørsmål som driver oss debatanter. Richard Dawkins som kjemper for at barn skal slippe å lære religiøse ting. Michael Behe som kejmper for å bevise en goddommelig eksistens. Begge mye klokere enn meg. Begge mye mer vitenskapsmann en jeg noen ganger kommer til å bli. Men de har mer på agendaen. Noe annet enn vitenskap. Med utgangspunkt i vitenskapet, ser de noe som i seg selv ikke er en del av vitenskapen. Der har de noe til felles med meg og deg. Og evolusjonsvitenskapen har den muligheten innebygget i seg at det går an å trekke linjene videre til spørsmål som kun var forbeholdt religion og filosofi før Darwin sin tid. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hva skjer med meg når jeg dør? Hvor kommer alt dette fra som jeg kaller virkeligheten?

Må jeg forstå det som Dawkins og Behe forstår? Bør jeg holde stilt? Du også? Nei. Selv om presteskap eller vitenskapsfolk mener noe annet, vil jeg kreve min plass. Jeg vil la min stemme høres. Det er ikke bare religioner og vitenskap som har noe å lære oss. Historien også. Og den forteller meg at all forandring (evolusjon) begynner med noe lite, som er i mindretall i en situasjon av at "alle vet noe annet".
Hjemmeside: God tid i mellomjula :-)

Pelle

24. desember 2009
For all del, kristne er for vitenskap, men personlig ser jeg ikke på evolusjon som vitenskap men som religion, en falsk lære laget av ateister, elsket av sossialister,brukt av diktatorer.
her er en fin artikkel. God Jul alle sammen.

Hvorfor i all verden skulle vi ønske å omdefinere vitenskap? Det var vi som begynte med den! Så og si alle de store tidlige vitenskapsmennene var kreasjonister. De var kreasjonister og bidro med uunnværlig vitenskapelig materiale. Filosofen og matematikeren René Descartes brukte faktisk Gud som garanti for at vi faktisk kan stole på vår egen ressonering. Her er en liste over kjente vitenskapsmenn som var kreasjonister:    (Personer merket * var sannsynligvis gammel-jord kreasjonister.)
Francis Bacon (1561-1626) Den vitenskapelige metode
Johann Kepler (1571-1630) Vitenskapelig astronomi
Athanasius Kircher (1601-1680) Oppfinner
John Wilkins (1614-1672)
Walter Charleton (1619-1707) President over Royal College of Physicians
Blaise Pascal (1623-1622) Hydrostatikk; Barometer
Sir William Petty (1623-1687) Statistikk; Vitenskapelig økonomi
Robert Boyle (1627-1691) Kjemi; Gass dynamikk
John Ray (1627-1705) Naturlig historie
Isaac Barrow (1630-1677) Professor i matematikk
Nicolas Steno (1631-1686) Strattagrafi
Thomas Burnet (1635-1715) Geologi
Increase Mather (1639-1723) Astronomi
Nehemiah Grew (1641-1712) Medisinsk lege, Botanikk
Isaac Newton (1642-1727) Dynamikk, Kalkulus, Gravitasjonslov, Refleksjonsteleskop. (Skrev mer om bibelen enn om vitenskap)
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) Matematiker
John Flamsteed (1646-1719) Grunnlegger av Greenwich observatorium; Astronomi
William Derham (1657-1735) Økologi
Cotton Mather (1662-1727) Fysiker
John Harris (1666-1719) Matematiker
John Woodward (1665-1728) Paleontologi
William Whiston (1667-1752) Fysikk, Geologi
John Hutchinson (1674-1737) Paleontologi
Jonathan Edwards (1703-1758) Fysikk, Metrologi
Carolus Linneaus (1707-1778) Taksonomi, Biologisk klassifikasjonssystem. Også kjent som Carl von Linné
Jean Deluc (1727-1817) Geologi
Richard Kirwan (1733-1812) Mineralogi
William Herschel (1738-1822) Galaktisk astronomi; Uranus
John Dalton (1766-1844) Atomisk teori, Gasslov, Far til den moderne atomiske teori; Kjemi
Timothy Dwight (1752-1817) Pedagog
William Kirby (1759-1850) Entomolog
Jedidian Horse (1761-1826) Geografer
Benjamin Barton (1766-1815) Botaniker; Zoolog
Georges Cuvier* (1769-1832) Komparativ anatomi
Samuel Miller (1770-1840)
Charles Bell (1774-1842) Anatomi
William Prout* (1785-1850) Mat kjemi
Adam Sedgwick* (1785-1873) Geologi
Michael Faraday (1791-1867) Elektromagnetisme; Felt teori, Generator
Samuel F.B. Morse (1791-1872) Telegraf
Charles Babbage* (1792-1871) Funksjonsforsker; Computer vitenskap; Ophthalmoscop
John Herschel* (1792-1871) Astronomi
Edward Hitchcock* (1793-1864) Geologi
William Whewell* (1794-1866) Anemometer
Joseph Henry (1797-1878) Elektrisk motor; Galvanometer
Richard Owen (1804-1892) Zoologi; Paleontologi
Matthew Maury* (1806-1873) Oseanografi; Hydrografi
Louis Agassiz (1807-1873) Glasiologi; Ichthyologi
Henry Rogers (1808-1866) Geologi
John Murray (1808-1892) Publiserer
James Glaisher (1809-1903) Meteorologi
Philip H. Gosse (1810-1888) Ornitolog; Zoolog
Sir Henry Rawlinson (1810-1895) Arkeolog
James Simpson (1811-1870) Gynekologi; Anestesiologi
James Dana (1813-1895) Geologi
Sir Joseph Henry Gilbert (1817-1901) Agrikulturell kjemiker
James Joule (1818-1889) Termofysikk
Thomas Anderson (1819-1874) Kjemiker
Charles Piazzi Smyth (1819-1900) Astronomi
George Stokes (1819-1903) Væske mekanikk
John William Dawson (1820-1899) Geologi
Rudolph Virchow (1821-1902) Patologi
Gregor Mendel (1822-1884) Genetikk
Louis Pasteur (1822-1895) Bakteriologi, Biokjemi; Sterilisering; Vaksinering
Henri Fabre (1823-1915) Entomologi til levende insekter
William Thompson-Lord Kelvin (1824-1907) Energetikk; Absolutte temperaturer; Atlantisk kabel
William Huggins (1824-1910) Astral spektrometre
Bernhard Riemann (1826-1866) Ikke-euklinsk geometri
Joseph Lister (1827-1912) Antiseptisk kirurgi
Balfour Stewart (1828-1887) Ionosfærisk elektrisitet
James Clerk Maxwell (1831-1879) Elektrodynamikk; Statistisk termodynamikk
P.G. Tait (1831-1901) Vektoranalyse
John Bell Pettigrew (1834-1908) Anatomi; Fysiolog
John Strutt, Lord Rayleigh (1842-1919) Similtude; Modell analyse; Trege gasser
Sir William Abney (1843-1920) Astronomi
Alexander MacAlister (1844-1919) Anatomi
A.H. Sayce (1845-1933) Arkeolog
George Romanes (1848-1894) Biologi; Fysiologi
John Ambrose Fleming (1849-1945) Elektronikk; Elektrontube; Termjonisk ventil
Dr Clifford Burdick Geolog
George Washington Carver (1864-1943) Oppfinner
L. Merson Davies (1890-1960) Geologi; Paleontologi
Douglas Dewar (1875-1957) Ornitolog
Howard A. Kelly (1858-1943) Gynekologi
Paul Lemoine (1878-1940) Geologi
Dr Frank Marsh Biologi
Edward H. Maunder (1851-1928) Astronomi
William Mitchell Ramsay (1851-1939) Arkeolog
William Ramsay (1852-1916) Isotopisk kjemi, element transmutasjon
Charles Stine (1882-1954) Organisk kjemiker
A. Rendle-Short (1885-1955) Kirurg
Wernher von Braun (1912-1977)
Sir Cencil P.G. Wakeley (1892-1979) Kirurg
Arthur E. Wilder-Smith (1915-1995) Tre vitenskapelige doktorgrader; en pioner innen skapelsesvitenskap
Prof. Verna Wright Rheumatolog
Kilder
1. Erik Tunstad, Kreasjonisme er ikke vitenskap. 24. mai 2005 forskning.no
2. CS104: Session 5. Creation Science Evangelism www.drdino.com

24. desember 2009
Pelle: "- Dr. Colin Patterson var en evolilsjonist, som har utgitt boka «Evolution».
....."

Jeg regner ikke med at du kommer til å lese det, men for alle andre så kan dere titte her:
http://www.skepticfiles.org/evolut/missquot.htm
http://www.talkorigins.org/faqs/patterson.html

Ser forresten at du bare driver å copy-paster tekster fra andre kreasjonist-nettsider. Fint å se at jeg hadde rett i min forrige post, hvor jeg sa at det var nytteløst å diskutere dette med deg.

En (av mange) ting som vi vet med sikkerhet (dvs, 99.999% sikkerhet, som alt som er "vitenskaplig bevist"): Arter formes for å bedre overlevelsessjansen i forhold til omgivelsene dems. Postet en link om dette for litt siden, hvor dette har blitt testet med veldig kontrollerte forhold: http://www.newscientist.com/article/dn14094-bacteria-make-major-evolutionary-shift-in-the-lab.html?feedId=online-news_rss20 (ment for å forklare hva jeg mener - dette er bare ett av mange bevis for dette).

Kjeller: "Begge sider (hvis det er bare to?) viser til vitenskapsfolk, sjarlataner, filmer på nettet, rettsaker, historiske begivenheter, ordkløveri osv."

Mener du i akkuratt denne gjesteboken? Evolusjon er jo en vitenskaplig teori, og der passer ikke noe av det du ramser opp inn (les om "den vitenskaplige metoden" på wikipedia.org). Så ja, det er helt riktig at dette ikke er noen som helst form for gyldige argumenter. Du finner altså ingen vitenskapsmenn som "har så klare meninger om det og bruker også kampen for/mot evolusjonsteorien som en arena for kampen for/mot gud".
Om slike argumenter hadde vært gyldige, så kunne vi ha klart å laget et gydlig case for at vår første månelanding aldri skjedde også. Det finnes nok av folk som tror det (inkl. vitenskapsmenn).

Generelt sett tror jeg det blir vansklig for ikke-vitenskapsmenn (vil tro alle de som har svart i denne gjesteboken) å diskutere 100% saklig. Jeg prøver hele tiden å gi referanser til steder dette er gjort (wikipedia.org's engelske informasjon om evolusjon er helt genial her), men faktumet er at hele evolusjonsteorien er komplisert. Det er mye vitenskapsmenn er uenige om innenfor teorien, og man finner nye ting hele tiden. Det er ikke bare å plukke opp en bok og regne med at man vil vite alt.
På samme måte klarer jeg heller ikke å forklare til noen hvorfor relativitetsteorien er riktig, selv om jeg vet at uten den, ville vi f.eks. aldri hatt fungerende GPSer. Det eneste jeg kan gjøre (om jeg ikke tar noen år med fysikk/matematikk på universitet først) er å lese så mye jeg kan om det, prøve å forstå det så godt jeg kan, og peke til hva andre vitenskapsmenn i det relevante feltet har kommet fram til.

Kjeller: "Jeg tiltrekkes av at spørsmålet er så viktig for så mange."

I Norge (og stort sett alle andre vestlige land) er dette ikke en viktig diskusjon heldigvis. Men i USA så er det faktisk press på skolene for at de skal lære barn at evolusjonsteorien kanskje ikke er riktig, og at jorda kanskje er 6000 år gammel (altså, kreasjonisme / intelligent design). Dette er altså snakk om i vitenskapsfag, ikke religion, og det er på grunn av at det er veldig mange i USA ikke tror på evolusjon (ca. like mange som ikke vet noe om evolusjon). Da blir diskusjonen fort litt viktig.

Personlig, så har jeg bare et problem med folk som ikke tror på evolusjon, eller tror på "clairvoyance", homeopati, at jorda er flat, og den slags. Ikke akkuratt en bra egenskap må jeg innrømme, men jeg håper også at folk som har blitt delvis lurt av kreasjonister kan komme innom og selv se at de faktisk ikke har noe objektivt å si.
På den andre siden (kreasjonister) så tror jeg følesene kommer av at de føler at evolusjon stritter i mot religionen dems, uten at jeg faktisk vet dette.

Kjeller: "Naturvitenskapen forsker på naturen. Og guddommelighet (eller hva jeg skal kalle det) er pr definisjon noe utenfor naturen."

Helt enig! Her har vi også hovedproblemet til kreasjonister. De prøver å "fighte" vitenskap med religion.


God jul, alle sammen!

Jegern

24. desember 2009
Ang. innlegget om Colin Patterson..
Det er forlengst bevisst at dette er enda en løgn fra kreasjonister/ID.
Men for all del bare fortsett,dere gjør dere jo bare enda mere latterligere...  

Kjeller

23. desember 2009
Dette er mitt andre innlegg her. Jeg er ikke fast leser men datt innom. Jeg har ikke finlest alle innlegg, for mange av dem blir for tekniske for meg. Jeg legger også merke til at de fleste av oss her ikke er vitenskapsmenn.

Jeg tiltrekkes av at spørsmålet er så viktig for så mange. Det er så mye følelser i det. Begge sider (hvis det er bare to?) viser til vitenskapsfolk, sjarlataner, filmer på nettet, rettsaker, historiske begivenheter, ordkløveri osv. Begge sider har derfor sitt på det tørre. Å vise til prosenter og statistikk er kun samfunnsvitenskaplig interessant, ikke naturvitenskaplig. Til og med Darwin var noe alene med sin teori til å begynne med, - så det å være i mindretall kan ikke være et argument for å ta feil.

Jeg lurer på om ikke "hunden er begravet" et annet sted? Jeg tenker på spørsmålet om det finnes en gud (eller flere). Noen av oss har så klare meninger om det og bruker også kampen for/mot evolusjonsteorien som en arena for kampen for/mot gud. Så får vi det vanskelig med hverandre. For vi vet jo alle at hvis det skulle finnes en gud så har naturvitenskapen pr definisjon meldt seg ut av den kampen. Naturvitenskapet er ikke en "virkelighetsvitenskap". Naturvitenskapen forsker på naturen. Og guddommelighet (eller hva jeg skal kalle det) er pr definisjon noe utenfor naturen. Det vi sliter med er jo om det finnes noe mer enn naturen? Naturvitenskapen faller jo ikke i staver om det skulle vise seg at det finnes noe utenfor naturen, - den får ikke mindre å forske på av den grunn. Og de funn naturvitenskapen skulle gjøre etterpå er like gyldige likevel. Vi er alle på vei.

Pelle

22. desember 2009
- Dr. Colin Patterson var en evolilsjonist, som har utgitt boka «Evolution». Da han var paleontolog ved The British Museum of Natural History i London, hadde han i 1981 en serie forelesninger for spesialister i evolusjon ved The American Museum of Natural History i New York City. Han hadde da arbeidet med evolusjonslæren i 20 år, men erkjente plutselig at han ikke visste noe sikkert om den. Han stilte spørsmål til forsamlingen: Kan dere si meg noe om evolusjonslæren, bare én ting som er absolutt sikkert? Han fikk ikke noe svar.

Jeg vil gjerne stille deg samme spørsmålet: Vet du noe om evolusjonslæren som er absolutt sikkert ?

21. desember 2009
"En rekke vitenskapsmenn har etter 1859, da Darwins bok "Artenes opprinnelse" kom ut, gjennom moderne forskning påvist at evolusjonslæren bare er en teori, uten et eneste bevis."

1. Her viser du bare ignoranse for hvordan den vitenskapelige metoden faktisk fungerer. Gravitasjon er også "bare" en teori. Se http://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskap. Regner med at du mener at det ikke finnes noen empiriske observasjoner som støtter evolusjonsteorien.
2. Bare ved å lese og klikke deg videre på http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_of_common_descent, vil man finne tusenvis av bevis. Å hevde at det ikke finnes bevis blir litt dumt når det finnes så mange av dem. Om du velger å ikke tro på det til tross for bevisene, så føler jeg du ikke har noe å gjøre i denne diskusjonen. Om du ser faktiske hull i hvordan 99.99% av de som faktisk har studert evolusjon tenker, så får du heller komme med de. Du vil uten tvil bli verdenskjent som et geni om du klarer å komme med et eksperiment som kan utføres for å motbevise evolusjonsteorien. Alle vitenskapsmenn i feltet har allerede prøvd, og feilet. Det er derfor evolusjonsteorien er så sterk den dag i dag (det sies at det er flere bevis for evolusjonsteorien enn Newton's gravitasjonsteori).
3. Det hjelper _ingenting_ å bare hevde at det ikke finnes bevis. For hver gang du gjør det blir du mindre trolig.

"Langt på vei kan det hevdes at den manglet dokumentasjon i større grad enn Bibelens skapelsesberetning.
Med andre ord, den er en "religion" som krever mer "tro uten å vite" enn Bibelen!"

- Her kommer du bare med påstander. Du kan ikke bare hevde at "sånn er det"; det kan hvem som helst gjøre. Det er så sinnsykt mye dokumentasjon at det du sier blir bare latterlig; det blir som å hevde at 1 + 1 = 3.

"Det er for øvrig et faktum at Darwin selv, før sin død, konstaterte at det tross omfattende anstrengelser, ikke hadde lykkes å finne manglende mellomledd som kunne bevise teorien. Han anså derfor selv teorien for forfeilet."

- Å si at det er et faktum gjør det ikke til et faktum. Hvor er dine referanser, om du ser bort i fra alle i din omgangskrets som sikkert hevder det samme? Som jeg sa i min forrige post, så er det viktig å vite hvorfor man tror på noe. Det er det som gjør deg til en bra skeptiker. Jeg har personlig sett et intervju av en etterkommer av Darwin, som mente sterkt på at dette bare er en myte, og at det ikke finnes tvil i at han fortsatt var overbevist selv. Det som antageligvis forvrenges her, er at det var visse bevis han var på jakt etter i lang tid, som ville ha overbevist den vitenskapelige verdenen på den tiden. Disse fant han dessverre ikke før han døde. Finner dessverre ingen direkte link til dette intervjuet nå, men hørte intervjuet på YouTube; det var Richard Dawkins som intervjuet (kanskje du har mer flaks:)

"Den "utvikling" som er konstatert gjelder bare "innenfor arten", og aldri overgang til en ny art! Det er gjort en rekke matematiske sannsynlighetsberegninger for "tilfeldig utvikling" som viser mange ganger mindre sannsynlighet enn "en til ti i førtifem" som er anerkjent som en umulighet."

- Ok.. Skulle ha lest hele posten din før jeg prøvde å svare. Ser at det er helt nyttesløst. Du leser fra én kilde, nettop de som hevder det samme som deg, selv om du faktisk vet at det stort sett ikke finnes vitenskapsmenn (i relevante felt, imotsetning til denne Per A. Larsen) som er enige.

PS. Kommer til å kjøpe denne boka for moro skyld. Kanskje det inneholder noe som kan få meg til å forandre syn, selv om jeg tviler; jeg har lest masse materiale fra begge sider, og har prøvd å se på begge med kritiske øyne, men må si det er mye latterlig argumentasjon fra deres side. Må også få påpeke at det er pussig at det stort sett bare er religiøse som mener dette. :-) Det finnes mange eksempler på kristne som får evolusjon til å passe i sin gudstro (http://www.theregister.co.uk/2006/03/21/archbishop_backs_evolution/).

Darwins lære faller

19. desember 2009
Boka med overnevnte tittel, av universitetsutdannet forsker Per A. Larsen kom ut i juli 2004. Han begrunner sine synspunkter med vitenskapelig tyngde.

En rekke vitenskapsmenn har etter 1859, da Darwins bok "Artenes opprinnelse" kom ut, gjennom moderne forskning påvist at evolusjonslæren bare er en teori, uten et eneste bevis.
Langt på vei kan det hevdes at den manglet dokumentasjon i større grad enn Bibelens skapelsesberetning.
Med andre ord, den er en "religion" som krever mer "tro uten å vite" enn Bibelen!
Det er for øvrig et faktum at Darwin selv, før sin død, konstaterte at det tross omfattende anstrengelser, ikke hadde lykkes å finne manglende mellomledd som kunne bevise teorien. Han anså derfor selv teorien for forfeilet.

Den "utvikling" som er konstatert gjelder bare "innenfor arten", og aldri overgang til en ny art! Det er gjort en rekke matematiske sannsynlighetsberegninger for "tilfeldig utvikling" som viser mange ganger mindre sannsynlighet enn "en til ti i førtifem" som er anerkjent som en umulighet. I boken stilles også velbegrunnede spørsmål om hvor korrekt metodene for bestemmelse av jordens alder er. For eksempel viser datering basert på utstrømning av helium til atmosfæren at alderen er mellom 1 750 og 175 000 år, eller maksimum "en tjuefemtusendel" av vitenskapelig anerkjent 4,5 milliarder år. Også radiometrisk datering viser seg å ha meget stor usikkerhet. Eksempelvis ble moderne bergarter dannet i 1801 på Hawaii datert å variere i alder mellom hundre og femti millioner år og tre milliarder år. Når det gjelder geologisk datering påvises at det ikke er korrigert for katastrofer i jordens historie. Eksempelvis vil den største katastrofe som har funnet sted, vannflommen på Noahs tid, kullkastet det meste av geologisk datering. Også nedfall av meteorittisk støv bekrefter en ung jord. På tross av alt dette fortsetter opplæringsinstitusjonene og såkalte "faglige miljøer" å proppe den oppvoksende slekt, med full støtte av et omtrent samlet massemediakor, med en "forfeilet religion", som faktisk også er en særlig usannsynlig religion. Er dette noe annet enn verdens største vranglære, satt i system av nasjonenes hjernevaskede politikere? En rekke andre vitenskapelige påvisninger i boken bekrefter at "Artenes opprinnelse" kan overlates til antikvitetsforhandlerne, mens Bibelens framstilling fortsatt gjelder.

18. desember 2009
Helt utrolig hvordan noen kan tro at 1 + 1 = 3 når de ikke kan matematikk engang.

Har enda ikke sett noen som kommer med gyldig argumentasjon for hvorfor evolusjon ikke er en gyldig teori for livets opprinnelse. Det virker som om det bare er noe folk mener (fordi de vet om andre som mener det?).

Om det eneste argumentet deres er at noen ikke tror på det (promiller av de som har studert evolusjon) så er dere i trøbbel. Hadde slik argumentasjon vært gyldig hadde vi fortsatt trodd at jorda var flat eller at Darwins evolusjonsteori ikke er korrekt :-)

Det er viktig å vite hvorfor man tror på noe, eller hvorfor man er skeptisk til noe. Vet man ikke det er man rett og slett ignorant, om det er med vilje eller ei.
Se dypt på dere selv og finn ut om dere virkelig har satt dere inn i evolusjon eller ikke.
Anbefaler http://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene på det sterkeste om ikke.

Pelle

28. november 2009
Britene tror ikke på evolusjonsteorien


Norge IDag skriver 27.01.06:

”Mer enn halvparten av britene aksepterer ikke evolusjonsteorien.
Mer enn 40 prosent mener at kreasjonisme eller intelligent design bør undervises i klasserommene. Dette går frem av en meningsmåling som er gjennomført for BBC.

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med et BBC-program som handler
om forsøkene på å introdusere intelligent design i amerikanske klasserom.

Over 2 000 personer har svart på undersøkelsen.
Spørsmålene handlet om hvordan de vil beskrive sitt syn på livets opprinnelse og utvikling.

Resultatene tyder på at britene har stor sans for skapelsesberetningen,
skriver forskning.no

- 22 prosent valgte kreasjonisme

- 17 prosent valgte intelligent design

- 48 prosent valgte evolusjonsteori

- resten visste ikke


Forskning.no beskriver kreasjonisme som en retning som baserer seg på overbevisningen om at universet, verden, og alt liv er skapt slik det er beskrevet i Bibelen.  

Grunntesen i intelligent design er at man gjennom vitenskapelige studier av naturen skal kunne finne bevis på at det må stå en designer bak det hele. Siden alt er så finurlig innrettet, må det stå en styrende kraft bak, mener ID-tilhengerne.”


NKA kommenterer

I oppslaget Darwin er død, Gud lever viser NKA hvordan darwinismen er på tilbaketog i USA. I en annet oppslag Viktig informasjon om USA viser det

seg også at i det forhatte USA tror 61 prosent det er sant at Gud skapte jorda på seks dager, før han hvilte på den syvende.Det skal presiseres at ”Intelligent Design” som uttrykk kan være svært misvisende. Skal en kristen bruke dette uttrykket må det klart presiseres

at den intelligente her er Gud Fader i Himmelen slik det står i 1. Mosebok 1.

Er vi diffuse mht hvem den ”kraft” er kan vi egentlig innpasse de fleste trosretninger og det er også mulig å fjerne seg fra ”6-dagers” skapelsen,

fordi linken til 1. Mosebok da vil være borte.

At britene nå heller ikke tror på evolusjonsteorien er godt nytt og det føyer seg inn i rekken av informasjon som kolliderer med mye av den norske forskerelite – den elite som setter opp sine hypoteser uten å ta med seg verdens mest solgte bok – Bibelen! Da kommer man frem til de mest forunderlige eventyr, som naturlig nok ikke har rot i virkeligheten.Det spørs om selv dyra (om vi forsto dem) ville vedkjenne seg slike eventyrtanker som vi mennesker driver med på området om vår opprinnelse, når man tar i betraktning vårt bidrag til å ødelegge det meste som kommer i vår vei?

Jegerns album

28. november 2009
Du "glemmer" å nevne at filmen blir sdett på som ett makkverk av oppgående mennesker.
Og at den er laget for og av kjente ID/kreasjonister,samt at flere av de som er intervjuet hevder de er feilsitert og kryssklippet

Pelle

23. november 2009
Over 500 vitenskapsmenn uttrykker tvil om Darwins teori

Informasjon fra Discovery Institute (www.discovery.org ),
Seattle, State of Washington – 20.02.06

Oversatt av Per A. Larssen, fra www.dissentfromdarwin.
org som er en web side under Discovery Institute- Over 500 vitenskapsmenn med doktorgrader har nå underskrevet en offentlig erklæring som uttrykker deres skepsis angående den nåværende darwinske evolusjonsteori.

Erklæringen lyder slik: ³Vi er skeptiske til påstander som gjør det mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig gransking av bevisene for darwins teori må bli oppmuntret.²

Listen med 514 underskrivere inkluderer vitenskapsmenn som er medlemmer av de velrenommerte US og russiske nasjonale vitenskapsakademier.
Underskrivere inkluderer 154 biologer, den største vitenskapelige disiplin representert i listen, så vel som 76 kjemikere og 63 fysikere.
Underskriverne holder doktorgrader i de biologiske vitenskaper, fysikk, kjemi, matematikk, medisin, computer science, og beslektede disipliner. Mange er professorer
og forskere ved større universiteter og forskningsinstitutter som MIT, The Smithsonian, Cambridge University, UCLA, UC Berkeley, Princeton, University
of Pennsylvania, Ohio State University, University of Georgia, og University of Washington.

Discovery Institute publiserte først sin "Vitenskapelige Dissens fra Darwinisme liste" i 2001 for å utfordre falske fremstillinger om darwinsk
evolusjon som ble gjort for å fremme Public Broadcasting´s ³Evolution² series på TV. Samtidig ble det hevdet at ³praktisk talt hver vitenskapsmann
i verden tror at teorien er sann.²

³Darwinister fortsetter å hevde at ingen seriøs vitenskapsmann tviler på teorien, men likevel har vi her 500 vitenskapsmenn villig til å offentliggjøre sin skepsis til teorien,² sa Dr. John G. West, underdirektør ved Discovery Institute´s Center for Science and Culture.
³Darwinistiske forsøk på å bruke rettsvesenet, media og akademiske embetsstillinger til å undertrykke dissens og kvele diskusjonen, skaper enda mer dissens og inspirerer flere vitenskapsmenn i ønsket om å komme med på listen.²

Ifølge West var det det hurtig økende antall av vitenskapelige dissentere som ansporet instituttet til å lansere en web side - www.dissentfromdarwin.org - for å gi listen et permanent hjem. Denne web siden er instituttets respons til etterspørselen for informasjon og adgang til listen både fra publikum og fra vitenskapsmenn som ønsker å føye sitt navn til listen (se liste Click here to download, red. anm.).

Jegern

14. november 2009
Ser at du svarer på 99 % av vitenskapsmenn/kvinner tror på evo.teorien.
Og som alle andre ID/kreasjonister prøver du å vri det til at de som sier de tror på en skaper blir forfulgt og svartelistet. Tullprat ! Hadde de hatt noe seriøst å komme med,så hadde de blitt tatt på alvor.
Dessuten er så å si 100 % av de såkalte "professorer" og "Ph.d" whatever som står frem som ID/kreasjonister IKKE utdannet i relevante disipliner,eller de har fått/kjøpt tittelen hos lugubre universiteter. Patetisk !

Jegern

14. november 2009
Det er en skam at slike som deg har fått evolusjon.no.
Ikke vet dere noe om evolusjon, og ikke er dere interesert i å lære noe heller. ID/kreasjonister er fantaster og løgnere på lik linje med scientologer og flat jord tilhengere. Dere er ikke i stand til å legge frem ett eneste bevis/teori som støtter saken deres. I stedet prøver dere infantilt å rakke ned på og skrive usannheter om evolusjonsteorien og de som støtter den.

25. oktober 2009
Han har tydligvis ikke peil på hva evolusjon er og hvilke beviser vi har, men har likevel nervene til å motsi hva 99.99% av vitenskapsmenn, som har satt seg inn i det, sier.

"Ignorance is the state in which one lacks knowledge, is unaware of something or chooses to subjectively ignore information."

Henrik

21. oktober 2009
Synes det er rart at du føler at du har noe å si i diskusjonen mellom evolusjon mot kreasjonisme når i din artikkel "evolusjon - hva er det?" viser at du har ingen forståelse over evolusjonsteorien. Evolusjonsteorien forklarer ikke opphavet til liv, planeter, stjerner, universet og grunnstoff. Evolusjon forklarer mangfoldet i dyrearter idag.

3. september 2009
Evolusjon observert i nåtid:
http://www.pnas.org/content/105/23/7899 (http://www.newscientist.com/article/dn14094-bacteria-make-major-evolutionary-shift-in-the-lab.html?feedId=online-news_rss20)

3. september 2009
\"Ung-Jord-Kreasjonist
Naturlig utvalg er ikke et skapende fenomen, men bare eliminerende. Partikkel-til-deg-evolusjon krever ny informasjon i genmaterialet.\"

Jeg har ingen aning hva du mener her.. Kan du utdype litt? Hva mener du med at evolusjon krever ny informasjon i genmaterialet?

Gener endres via mutasjon, som er et produkt av tilfeldighet. \"Ny informasjon\" lages i dette tilfellet ved mutasjon, og verifiseres som \"bra for genet\" ved bedre overlevelse.

Er det noe av forklaringen over som ikke fungerer, mener du? Utdyp.

3. september 2009
"Det materialistiske verdenssynet har vært i sentrum i 150år uten noe mer bevis enn 1859(Ingenting.)"

Skjønner ikke hvorfor dere mener at evolusjon ikke har bevis - det er bokstavlig talt titusenvis av bevis som alle tyder mot det samme:

* Arter man ser har utviklet seg fysisk ved å se på fossilene dems, og kalkulere hvor lang tid det var siden de levde.
F.eks. finnes det fossiler av arter som ikke matcher noen av de nålevende arter, men som likevel har veldig lik struktur som f.eks. mennesker (to ben, to armer, relativt stort hode, haleben). Dette er altså arter som tydligvis har stor likhet med nålevende arter, men som likevel har fundamentale forskjeller.
Eksempel: Menneskelignende skjelett hvor hodet er av 2/3 av menneskers, hvor halebenet er større, og hvor armene er lengere.
Eksempel 2: Menneskelignende skjelett, datert lengere tilbake i tid, hvor hodet er av 7/12 av menneskers, hvor halebenet er enda større, og hvor armene er enda lengere.
Naturlig forklaring: Vi har på en eller annen måte utviklet oss igjennom tiden.

Det er verdt å merke seg at forklaringen er vitenskapelig, og kan derfor falsifiseres enkelt ved å f.eks. finne fossiler som går ut av tidligere progresjon.
Eksempel: Et "eksempel 3" hvor alt var likt som "eksempel 2" over, men hvor hodet var større eller halenbenet var ikke-eksisterende, selv om man kan regne ut at fossilet er enda eldre enn det i "eksempel 2").
Finnes det slike motbeviser per dags dato? Nei. Uten unntak viser fossiler oss en progresjon, i tusenvis av raser. Det er bare naturlig å tro at denne progresjonen (evolusjonen) har pågått i årene før de eldste arkeologiske funnene også. Det er også naturlig å tro at denne prossessen er "naturlig seleksjon".

* Det ekstreme samsvaret mellom genetiske funn og arkeologiske funn.
F.eks. ved hjelp av arkeologiske funn trodde man at flodhesten hadde sin nærmeste familie i hvalen, noe som ble vitenskaplig bevist når genetisk forskning tok av og de fant en veldig høy prosent like gener i de to artene.
Nok en gang kan dette enkelt brukes for å falsifisere evolusjon: Finn et eksmpel som ikke samsvarer i det hele tatt. (finnes ikke per dags dato)

* Kroppens imperfekte natur kan alle forklares ved hjelp av naturlig seleksjon, og falsifiserer teorien om "intelligent design": Haleben, blindtarm, blindsone, visdomstenner, aldring, sug for "søtsaker", ... Spør legen din om andre eksempler, og du vil sitte der i en time.
Alle vet at søtsaker er dårlig for kroppen, men hvordan ellers forklare suget vi har til det enn naturlig seleksjon? (Arter trengte en metode for å finne energirik mat enkelt (frukt vs jord), og utviklet kjemiske stoffer som virket positivt på oss og ble utløst da vi var i kontakt med sukker (nam).)

Husk at imotsetning til f.eks. religion, gjør vitenskapsmenn alt i dems makt for å finne slike motbeviser. Dette ligger i vitenskapens natur (http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method). Vitenskap handler om å finne den mest logiske forklaringen. Om argumentene til kreasjonister faktisk hadde holdt vitenskaplige mål ville det ha VÆRT vitenskap. Jorda ER ikke 6.000 - 10.000 år gammel. Dette er det forsket MASSE på (det får bli en annen diskusjon).

PS. Husk at man ikke trenger å observere at noe faktisk skjer, for å bevise at det har skjedd (tenk mordsaker uten vitner.)

PS2. Det er ingen som sier at "the big bang" er bevist (eller andre skapelsesteorier), det er bare den beste vitenskaplige forklaringen vi har til nå (og som KAN falsifiseres, som med alle andre vitenskaplige teorier - og imotseting til religion). Vis meg en skolebok hvor det står at dette er fakta, og jeg er enig i at noe bør gjøres.

Dette innlegget ble plutselig veldig langt, merket jeg =). Håper på svar, og mest av alt, håper jeg på å komme ut av det med nye meninger.

Ung-Jord-Kreasjonist

3. september 2009
Naturlig utvalg er ikke et skapende fenomen, men bare eliminerende. Partikkel-til-deg-evolusjon krever ny informasjon i genmaterialet.

talk.origins oppklaringer:

http://www.creationwiki.org/Index_to_Creationist_Claims
Hjemmeside: http://www.creationwiki.org/Dawkins_could_not_give_an_example_of_increasing_information_(Talk.Origins)

Jan Christian

3. september 2009
Veldig bra side, Det materialistiske verdenssynet har vært i sentrum i 150år uten noe mer bevis enn 1859(Ingenting.)

Materialisme =/= Nøytralt

Og burde derfor ikke inkdoktrineres i skolen eller ha monopol i det offentlige rom. Det er på tide vi får et skille mellom oprinnelses-vitenskap og Nåtids-vitenskap(kan falsifiseres ved eksperimenter/Observasjon)

"Vitenskap" som ikke kan falsifiseres(Bla. Opprinnelses vitenskap) bør bli flyttet fra Naturvitenskap til filosofi der Darwinismen hører hjemme.

Alexander

25. august 2009
Vi liker deg Erling :))))))

Helt konge at du har skaffet deg dette domenet, og synes du burde drive litt pushing mot markedet slik at folk kommer forbi her. Stå på!

Christian

25. august 2009
Søkte på evolusjon i Google og fant denne siden.
Jeg ble opdratt i et kristent hjem og en menighet som lærte meg at evolusjon bare er tull. Heldigvis er jeg en nysgjerrig person. Derfor har jeg lest mest mulig om temaet fra både kreasjonist siden og vitenskapssiden. Det som overasker meg var at jeg var så lite opplyst. Alle de bevisen som jeg hadde hørt i menigheten min var jo bare sludder, ingenting stemte.
Evolusjonen er den best dokumenterte vitenskaplige teorien vi har, faktisk bedre enn gravitasjons teorien. Godt å vite at kreasjonistene og deres løgner endelig ble satt en stopper for da Intelligent Design tapte rettsaken i Ohio. For mer informasjon om rettsaken søk etter Kenneth Miller på youtube (professor i cellebiologi og hovedvitne i rettsaken).
Bare for å si det til slutt Kent Hovind soner en dom på 15 år for svindel og økonomisk kriminalitet.
Slutt å spre løgnene hans videre

Christian

25. august 2009
Søkte på evolusjon i Google og fant denne siden.
Jeg ble opdratt i et kristent hjem og en menighet som lærte meg at evolusjon bare er tull. Heldigvis er jeg en nysgjerrig person. Derfor har jeg lest mest mulig om temaet fra både kreasjonist siden og vitenskapssiden. Det som overasker meg var at jeg var så lite opplyst. Alle de bevisen som jeg hadde hørt i menigheten min var jo bare sludder, ingenting stemte.
Evolusjonen er den best dokumenterte vitenskaplige teorien vi har, faktisk bedre enn gravitasjons teorien. Godt å vite at kreasjonistene og deres løgner endelig ble satt en stopper for da Intelligent Design tapte rettsaken i Ohio. For mer informasjon om rettsaken søk etter Kenneth Miller på youtube (professor i cellebiologi og hovedvitne i rettsaken).
Bare for å si det til slutt Kent Hovind soner en dom på 15 år for svindel og økonomisk kriminalitet.
Slutt å spre løgnene hans videre

Skeptiskateist

7. august 2009
Dette er en av de mest tragiske om ikke DEN mest tragiske siden jeg har sett om evolusjon/kreasjonisme på norske nettsider.

Først; ingen av kildene som oppgir har snev av troverdighet, og alle lyver så det renner. Ingen av dem viser heller noe som helst kompetanse innenfor evolusjon. De vet ikke hva det er engang.

Det samme kan en i høyeste grad si om denne siden. De ulike betydningene av evolusjon er det få som bruker. Prinsippet foreslått av Darwin/Wallace, naturlig seleksjon, er drivkraften for organisk/levende evolusjon. Selv om det er foreslått plausible mekansimer for hvordan kjemisk/fysik seleksjon kunne ha fungert i begynnelsen. Til og med universer kan være underlagt kosmologisk evolusjon (foreslått av Lee Smolin i Life of the Cosmos).

Videre er både såkalt "mikroevolusjon" og "makroevolsjon" begge observert.

15. juli 2009
Et spørsmål til dere som ikke tror på evolusjon:
Hvordan forklarer dere fossiler av utdødde arter? Disse finnes det tusenvis av, og man kan ofte se en kronologisk utvikling (halebeinet blir mindre og mindre jo lenger ned du graver, for eksempel).

Vil også nevne at fossiler er langt ifra det største beviset for evolusjon; ny forskning på genetikk påviser alle påstandene Darwin kom med for 150 år siden. Lignende konklusjoner er selvfølgelig gjort fra forskning i andre felt også (se http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_of_common_descent). Forskning som motbeviser evolusjon finnes ikke.
Om dere gjør litt research, så vil dere se at bevisene er helt overveldende. Bevisene innenfor genetikk alene er overveldende. Å si at evolusjon ikke er fakta blir som å si at 1+1=3.

Om man skal si at evolusjon er feil så må man ihvertfall komme med argumenter imot disse bevisene. Å peke på en bok er ikke nok.

Jon

8. juli 2009
Og lignelsen din til eventyret "Kongens nye klær" skyter du deg selv i foten med. Skredderne tok betalt av kongen for noe han ikke kunne se eller ta på, men alikevel trodde var der. Slik lurendreiere har loppet menigheter med lovnad om noe de verken kan se eller ta på.
Hjemmeside: www.talkorigins.org

Jon

8. juli 2009
"Når ordet "evolusjon" kommer opp i debatter, er det slett ikke entydig hva folk mener."

Jo, når intelligente folk snakker om evolusjon, er det entydig hva de mener. De andre formene for evolusjon du nevner på "skapelses-bloggen" din, er bare forvirrede kreasjoniststråmenn. Det er ingen med vitenskapelig innsikt som snakker om "kosmisk evolusjon" eller "kjemisk evolusjon" når de nevner ordet evolusjon i en debatt. Det er det bare kreasjonisser som gjør.
Hjemmeside: www.talkorigins.org

Jon

7. juli 2009
"Kent Hovind (norske røtter) er en svært dyktig foreleser (...)"

For noe tull. kent Hovind er en løgnhals og en lurendreier, som vet hvordan han skal holde den uvitende menighet i sjakk. Hans påstander er håpløse vitenskapelig sett, hans løgner er så mange at de er vanskelige å telle, og hans egne teorier er så langt ute i fantasiverdenen at det er komisk å se på. At du oppgir svindleren Hovind som en sannhetskilde sier alt om ditt forhold til vitenskap og virkeligheten som sådan. Hovind har, i likhet med de aller fleste andre kreasjonister, ikke det minste begrep om hva vitenskap er. Kreasjonistløgnene er tilbakevist og motbevist gang på gang, men likefullt blir de gjentatt av de såkalte "kristne". Hva med budet om at "du skal ikke lyve"?
Hjemmeside: www.talkorigins.org

Feil domene

29. mai 2009
Haha, søkte på evolusjon i google, og vips så dukka det makkverket her opp! Takk for ein god latter Erling, sjelden feil det. Men ærleg talt, evolusjon.no er jo i beste fall missvisande, anbefalar deg å skifte domene. Kreasjonisme.no, eller endå betre; www.eg-tar-kaka.no. Forøvreg stavefeil på sidebeskrivelsen din..

Fredrik

27. mai 2009
Artene kan ikke ha blitt til på noen annen måte enn kreasjonisme eller evolusjonsteorien.

Even

24. mai 2009
Hvorfor lyver du på sidene dine? Makroevolusjon er også observert, at du ignorerer det gjør ikke at det ikke er observert.

Det er ikke noe i kreasjonisme som er observert, ingen skaper er observert. Evolusjonsteorien er den hittill beste forklaringen vi har.

Om evolusjonsteorien skulle vise seg å være feil, så er det heller ikke noe bevis for kreasjonisme. Dere må nok komme med egne etterprøvbare bevis for å bli tatt seriøst.

Even

24. mai 2009
Hvorfor lyver du på sidene dine? Makroevolusjon er også observert, at du ignorerer det gjør ikke at det ikke er observert.

Det er ikke noe i kreasjonisme som er observert, ingen skaper er observert. Evolusjonsteorien er den hittill beste forklaringen vi har.

Om evolusjonsteorien skulle vise seg å være feil, så er det heller ikke noe bevis for kreasjonisme. Dere må nok komme med egne etterprøvbare bevis for å bli tatt seriøst.

Even

24. mai 2009
Hvorfor lyver du på sidene dine? Makroevolusjon er også observert, at du ignorerer det gjør ikke at det ikke er observert.

Det er ikke noe i kreasjonisme som er observert, ingen skaper er observert. Evolusjonsteorien er den hittill beste forklaringen vi har.

Om evolusjonsteorien skulle vise seg å være feil, så er det heller ikke noe bevis for kreasjonisme. Dere må nok komme med egne etterprøvbare bevis for å bli tatt seriøst.

Arne

4. mai 2009
Det var ikkje dette eg venta å finna på "evolusjon.no". Eg kan ikkje anna enn å le... Det er så bra!
Har du tatt ein kikk på Ian Juby sine sider, og videoane han har lagt ut på youtube? Søk på wazooloo.

Kjeller

28. mars 2009
Jeg er alltid på vei. Ikke alltid vet jeg hvor. Selvsagt. Men etter å ha sett darwinisme som naturlig og "bevist" i alle mine år, har jeg begynt å tvile litt nå. Under siste juleferie oppdaget jeg at dette året vi nå er inn i, er et "Darwinår". Så jeg ville se hva det betydde og hva det var vi skulle feire. Det jeg fant overrasket meg. Særlig hvordan vi som deler min etablerte kunnskap, behandler dem som mener noe annet. Det overrasket meg også at "de andre", de som er i mindretall, - stadig kommer opp med nye ting. Ut fra hvordan de blir behandlet ville jeg tro de bare ropte gamle ting med fingrene fast i begge ørene. Denne situasjonen minner meg om hekseprosessene i Europa for noen hundre år siden, hvor makta gjorde hva de kunne for å beholde makta. Nå ser jeg noe av det samme. Ordbruken ("fundamentalistiske mørkemenn som vil ha oss tilbake til middelalderen"), heksebeskrivelsene ("de er imot vitenskap og vil gjøre fornuft til synd"), mistenkliggjøringen ("de har en skjult agenda") . Jeg liker ikke situasjone og det har fått meg til å tvile på det jeg tror jeg tror på...
Hjemmeside: Ingen

Simon

23. januar 2009
Jeg søkte på evolusjon og kom til denne siden. At en person som undergraver vitenskap på denne måten eier domenet "evolusjon.no" er helt ufattelig..

BJEV

20. januar 2009
Føler behov for å oppklare noen uttsagn jeg fant på denne hjemmesiden.
1: Maroevolusjon er summen av mikroevolusjon over tid. Det stemmer at evolusjonen ikke har noe mål, ergo mennesket vil ikke være sluttproduktet hvis evolusjonensprossessen ble restartet.
2: Evolusjon er observert og beskrevet både i nåtid og i fosilregistret. Selv avanserte organer som øyet er det enkelt å se hvordan har utviklet seg fra enkle åpne løsninger til dagens avanserte lukkede organ. (ja, hvert steg i prossessen er en forbedring av det som var)
3: Mekanismene som beskriver hvordan evolusjon foregår finnes. anbefaler deg å lese "The Selfish Gene"
4: Radioaktive isotoper med lang halveringstid(f.eks uran 238) brukes til å aldersbestemme jorda. (på omtrent samme måte kan vi aldersbestemme arkeologisk materiale med C14 - metoden)
alle metoder hentyder samme alder: mist 4,5 milliarder år

Det jeg vil si er: tro hva du vil, men ikke påstå at vitenskapen bare påstår ting uten å kunne beskrive og føre bevis for sine påstander.

Rune

18. oktober 2008
Det blir alt for dumt med de levereglene du setter opp for de som tror på evolusjon. Man ser bare så alt for godt svakhetene i det moderne Norge og moderne nordmenns syn på den antatte virkeligheten i det du skriver. Finn deg en annen hobby!
Hjemmeside: ingen

Christian Schiffer

12. juli 2008
Her har du et kåseri om tema jeg har skrevet på min hjemmeside. Kanskje du har lyst å bruke det på din også, i så tilfelle har du herved min tillatelse.

Evolusjon

ELLER LÆREN OM HVORDAN ALT BLE TIL AV INGENTING.
ET FULLSTENDIG UVITENSKAPELIG KÅSERI AV CHRISTIAN SCHIFFER OM DEBATTEN VEDRØRENDE SKAPELSE KONTRA NATURLIG UTVIKLING PREGET STERKT AV EKSTREM RELIGIØS FANATISME.

Charles Darwin og andre som misstrives med tanken på at Gud har skapt oss og konsekvensen derav for vårt helt personlige liv, har gjennom snart 150 år forsøkt å fremskape en ”vitenskapelig” teori som kan forklare livets opphav.

DETTE ER DET MANN HITTIL HAR KOMMET FREM TIL:

For ca. 4,5 milliarder år siden, nei unnskyld, det var det vi lærte var vitenskapelig bevist for tyve år siden da jeg gikk på ungdomsskolen, siden har jo universet blitt 7,5 milliarder år eldre. Vi prøver igjen, altså: For ca. 12 milliarder år siden dannet det seg en supertett, sorthull lignende masse ut av absolutt ingenting. Denne massen, som oppsto fra ingenting, eksploderte i en gigantisk kjernefysisk eksplosjon og fylte så opp, i universell sammenheng relativt raskt, hele universet som jo ikke eksisterte og er uendelig stort.

Senere dannet det seg hydrogen av reststoffene til denne gigantiske kjernefysisk eksplosjon og evolusjonen startet. Først utviklet hydrogenet seg til stein (for ca. 4,5 mrd. år siden – det var da jorden ble til, en glødende magmaklump som langsomt men sikkert herdet til stein), deler av steinen utviklet seg så videre til vann og vannet sammen med steinen samt en del lynnedslag til en encellet organisme - en svært enkel organisme som ikke var særlig mer kompleks en dagens romferje. Unnskyld, det var visst først her evolusjonen kunne starte, idet vi jo trenger en celle som kan dele seg med gener som kan endre seg for å kunne oppleve en evolusjon. (Evolusjonstypen - det finnes seks forskjellige, vi her snakker om er den eneste som kan påvises vitenskapelig, motstrider på ingen som helst måte med det bibelske faktum om at Gud skapte Jorden for ca. 6000 år siden )

Evolusjonstypen er mikroevolusjon eller avl på godt norsk, ikke makroevolusjon, som i motsetning til mikroevolusjon ikke har bakgrunn i noen vitenskapelig anerkjent metodikk. Men det er makroevolusjon som i følge Darwinistene er i aksjon slik at en fugl kan bli til en fisk, nei unnskyld det var visst omvent: At en fisk kan bli til en fugl. (Evolusjonstypen som skal til for at en stein skal bli til en encellet organisme kaller mann  Organisk evolusjon og mann spekulerer i om lynnedslag kan ha vært delaktig i prosessen)

Mikroevolusjonen er for eksempel at en brun bjørn kan bli til en hvit bjørn som følge av klimaet og omgivelsene den lever i. Darwinistene hevder at brunbjørnen er av en annen art en den hvite, for ikke så veldig lenge siden hevdet de også at en hvit mann var av en annen art enn den brune mann og i henhold til evolusjonistenes ”logikk” er dette tilfelle. Evolusjonistene våger dog ikke lenger å hevde slik etter at Darwin tilhengeren Adolf Hitler tok konsekvens av Darwins ”teori” om den sterkestes rett til å overleve og satte i gang med å utrydde jødene.

Men tilbake til vår felles forfar, steinen, som ble til en veldig enkel celle, mekanisk sett knapt mer kompleks enn romferjen. Så ble steinen som kjent til en fisk, så til en fugl og så til slutt ble steinen til et pattedyr som i sin tur gjorde at steinen ble forfaren til mennesker som oppfant Gud og derved skapte steinen sannelig også Gud.

Ja alt dette er fullstendig vitenskapelig og logisk, så neste gang du går forbi en statue av stein ved ditt lokale torg og du hører noen påstå at statuen er skapt av den og den kunstneren kan du trygt le vedkommende midt opp i ansiktet og si, nei er du dum? Statuen er selvfølgelig blitt til gjennom millioner av år av naturlig utvalg, den har samme forfar som deg og meg, nemlig steinen og det aller beste er: Den er blitt til av absolutt ingenting men har skapt seg selv av ingenting og vil om atter milliarder av år med evolusjon, springe rundt, pare seg og til slutt skape seg selv sin egen helt personlige Gud og innbille seg at det er denne som har skapt den.

(Med litt flaks kan det hende at Statuen vil se ned på sitt bryst, lese navnet på kunstneren du så feilaktig hevder har skapt den i sitt bilde og gi sin nye Gud nettopp dette navnet.)

Hjemmeside: http://www.godmedia.no

M

24. april 2008
Det er ikke bare skremmene, de er sjokkerende og direkte trist. Enten har kreasjonister generelt sett svært liten forståelse av evolusjon eller så lyver de som bare det.

Iallefall en av linkene (drdino), er en kjent lyst løgner.
Hjemmeside: http://evolusjon.googlepages.com/

Ulf Narverud

21. april 2008
Forbausende å oppdage at en nordmann kan tro at verden er bare 6000 år gammel! Jeg trodde det bare var amerikanere som kunne ha slike tanker i hodet! Hvis du noengang er i Lillehammer, unn deg en tur på Maihaugen, da vel! De har en veldig fin utstilling som heter "Langsomt ble landet vårt eget". Fra istiden til våre dager!

Odd1

16. april 2008
Jeg bare lurer på:
Finnes det noe eksakt år, måned, uke, dag og klokkeslett da jorda ble skapt?

Snurre Sprett

14. april 2008
Jeg fant, jeg fant:

"Å sette Gud utenfor vitenskapen vil være et stort tap for utviklingen."

Hvilken utvikling er det snakk om?

Hvor skal gud settes inn i vitenskapen? I naturvitenskapen? Bør vi regne med guddommelig intervensjon i verdslige anliggende, slik som at gud sender uvær og gresshopper osv, eller er det naturkreftene som rår verden?

Snurre Sprett

14. april 2008
Jeg fant, jeg fant:

"Å sette Gud utenfor vitenskapen vil være et stort tap for utviklingen."

Hvilken utvikling er det snakk om?

Hvor skal gud settes inn i vitenskapen? I naturvitenskapen? Bør vi regne med guddommelig intervensjon i verdslige anliggende, slik som at gud sender uvær og gresshopper osv, eller er det naturkreftene som rår verden?

Snurre Sprett

14. april 2008
Hei!

Det er visst ikke så stor aktivitet her etter antall innlegg å dømme. Det er vel fordi temaet er av liten interesse på våre kanter, gudskjelov! Noe annet er det i USA, der raser fundamentalistene mot vitenskapen, og har G.W. Bush og hans kumpaner med seg. Vel, dette må vi gjøre noe med. Kent Hovind er jo noe av det siste man bør innalte seg med hvis man vil ha et berttiget ord med i laget. Han er reinspikka kreasjonist og blottet for kunnskap om vitenskap.

Men hvis det skal føres noen debatt om dette spørsmålet - og man søker støtte i vitenskapen, så får man i det misnte legge bibelen til side så lenge. Akkruat som vi ikke finner støtte for kosmologien, gravitasjonen, elektromagnetismen, kjernfysikken, kjemien osv. i bibelen, finner vi heller ikke de andre svarene på vitenskapelige spørsmål der.

Jeg tror det var St. Augustin som ytret noen kloke ord om ikke å dumme seg ut med tåpelige argumenter.

Jeg får skanne litt og se om jeg finner noe som roper på en fornuftig korreksjon..

Michael Wynn

31. mars 2008
Hei, helt tilfeldig kom jeg over nettsiden din. Jeg har skrevet hovedfagoppgave om en Darwinist. Jeg tror ikke at Darwinistene har motbevist guds eksistens, men de har motbevist mange av kirkens argumenter for at gud eksisterer. Man kan godt tro på Gud, men vi kan ikke bruke intelligent design som et argument. Se min side om Darwin http://wave.prohosting.com/1859/
eller min side om britisk historie www.engelsklenker.com
Hjemmeside: http://www.engelsklenker.com

Kjetil

15. februar 2008
Hei. Jeg har vært kristen OG rusavhengig, og påstår at begge deler påvirket meg på samme måte; -jeg "rømte" fra virkeligheten. Det var en merkelig frihet som var så vannvittig tiltrekkende, og som jeg gjorde alt for å "beskytte", og som jeg følte jeg savnet så fort følelsen ikke var der. Sier ikke at du er dum eller noe annet negativt, men mener det rett og slett er i beste fall unnvikende, i verste fall feigt. Dette må dere i utgangspunktet for min del gjøre hvis dere føler for det, men jeg synes ikke dere skal prøve å overtale ofte ressurssvake mennesker til å delta i denne massesuggesjonen. Til slutt vil jeg si at jeg ønsker en verden hvor det VIKTIGSTE er at man bryr seg om andre, hjelper de som trenger hjelp, og hvor ikke urettferdighet kan måles utifra miljø, rase, nettverk, kjønn eller religion.

PS! Om dere ikke er enige i den religiøse kritikken, så må dere jo faktisk være ganske enig i den siste setningen over; -det er jeg sikker på at Jesus hadde vært....

øyvind

3. november 2007
Heisann!

Ser at du har sett en del på Kent Hovind, som jeg også har veldig sansen for. Har bare lyst å informere om Thomas Kindell, grunnleggeren av Reasons for Faith Ministeries. Han har 4 online videoer som er verdt å få med seg og du kan laste ned powerpoints'ene hans på http://www.nwcreation.net/kindell/index.htm
De kan nok være til hjelp :)

Rode Elisabeth

1. juni 2007
Grattis med hjemmesiden.

Jeg er helt enig med deg om at man bør lese Gamle Testamentet først, det er et veldig godt poeng at Jesus stadig henviser til det.

Lykke til videre med creation prosjektet ditt, veldig bra :-)

Sgt.Kallle

23. mai 2007
Du har endelig fått opp noe annet enn (den morsomme) tegneserien. På tide! La det ikke gå like lang tid til neste gang du oppdaterer igjen.
Hjemmeside: kreasjonisme.com

Erling

21. mai 2007
Velkommen til å skrive kommentarer på min side.
Hjemmeside: www.skapelse.no
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2024 Skapelse - Evolusjon - Sannhet