Jeg har som mål å formidle litt om hvorfor Darwins evolusjonstanke ikke kan forklare hvordan universet, jorda, planter, dyr, mennesker, naturlover m.m. har blitt til.

10 beviser for en verdensomspennende oversvømmelse

20. juni 2014Hvis hele jorden har blitt oversvømmet, slik det står i Bibelen i fortellingen om Noahs Ark burde det vel være rester etter denne flommen?

Ja, se dette video-klippet fra Creation Today som lister opp 10 slike bevis.


Se også en liste med 6 punkter fra Answers in Genesis.Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2019 Skapelse - Evolusjon - Sannhet